Wie is de aartsengel Gabriël? Wat was zijn missie? Waarom wordt hij Gods boodschapper genoemd?

We waren geïnteresseerd in Sint Gabriël en besloten dit artikel met jullie te delen. Om je een voorproefje te geven, volgt hier een kort antwoord:

De aartsengel Gabriël is een van de 3 engelen die weigerden Lucifer te volgen in zijn rebellie tegen God. Hij werd door God gekozen om zijn boodschapper voor de mensheid te zijn. Het was Gabriël die Maria de geboorte van de Verlosser aankondigde.

Het verhaal van deze engel is omgeven door vele mysteries. Aan het einde van dit artikel zul je in staat zijn om :

 • Weten wie de aartsengel Gabriël echt is volgens de Bijbel;
 • Zijn belang in de geschiedenis van de Kerk begrijpen;
 • Zijn rol begrijpen.

Als je meer wilt weten over de aartsengelen en hun geschiedenis, nodigen we je uit om een van onze artikelen op onze website te lezen:

 • Hoe de Aartsengel Michaël aanroepen
 • Hoe de Aartsengel Rafaël aanroepen
 • Hoe de Aartsengel Metatron aanroepen
 • Wie is de Aartsengel Michaël?
 • Wie is de Aartsengel Metatron?
 • Wie is de Aartsengel Rafaël?
 • Wie is de Aartsengel Uriël?
 • De geschiedenis van Mont-Saint-Michel

En als je een heilig symbool van de aartsengelen wilt dragen, delen we met jou alle stukken die exclusief verkrijgbaar zijn in de juwelierswinkel door hieronder te klikken:

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

AARTSENGEL GABRIËL: DE GODDELIJKE BOODSCHAPPER

De aartsengel Gabriël is een van de aartsengelen, de pilaren van de wereld. Samen met de engelen Michaël en Rafaël weigerde de engel Gabriël in opstand te komen tegen God. Deze drager van de grootste profetieën van de christelijke religie is degene die Maria de geboorte van Jezus aankondigde.

Terwijl ze nog maagd was, onthulde hij haar dat ze een kind zou baren dat verwekt was door de Heilige Geest. De aartsengel Gabriël verscheen ook aan Zacharias om de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper aan te kondigen. Omdat zijn vrouw Elizabeth onvruchtbaar was, geloofde de priester Zacharias de engel niet.

Dus werd hij stom totdat het kind besneden werd. Gabriël, de welwillende engel, verscheen ook aan de profeet Daniël in het Oude Testament. Het was deze engel die hem het beroemde visioen van de ram en de geit uitlegde. De aartsengel Gabriël verschijnt ook in de moslimreligie onder de naam Jibril. Hij zou Mohammed verzen uit de Koran hebben voorgelezen.

WIE IS DE AARTSENGEL GABRIËL?

De engel die op oude schilderijen voor de Maagd Maria knielt en haar een lelie aanbiedt, is de aartsengel Gabriël. Hij is een van de aartsengelen die in de Bijbel worden genoemd. Samen met de aartsengelen Michaël en Rafaël is hij een van de belangrijkste engelen in het katholieke en orthodoxe christendom en in de moderne New Age spiritualiteit.

Etymologisch betekent Gabriël “God is mijn kracht” of “Gods kracht” of “Gods man”. Hij staat bekend als degene die God stuurt als hij een boodschap wil overbrengen aan een van zijn uitverkorenen. Zijn vier eigenschappen zijn de aankondiging, dood, wederopstanding en medeleven.

De engel Gabriël wordt beschouwd als de boodschapper van God zelf. Zijn naam en de bijbelse en koranverhalen waarin hij wordt genoemd, hebben hem de bijnaam boodschapper opgeleverd. Gabriël wordt gevierd op 24 maart.

AARTSENGEL GABRIËL IN DE BIJBEL

De engel Gabriël is een boodschapper die de opdracht kreeg om namens God een aantal belangrijke boodschappen over te brengen. Gabriël verschijnt aan minstens drie mensen in de Bijbel: aan de profeet Daniël (Daniël 8:16), aan de priester Zacharia om te profeteren en de geboorte van Johannes de Doper aan te kondigen (Lucas 1:19), en tot slot aan de Maagd Maria om haar te vertellen dat ze zwanger zou worden en een zoon zou baren (Lucas 1:26-38).

Gabriël werd in alle drie deze verschijningen met ontzag begroet en moet zijn gesprekken zijn begonnen met woorden van troost en bemoediging voor Daniël, Zacharia en Maria. Het is mogelijk dat Gabriël ook de engel was die aan Jozef verscheen in zijn droom in Matteüs 1:20, maar dit is niet zeker omdat de naam van de engel niet in de Schrift wordt genoemd.

We weten dat Gabriël een van Gods goede en heilige engelen is. Hij heeft een gunstige positie als engel die “voor God staat” (Lucas 1:19), en hij is uitgekozen om belangrijke boodschappen van Gods liefde en speciale genade te brengen aan hen die zijn uitgekozen om deel uit te maken van Gods plan.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE VERSCHIJNING VAN DE HEILIGE GABRIËL AAN DANIËL

Gabriël verschijnt voor het eerst in de Bijbel aan de profeet Daniël nadat Daniël een visioen heeft gehad. Gabriëls taak was om het visioen aan Daniël uit te leggen (Daniël 8:16). Toen hij Daniël voor de tweede keer bezocht, kwam hij naar hem toe “vliegend als ten tijde van het avondoffer” (Daniël 9:21). Door te zeggen dat Gabriël “vliegend” kwam, zou dit erop kunnen duiden dat hij vleugels had, maar vleugels worden niet genoemd. Het is ook duidelijk dat de verschijning van Gabriël beangstigend was, want Daniël viel op zijn gezicht toen hij voor hem stond (Daniël 8:17), en hij was een paar dagen na zijn ervaring met de engel en het visioen ziek (Daniël 8:27).

In Daniël hoofdstuk 10 zien we een andere interactie tussen de profeet en “een persoon met de gelijkenis van een mensenzoon” (vers 16); er wordt echter geen naam gegeven aan deze boodschapper. De engel zegt dat hij is gekomen om Daniël te helpen zijn visioen te begrijpen, dus het is heel goed mogelijk dat deze passage ook verwijst naar de engel Gabriël. Het is ook mogelijk dat er eigenlijk twee engelen bij Daniël zijn, degene die tot hem spreekt en degene die hem kracht geeft zodat hij kan reageren. De engel verwijst ook naar een strijd die plaatsvindt in de hemelse gewesten. Deze engel, waarvan logischerwijs kan worden aangenomen dat het de engel Michaël is, zou betrokken zijn geweest bij de strijd met een aantal demonische koningen en prinsen.

Gabriël zegt dat hij uit de hemel werd gezonden als een concreet antwoord op Daniëls gebed. Gabriël werd uitgezonden om het antwoord te geven zodra Daniël begon te bidden (Daniël 10:12). Maar Gabriël werd onderweg opgehouden: “Maar de vorst van het koninkrijk Perzië hield mij eenentwintig dagen tegen” (Daniël 10:13), en dit weerhield hem er echt van om Daniël zo snel te bereiken als hij had moeten doen. Dit is een blik op de geestenwereld en de gevechten die achter de schermen plaatsvinden. Heilige engelen zoals Gabriël doen Gods wil, maar andere geestelijke wezens die alleen maar kwaad in de wereld willen, verzetten zich tegen hen.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

GABRIËL VOOR ZECHARIA

Volgens het Bijbelverhaal was de rechtvaardige Zacharia, die de vader van Johannes de Doper werd, de Heer aan het dienen in de tempel toen de aartsengel Gabriël verscheen om de geboorte van zijn zoon aan te kondigen. Hij vertelde Zacharias dat zijn gebeden waren verhoord (vers 13). Elizabeth, de onvruchtbare vrouw van Zacharia, zou zwanger worden en een zoon baren. Dit wordt in het Evangelie van Lucas aangegeven.

De aanstaande vader geloofde de engel niet. De engel werd met ongeloof ontvangen en daarom sloeg Gabriël Zacharias het zwijgen op, zodat de ongelovige priester zweeg tot de dag van de besnijdenis van het kind (Lucas 1:20, 59-64).

Volgens de Bijbel was Zacharias niet in staat om te spreken totdat hij de naam van het kind op een stuk papier had geschreven. Zoals Gabriël hem had verteld, schreef hij Johannes. Elizabeth, Zacharia’s vrouw, was een familielid van de Maagd Maria.

DE BOODSCHAP VAN ST GABRIËL AAN MARIA

Volgens het Nieuwe Testament is de heilige Gabriël de beroemde engel die optrad als boodschapper om de Maagd Maria te informeren over de aanstaande geboorte van haar kind, Jezus van Nazareth. De Maagd Maria, moeder van de Zoon van God, staat voor zuiverheid, maagdelijkheid en onschuld.

De moeder van de Messias was verzekerd van Gods genade (Lucas 1:30). Hij vertelde haar dat haar zoon het Davidisch verbond zou vervullen: “Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Here God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal voor eeuwig heersen over het huis van Jakob; aan zijn heerschappij komt geen einde” (verzen 32-33).

Maria was een beetje in de war en vroeg hoe dit zou gebeuren, omdat ze nog maagd was. De engel Gabriël antwoordde dat de conceptie het resultaat zou zijn van de werking van de Heilige Geest in haar, en daarom “zal het heilige wezen dat geboren zal worden de Zoon van God genoemd worden” (vers 35).

De aartsengel Gabriël wordt geïdentificeerd met de media door zijn rol als boodschapper in de Schrift. Terwijl de mens zijn vrije wil behoudt om te beslissen wat en hoe hij zal communiceren, is de aartsengel Gabriël verantwoordelijk om hem te leiden en aan te moedigen in ethische communicatie en verantwoordelijkheid tegenover zijn medemensen.

Vanwege zijn rol als boodschapper van de geboorte van de Zoon van God aan de Maagd Maria, wordt de Aartsengel Gabriël geassocieerd met pasgeboren baby’s en kinderen. Het is zijn taak om zielen tijdens de dracht te instrueren, zodat ze zijn lichaam accepteren als het instrument dat hen zal helpen hun rol op aarde te vervullen. Hij leert hen ook om niet te vergeten dat ze in de eerste plaats zielen zijn en dat dit hun ware essentie is.

De grootste les van Aartsengel Gabriël voor zielen die ter wereld komen, is hen eraan te herinneren dat ze hun bestemming door hun gedachten creëren. Op het moment van de geboorte vergezelt hij moeders naar de verloskamer om de beschermengelen te helpen de nieuwe zielen te ontvangen en hen in te wijden in hun eerste momenten in de wereld.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

DE AARTSENGEL GARBIEL IN DE ISLAM

In de Islam zijn er vier engelen die dicht bij Allah staan, en een van hen is Jibril. Hij speelt de rol van bemiddelaar tussen Allah en de profeet Mohammed, evenals andere profeten. Jibril beschermt de profeet tegen ongelovigen. De Koran, het heilige boek van de islam, werd door Allah aan Mohammed geopenbaard via Jibril.

De rol die Jibril speelde in het leven van de profeet Mohammed staat gedetailleerd beschreven in de soenna, de heilige islamitische traditie. Gedurende drieëntwintig opeenvolgende jaren bracht de engel de Koran in delen over aan de Profeet en instrueerde en beschermde hem ook. Toen de profeet zijn nachtelijke reis naar Jeruzalem maakte, vergezelde Jibril hem. De engel koos de kant van Mohammed in de oorlog met de heidenen van Mekka en in theologische discussies. Jibril wordt ook geassocieerd met de profeet Isa en zijn moeder Mariam.

Legendes schrijven de engel een enorme groei toe: Jibril’s voeten staan op de grond, terwijl zijn hoofd in de wolken stijgt. Een engel werd door Allah gestuurd voor de aarde waaruit hij Adam schiep, en nadat de mens uit het paradijs werd verdreven, begon Jibril voor hem te zorgen. Deze engel is nauw verbonden met mensen. Jibril redt bepaalde personages in de moslimmythologie en helpt anderen.

ATTRIBUTEN VAN GABRIËL

De aartsengel Gabriël wordt altijd afgebeeld in zijn rol als boodschapper, als brenger van het nieuws van de menswording. Zijn beeld vertegenwoordigt zuiverheid en verkondiging door zijn witte gewaad, een of meer lelies in zijn handen en zijn androgyne, delicate verschijning. De bloem die hij aan Maria geeft vertegenwoordigt zuiverheid, maagdelijkheid, onschuld, liefde en harmonie, de deugden die zowel de aartsengel Gabriël als de maagd Maria belichamen.

De kniebuiging waarmee hij deze deugden overbrengt en het nieuws van de menswording van de Zoon van God voegen nederigheid toe aan deze deugden. Wanneer zijn gewaden wit zijn, communiceert hij transparantie en reinheid van geest, belangrijke kwaliteiten bij communicatie op spiritueel niveau. Beide staan voor onberispelijke communicatie door de geest. Soms wordt hij afgebeeld met een trompet.

Er wordt gezegd dat de Aartsengel Gabriël op de Dag des Oordeels op de trompet zal spelen om slapende zielen te wekken. Soms wordt deze rol ook toegeschreven aan de Aartsengel Michaël, maar in de kunst en literatuur is degene die de trompet speelt bijna altijd de Aartsengel Gabriël. Er wordt gezegd dat de Aartsengel Gabriël kunstenaars, zangers, dansers, dichters, schrijvers en allerlei andere scheppers inspireert omdat zij mensen zijn die zuiverheid cultiveren. Daarom wordt hij vaak afgebeeld met een boekrol of ganzenveer in zijn hand. De Aartsengel Gabriël geeft hen het vermogen om te communiceren.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

GEBED TOT HEILIGE GABRIËL

“O glorieuze aartsengel Sint Gabriël, genaamd de kracht van God, meest voortreffelijke prins onder de engelachtige geesten, ambassadeur van de Allerhoogste, die het verdiende uitverkoren te zijn om aan de Heilige Maagd de incarnatie van het Goddelijke Woord in haar meest zuivere schoot aan te kondigen: ik smeek u tot God te bidden voor mij, een ellendige zondaar, zodat ik, door dit onuitsprekelijke mysterie te kennen en te aanbidden, de vrucht van de goddelijke verlossing in de hemelse glorie mag genieten. Amen.

Je kunt Sint Gabriël aanroepen in momenten van grote ontmoediging, voor spirituele verheffing en zuiverheid. Hij is de aartsengel die goed nieuws, medeleven, dood en verrijzenis brengt. Zijn dag in de week is woensdag en zijn kleur is wit.

ROEP SINT GABRIËL DE BOODSCHAPPER VAN GOD AAN

Na het lezen van dit artikel zul je ontdekt hebben wie Sint Gabriël is en welk belang hij heeft in de christelijke religie.

De aartsengelen hebben een band met God. Ze worden zelfs beschouwd als een verlengstuk van God, omdat God de aartsengelen gebruikt om zijn werk uit te voeren. De aartsengel Gabriël, de bode engel, is een van hen. Hij biedt zijn hulp aan bij het oplossen van problemen die te maken hebben met communicatie, vruchtbaarheid, gebrek aan zelfvertrouwen, enz.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *