Inhoudsopgave

DE PRAKTIJK VAN DE MARIAVERERING: IN HET HART VAN HET KATHOLIEKE GELOOF

MARIA, EEN SPIRITUELE PIJLER VAN HET CHRISTELIJK GEBED

De rol van Maria, de moeder van Jezus Christus, in het katholicisme gaat veel verder dan louter symboliek. Voor katholieken is bidden tot Maria een verlangen naar spirituele gemeenschap die de hulp van de Maagd inroept. De notie van het Mariale gebed is niet gericht op de aanbidding van Maria, maar wordt eerder gezien als een middel om de gelovigen te verenigen met haar zoon, Jezus, die voor christenen de ware weg naar de Almachtige is.

Ontdek onze christelijke armbanden

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(14 klantbeoordelingen)
24,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

DE ROZENKRANS BIDDEN HOUDT MEDITATIE EN LOFPRIJZING IN

Het bidden van de rozenkrans is diep geworteld in het katholieke geloof. Het meditatieve bidden van verschillende “Weesgegroetjes” afgewisseld met het “Onze Vader” is de essentie van deze vorm van gebed. De rozenkrans is een instrument voor meditatie, een weg naar nederigheid en barmhartigheid die zielen leidt in het overdenken van de mysteries van het leven van Christus en Maria.

MARIA EN HET EVANGELIE ZIJN BRONNEN VAN INSPIRATIE EN DEVOTIE

Maria wordt vaak genoemd in de evangeliën, en hoewel haar aanwezigheid discreet is, is ze krachtig en fundamenteel. Katholieken halen hun inspiratie uit heilige teksten om tot Maria te bidden en haar voorspraak te vragen om goddelijke barmhartigheid en naastenliefde te verkrijgen. Hun geloof in Maria komt voort uit haar nabijheid bij het mysterie van de verrijzenis van Christus en haar bevoorrechte positie in de heilsgeschiedenis.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

MARIALE VERSCHIJNINGEN ZIJN VOORSTELLINGEN VAN DE HEILIGE GEEST EN VAN GELOOF

VERSCHIJNINGEN EN ERKENNING DOOR DE KERK

Verschijningen van de Maagd Maria, zoals die in Lourdes of Fatima, worden beschouwd als manifestaties van de Heilige Geest in de wereld. Na onderzoek en onderscheiding kan de katholieke kerk de waarachtigheid van deze verschijningen erkennen. Volgelingen worden dan aangemoedigd om deze plaatsen te beschouwen als heilige plaatsen die bevorderlijk zijn voor gebed en spirituele reflectie.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
44,90 

DE BOODSCHAP VAN MARY IN DE LOOP VAN DE TIJD

Naast het wonderbaarlijke effect, zetten de verschijningen van de Maagd Maria aan tot bekering, gebed (in het bijzonder met de rozenkrans) en boetedoening. Maria wordt beschouwd als een hemelse boodschapper vanwege haar wijsheid en nederigheid. Ze herinnert christenen aan het belang van het ontwikkelen van de gemeenschap met God en het leven van het evangelie in hun dagelijks leven.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

MARIA IS EEN BRON VAN TROOST EN HOOP

De gelovigen kijken naar Maria, vaak “Onze Lieve Vrouw” genoemd, als een troostende en geruststellende moeder. Katholieken zoeken haar steun en begeleiding, vooral in moeilijke en moeilijke tijden. Maria wordt aangeroepen om haar zachtheid en moederliefde door gebed en meditatie.

HUWELIJKSVIERINGEN ZIJN EEN VIERING VAN HEILIGHEID EN VROOMHEID

DE TENHEMELOPNEMING VAN MARIA IS EEN BELANGRIJKE VIERING

15 augustus is het katholieke feest van Maria Tenhemelopneming, dat de tenhemelopneming van Maria met lichaam en ziel voorstelt. Dit dogma, uitgesproken door paus Pius XII in 1950, neemt een belangrijke plaats in op de liturgische kalender. De gelovigen brengen hulde aan de moeder van Christus door haar uitzonderlijke heiligheid en zuiverheid te erkennen.

DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS: HET VIEREN VAN GODDELIJKE GENADE

8 december is het feest van de Onbevlekte Ontvangenis, dat Maria’s ontvangenis zonder erfzonde herdenkt. Het is een tijd voor katholieken om na te denken over genade, barmhartigheid en de goddelijke incarnatie in de aardse wereld door Maria.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

ONZE DAME VAN GUADALUPE EN LOURDES

Gebeden ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe of Lourdes zijn momenten waarop gelovigen hun genegenheid voor Maria kunnen uiten. Deze vieringen zijn ook tijden van bedevaart, wanneer katholieken van over de hele wereld naar heilige plaatsen gaan om te bidden, om genaden te vragen of om te danken voor de genaden die ze hebben ontvangen.

DE LEER VAN DE MARIALE VERERING IS EEN KRACHTIGE PIJLER VAN HET KATHOLICISME

EEN GODDELIJKE RELATIE TUSSEN MARY EN DE HEILIGE GEEST

De heilige Geest, een van de drie personen van de Drie-eenheid in het katholieke geloof, speelde een belangrijke rol in het leven van Maria, vooral bij de Aankondiging, toen ze werd ingelicht over haar goddelijke moederschap. Katholieken beschouwen Maria als een voorbeeld van ontvankelijkheid voor de Heilige Geest, als een bescheiden openheid voor de goddelijke wil. Maria wordt vaak in gebed gevraagd om de gelovigen te helpen de Heilige Geest in hun leven te verwelkomen, net zoals zij dat zelf deed.

HEILIGEN EN MARIA: EEN HEMELSE BAND

Onder de heiligen in het katholieke pantheon neemt Maria een speciale positie in. Veel heiligen, zoals Teresa van Avila en Pius X, hadden een uitgesproken devotie voor de Maagd Maria en zagen haar toewijding als een weg naar heiligheid en vereniging met het goddelijke. Door hun gebeden en voorbeeldige levens probeerden de heiligen Maria’s vroomheid en barmhartigheid na te volgen.

Ontdek onze Rozenkrans

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

DE PAUS EN DE PRAKTIJK VAN HET HUWELIJK

Als Christus’ plaatsvervanger op aarde en de gids van katholieken speelt de paus vaak een belangrijke rol in het bevorderen van Mariadevotie. Pausen zoals Johannes Paulus II, die zichzelf en zijn pontificaat aan Maria wijdde, en Franciscus en zijn aandringen op barmhartigheid, hebben een mariale devotie getoond en de gelovigen aangemoedigd hetzelfde te doen, door Maria te zien als een brug naar een diepere relatie met Christus.

DE MARIALE DOGMA’S ZIJN DE FUNDAMENTEN VAN HET KATHOLIEKE GELOOF EN DE KATHOLIEKE DEVOTIE

DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS IS EEN SYMBOOL VAN ZUIVERHEID EN GENADE

Katholieken herinneren zich de uitzonderlijke genade die aan Maria werd verleend, waardoor zij vanaf het moment van haar ontvangenis beschermd werd tegen de erfzonde, door de onbevlekte ontvangenis. Dit kenmerkende aspect van de katholieke leer wordt elk jaar gevierd op 8 december, wanneer de gelovigen Maria eren als “vol van genade”, gezegend onder alle vrouwen en uitverkoren om de moeder van de Verlosser te zijn.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE HEMELSE KRONING VAN MARIA OP HET FEEST VAN DE TENHEMELOPNEMING

Het feest van de Tenhemelopneming herdenkt Maria’s hemelvaart met lichaam en ziel, waarbij haar aardse leven wordt geëerd met hemelse glorie. De Assumptie is ook een bron van hoop voor katholieken, omdat het de belofte inhoudt van de verrijzenis van de doden en het eeuwige leven voor allen die de weg van Christus volgen.

MARIALE VERSCHIJNINGEN: BOODSCHAPPERS VAN VREDE EN BEKERING

Katholieken zien de verschijningen van Maria, zoals die in Lourdes en Fatima, als tekenen van haar aanwezigheid en voortdurende zorg voor de wereld. Maria brengt door deze verschijningen boodschappen van vrede, boetedoening en bekering, die alle mensen oproepen om dichter bij haar Zoon te komen en het Evangelie te leven in naastenliefde en gerechtigheid.

Inzicht in de complexe en diepgaande relatie die katholieken hebben met de Maagd Maria wordt verschaft door de verschillende elementen, praktijken en leerstellingen die hier worden besproken. Wanneer we deze devotie proberen te begrijpen, is het belangrijk het volgende in gedachten te houden:

De Kerk ziet Maria niet als een doel op zich, maar eerder als een gids die haar gelovigen helpt een diepere en meer authentieke relatie met Christus te ontwikkelen.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
44,90 

MARY, EEN TUSSENPERSOON MET DE HEER

MARIA, DE MAAGD EN DE ENGELEN

Maria wordt door katholieken beschouwd als een belangrijke figuur, die samenwerkt met de engelen om voor de zielen van de gelovigen voor God te bidden. De goddelijke Drie-eenheid is met de gelovigen verbonden door de engelen, die Gods boodschappers zijn, en Maria, die een barmhartige moeder is. In tijden van nood en verdriet wordt het gebed “Wees gegroet Maria” vaak met toewijding gereciteerd om haar voorspraak af te smeken.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

BANDEN MET PRIESTERS

Priesters moedigen, als spirituele gidsen, het aanbidden van Maria vaak aan. Ze zien haar als een onwankelbaar model van deugd en geloof, dat de waarden illustreert die alle christenen zouden moeten nastreven. De figuur van Maria wordt altijd herdacht en geëerd tijdens missen en liturgische vieringen en leidt de gelovigen langs een pad van devotie en dienstbaarheid.

THEOLOGIE EN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

De katholieke theologie over de erfzonde en de aard van de genade wordt sterk beïnvloed door het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, dat een pijler is van de mariale devotie. Dit geloof beweert dat Maria vanaf het moment van haar ontvangenis beschermd was tegen zonde, waardoor ze in een unieke positie verkeerde om de Zoon van God ter wereld te brengen terwijl ze zuiver en zondeloos bleef.

MARIA, BRON VAN HOOP

Voor veel katholieken vertegenwoordigt Maria licht en hoop in tijden van duisternis en wanhoop. Ze zoeken inspiratie bij haar onwankelbare geloof en standvastigheid in het aangezicht van tegenspoed door tot haar te bidden. Als de moeder die voor alle christenen zorgt, wordt ze gezien als een onuitputtelijke bron van liefde en troost, die de gelovigen leidt naar een grotere verbondenheid met haar goddelijke Zoon.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE VERSCHIJNINGEN VAN MARY: EEN BOODSCHAP VAN GELOOF EN DEVOTIE

BUITENGEWONE GEBEURTENISSEN EN VERSCHIJNINGEN IN LOURDES

In het katholicisme is de verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in Lourdes een van de bekendste en meest gerespecteerde. Maria’s boodschappen van gebed, boetedoening en liefdadigheid in Lourdes worden vandaag de dag nog steeds gehoord en trekken pelgrims van over de hele wereld die spirituele en fysieke genezing zoeken bij de heiligdommen die ter ere van haar zijn gebouwd.

FATIMA EN HAAR BOODSCHAP VAN VREDE

Maria verscheen in Fatima aan drie jonge herders en gaf hen boodschappen die, hoewel ze diep geworteld waren in de realiteit van de 20e eeuw, relevant blijven voor de gelovigen van vandaag. De boodschap van Fatima concentreert zich op het verzoek tot gebed, in het bijzonder het bidden van de rozenkrans, evenals oproepen tot bekering en wereldvrede.

Ontdek onze Rozenkrans

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

MARY EN BEKERING

Voor katholieken zijn de verschijningen van de Maagd Maria, zoals die in Medjugorje, goddelijke signalen die aanzetten tot persoonlijke en collectieve bekering. Maria roept vaak op tot gebed, vasten en vrede van hart, en leidt de gelovigen langs een pad van spirituele transformatie en vernieuwing in hun relatie met God.

HUWELIJKSHEILIGDOMMEN ZIJN PLAATSEN VAN GEBED EN BEDEVAART

De gelovigen komen rust, troost en spirituele genezing zoeken bij Mariaheiligdommen, zoals die in Guadalupe, Lourdes en Fatima. Deze plaatsen worden ontmoetingsplaatsen waar hemel en aarde elkaar ontmoeten en bieden een heilige ruimte waar gelovigen zich kunnen concentreren op gebed en Maria kunnen smeken om hun noden en die van de wereld.

Elk aspect van Mariadevotie, of het nu gegrond is in theologie, traditie of mystieke ervaring, is verweven in het rijke tapijt van het katholieke geloof en leidt gelovigen naar een diepere en rijkere relatie met Christus via zijn geliefde Moeder.

Hoewel voor sommigen het mariale gebed een belangrijk en rijk aspect van het katholieke geloof is. Terwijl ze hun unieke aanbidding van God behouden, zien katholieken Maria als een bemiddelaar, een moeder en een gids voor een diepe en oprechte spiritualiteit. Maria-praktijken en -feesten hebben de eeuwen overleefd en zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de katholieke spiritualiteit, en verbinden de gelovigen met een erfgoed van geloof, hoop en naastenliefde.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *