DE WIJZEN EN HET FEEST VAN EPIFANIE

Het feest van Driekoningen is een feest ter herdenking van de aankomst van de Wijzen bij de kribbe waar Jezus werd geboren. Ze waren van ver gekomen om het Christuskind te aanbidden en geschenken aan te bieden. Dit feest vindt plaats op de 1e zondag na 1 januari.

Het gebaar van de drie koningen heeft een belangrijke symbolische waarde voor alle christelijke gelovigen. De katholieke kerk beschouwt de drie koningen als heiligen. Als zodanig zijn ze begiftigd met goddelijke voorrechten en krachten. Daarom is het mogelijk om tot hen te bidden.

Voordat je verder leest, wil ik je erop wijzen dat we elke week nieuwe christelijke artikelen op onze site plaatsen. Om al onze artikelen te ontdekken, zoals ons artikel over bidden tot Onze Lieve Vrouw van Fatima, hoef je alleen maar onze sectie met christelijk nieuws te bezoeken.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

WIE WAREN DE DRIE WIJZEN?

De ware identiteit van de Drie Wijzen, evenals hun aantal, is nog steeds een onderwerp van controverse. Studies over het onderwerp geven niet allemaal dezelfde versie. Veel mensen zijn het er echter over eens dat ze met z’n drieën waren en dat hun namen Gaspard, Balthazar en Melchior waren.

GASPARD

Dit personage staat bekend als degene die Jezus mirre aanbood. Deze gift symboliseerde het feit dat Christus ook een mens was en dat hij zou sterven aan het kruis.

BALTHAZAR

Balthazar was degene die Jezus goud gaf. Dit geschenk symboliseerde het koningschap en de glorie van Christus.

MELCHIOR

Melchior was degene die wierook bracht. Dit offer symboliseerde de goddelijkheid van Christus.

De Wijzen speelden een belangrijke rol in het kerstverhaal. Hoewel ze koningen waren, aarzelden ze niet om hun titel tegenover Christus in twijfel te trekken. Ze plaatsten zich voor Hem als dienaren. Dit gebaar getuigt van de grootsheid van de Messias. Zonder te vergeten dat de koningen van heel ver waren gekomen en dat ze hun respectievelijke naties vertegenwoordigden.

VOORBEREIDING OP HET GEBED TOT DE WIJZEN

Om een gebed succesvol te laten zijn, moet het onder de juiste omstandigheden worden uitgevoerd. Een lange voorbereiding is niet echt essentieel. Het kan je echter wel helpen om effectiever te bidden. Mensen die gewend zijn om te bidden, hoeven zich niet lang voor te bereiden. Zij kunnen zich concentreren in slechts enkele seconden.

Voordat je een gebed tot God of een heilige richt, is het belangrijk om je hart te zuiveren. Nagedachten kunnen je afkeren van de persoon tot wie je bidt, of zelfs het contact met hem of haar verbreken. Je moet zo oprecht mogelijk zijn in wat je zegt. Dit is de enige manier om gehoord te worden.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

GEBEDEN TOT DE WIJZEN

BIDDEN MET DE WIJZEN

“Heer, mogen op deze dag van Driekoningen mijn ogen helder zijn, mijn ziel zuiver, mijn wil sterk en mijn liefde vurig, zodat ik in de wereld manifestaties van uw heilige wil en uw liefde mag vinden. Laat mijn ziel vandaag vooral in een staat van vertrouwen en verwachting zijn, naar U toe geheven, met U bezig. Moge mijn intelligentie erop gericht zijn de pracht op te merken die mij omringt en tot mij spreekt… Uw sterren, uw bloemen, uw stromen, uw vogels, uw kinderen… Amen.”

DE VOORSPRAAK VAN DE 3 KONINGEN

“Vandaag sta ik op en buig me naar het Oosten, naar U, O GOD, van wie ik de Genaden heb ontvangen. De Eerste is God de Vader, de Tweede is God de Zoon en de Derde is God de Heilige Geest, moge de Allerheiligste en Welwillende Drie-eenheid onze zielen en lichamen beschermen. We willen gezegend zijn zoals de discipelen van onze geliefde Heer Jezus, die ons genadig zegent met het gezegende Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed. Ik ga mijn huis in en uit, wandelend over de snelwegen en doorgaande wegen. Mogen Jezus, Jozef en Maria en de Drie Wijzen, Mensor, Seir en Theokeno, onze dierbare reisgezellen zijn; moge de hemel onze hoed zijn en de aarde onze schoenen.

Mogen deze 6 Heilige Personen ons vergezellen en beschermen, wanneer we thuis zijn of weg, evenals alle mensen die we noemen in onze gebeden en, in het bijzonder… (noem namen). Mogen zij ons beschermen tegen dieven, moordenaars en boosdoeners. Iedereen die ons ontmoet moet vriendelijk tegen ons zijn en ons met waardigheid behandelen. Help ons dit te doen God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Jezus, Jozef, Maria, Mensor, Seir, Theokeno en de 4 Heilige Evangelisten.

Door hun voorspraak moge de Heer voortdurend bij ons zijn in alles wat we doen in ons gedrag, in onze manier van leven, op onze werkplek en in onze rust, op het land of in het water, in het vuur of tussen de golven, moge God ons beschermen met Zijn Machtige Hand. Ik geef mijzelf aan U, God de Vader, ik vertrouw mijzelf toe aan U, God de Zoon. En ik dompel mij onder in God de Heilige Geest. Moge de Welwillende Drie-eenheid ons beschermen; moge Jezus, Jozef en Maria voor ons zijn; moge Mensor, Seir en Theokeno te allen tijde bij ons zijn totdat we Eeuwig Geluk, Eeuwige Redding hebben bereikt! Help ons om deze doelen te bereiken Jezus, Jozef en Maria; Amen! Amen! Amen!”

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

LAAT DE WIJZEN ONS DE WEG WIJZEN!

“Laten we net als zij op reis gaan, we weten niet precies wat het avontuur zal zijn.

Laten we, net als zij, vertrouwen hebben.

Laten we net als zij onze ogen opheffen; het Licht komt van elders naar ons toe, het komt van God.

Laten we, net als zij, verlicht worden.

Laten we, net als zij, zoeken, laten we niet te veel zekerheden hebben, laten we alleen overtuigingen hebben.

Laten we, net als zij, de tekenen van een Aanwezigheid ontdekken.

Laten we, net als zij, gaven aanbieden: de gave van gebed, de gave van respect voor alle mensen.

Laten we er net als zij naar streven om God en de mensheid te behagen.

Laten we, net als zij, aanvaarden om een nieuwe weg in te slaan, zelfs als die er ruw uitziet.

Laten we, net als zij, toelaten dat we gestoord worden door God en door onze medemensen.

Moge dit jaar een gezamenlijke reis zijn, in de voetsporen van de Wijzen”.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

KORT GEBED TOT DE WIJZEN

“O heilige Wijzen, die onophoudelijk leefden tot de ster van Jacob u in staat stelde de geboorte van de ware Zon van Gerechtigheid te zien, verkrijg voor ons de genade om altijd te leven in de hoop de dag van de waarheid en de gelukzaligheid van het paradijs voor ons te zien aanbreken.

Heilige Gaspard, heilige Melchior en heilige Balthazar, bid voor ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *