Wist je dat leven en dood vele malen in de Bijbel worden genoemd? Wist je dat de christelijke religie een heel specifiek standpunt heeft over deze twee begrippen? Leven en dood zijn begrippen die heel nauw met elkaar verbonden zijn. De Bijbel heeft het er in verschillende passages over.

In dit artikel kijken we naar :

  • Leven en dood: tegengestelde en complementaire concepten
  • Leven volgens de Bijbel
  • Wat zegt de Bijbel over de dood?

Laten we zonder verder uitstel alles te weten komen wat je moet weten over leven en dood volgens de Bijbel.

LEVEN EN DOOD: TWEE TEGENGESTELDE EN COMPLEMENTAIRE CONCEPTEN

Het is niet eenvoudig om een exacte definitie van leven te geven, ook al lijkt die redelijk voor de hand liggend. Definities kunnen enorm verschillen. Vanuit biologisch oogpunt verwijst leven naar wezens die gebaseerd zijn op koolstof en water. Mensen, dieren en planten zijn hiervan de meest voor de hand liggende manifestatie. Vanuit spiritueel oogpunt kan leven worden vergeleken met een wereld waarin alle wezens op hetzelfde niveau samen evolueren. Er zijn tientallen concepten verbonden met het leven. De verschillende culturen en religies van de wereld hebben allemaal hun eigen manier om dit idee te begrijpen.

Maar het leven krijgt pas zijn ware betekenis als het in een context wordt geplaatst. In essentie moet een leven ergens beginnen en ergens eindigen. De dood wordt vaak beschreven als het tegenovergestelde van het leven. Maar het zou passender zijn om het te definiëren als het einde van het leven. De dood betreft namelijk alleen die wezens die het leven hebben ervaren. Degenen die nooit van een levensadem hebben kunnen genieten, zijn niet betrokken.

De dood is daarom wat het leven zo waardevol maakt. Het markeert het einde van deze staat van genieten. Het laat ook zien dat het leven alleen echte betekenis heeft door de dood. De twee begrippen vullen elkaar aan. Een leven zonder einde kan niet als zodanig worden beschouwd. Dit is hoe onze wereld evolueert. Nieuwe levens kunnen nooit plaatsvinden als er geen einde komt aan de levens die eraan voorafgingen. Als alle mensen die deze wereld bevolkten nog zouden leven, zou deze aarde vandaag de dag niet meer levensvatbaar zijn. De dood is niet noodzakelijk als we ten volle van het leven willen genieten. In die zin zijn de twee concepten complementair.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

LEVEN VOLGENS DE BIJBEL

Veel bijbelpassages spreken over leven. Gelovigen zijn het erover eens dat het leven een geschenk van God is. In het boek Genesis vinden we de volgende passage: “En de Heer vormde de mens uit de klei van de grond en blies hem de adem van het leven in de neusgaten; en de mens werd een levend wezen” (Genesis 2:7).

Voor mensen is God de “Levende”. Hij was, hij is en hij zal altijd zijn. De levende God redt en verlost. Zo wordt hij in de Bijbel beschreven (Daniël 6, 27).

In het boek Genesis zien we het scheppingsproces van het leven en de wereld. Planten, dieren en mensen verschenen op de laatste dag van de schepping. God voltooide zijn werk met de schepping van de mens. Het leven is daarom een zegen. In het Oude Testament werd het voortdurend geprezen. Voor de meesten van ons zou het ideale leven lang en vredig zijn. We kunnen verwijzen naar Genesis 25:8, waarin gesproken wordt over het geval van Abraham (een leven dat eindigt in een gelukkige oude dag, oud en vol dagen).

Maar het leven is ook een kwetsbaar iets. God heeft moord verboden. Het leven is kostbaar en moet worden beschermd. In het Nieuwe Testament vinden we zelfs uitspraken die spreken over het belang van het leven. In Marcus 3:4 wordt gezegd dat het redden van een leven veel belangrijker is dan het houden van de sabbat. Deze woorden komen rechtstreeks uit de mond van Christus. Om zijn woorden kracht bij te zetten voegt hij eraan toe: “God is niet de God van de doden, maar van de levenden” (Marcus 12:27).

Jezus genas de zieken. Hij gaf zijn vriend Lazarus zijn leven terug nadat hij gestorven was. Jezus zelf is de weg van het leven en de waarheid. Tijdens zijn laatste avondmaal liet hij een bijzonder treffende boodschap achter voor zijn discipelen: “Grotere liefde heeft niemand dan deze, dat hij zijn leven geeft voor wie hij liefheeft” (Johannes 15, 3).

We moeten ook onthouden dat Jezus Christus zichzelf als offer gaf om alle liefde die God voor ons heeft te openbaren. Hij liet ons vervolgens zien dat het leven sterker was dan de dood toen hij drie dagen later opstond uit de dood. We zijn geroepen om het ware leven te proeven, Gods leven door eeuwig leven.

Ontdek onze Rozenkrans

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER DE DOOD?

Veel passages in de Bijbel gaan ook over de dood. Maar het belangrijkste om te onthouden is dat de dood een noodzakelijke stap is voordat we van het eeuwige leven kunnen genieten. Iedereen die het koninkrijk van de hemel wil binnengaan, moet er doorheen. Om ons gerust te stellen herinnert Jezus ons eraan dat hij de dood al heeft overwonnen. Iedereen die hem als redder accepteert, zal voor eeuwig aan Gods zijde kunnen zitten.

De Bijbel bevat ook verwijzingen naar de tweede dood (Openbaring 21:8; Openbaring 2:11; Openbaring 2:14-15). Deze tweede dood betekent dat we van God vervreemd zijn en daarom niet voor eeuwig aan zijn zijde kunnen zitten. Het betreft allen die Christus niet als hun verlosser hebben aanvaard.

De dood is dus een verplichte doorgang. Maar het kan ook een einde worden. De Bijbel herinnert ons er voortdurend aan hoe belangrijk het is om met God te leven tijdens ons hele bestaan op aarde, maar ook nog lang daarna.

Nu weet je hoe leven en dood in de Bijbel worden gezien. Je weet dat ze altijd hand in hand gaan en dat de Bijbel een heel speciale manier heeft om naar deze twee begrippen te kijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *