29 SEPTEMBER FEEST VAN ST MICHAEL, ST GABRIEL EN ST RAFAËL

Christenen vieren op 29 september het feest van de drie aartsengelen. Dit zijn Sint Michaël, Sint Gabriël en Sint Rafaël. Het is belangrijk om te weten welke rol de aartsengelen in ons leven spelen en hoe we met hen kunnen communiceren.

De aartsengelen zijn Lichtwezens die door God zijn gezonden om op verschillende manieren boodschappen aan de mens door te geven. Zij hebben een belangrijkere rol dan de Engelen. God heeft hen uitgekozen om “de grote mysteries” aan te kondigen. Elke Aartsengel heeft een zeer specifieke missie gekregen.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

DE ROL VAN DE DRIE AARTSENGELEN IN ONS LEVEN

DE AARTSENGEL MICHAËL

De naam van de Aartsengel Michaël betekent “Godgelijk”. Hij is de leider van de hemelse legers. Als verdediger van het geloof, beschermer van Gods volk, overwinnaar van Satan, wordt hij ook wel de Prins der Engelen genoemd.

In een situatie van onrust, twijfel, angst, een zoektocht naar vrijheid, een gebrek aan energie of als je een verandering in je leven wilt aanbrengen, roep dan Aartsengel Michaël aan.

DE AARTSENGEL GABRIËL

De naam van de Aartsengel Gabriël betekent “Kracht van God”. Hij wordt ook wel “Goddelijke boodschapper” of “brenger van goed nieuws” genoemd. Hij is de Aartsengel van de Aankondiging aan de Maagd Maria.

Hij is betrokken bij vruchtbaarheid en de stichting van het gezin. Heilige Gabriël, beantwoord onze oproepen in deze donkere tijden.

DE AARTSENGEL RAFAËL

De naam van de aartsengel Rafaël betekent “God geneest”. Hij is de aartsengel die Goddelijke genezing brengt. In de Bijbel is hij de aartsengel die de jonge Tobi beschermde op zijn reis.

Deze genezende aartsengel is de beschermheilige van artsen en blinden. Hij is ook de beschermer van reizigers.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

HOE KAN IK CONTACT MAKEN MET DE AARTSENGELEN?

Om contact te maken met de Aartsengelen begint alles met een oprecht hart.

Je moet nauwkeurig zijn in je wensen voordat je ze uitspreekt. Dit kan in stilte of hardop. Vermijd negatieve woorden, gebruik positieve en bevestigende woorden.

Dag en nacht kun je tot hen bidden; ze zijn graag bereid om hun nobele missie uit te voeren.

GEBED TOT DE DRIE AARTSENGELEN

GEBED 1

Moge de Engel van de Vrede

de Engel van Vrede, Michaël, moge hij komen

Vrede en Kalmte brengen om te vertrekken

Oorlog, de bron van tranen, in de hel achterlaten.

 

Laat Gabriël komen, de Engel van Kracht

Om oude vijanden te verbannen en te bezoeken

De tempels dierbaar aan de Hemel, die in triomf

Hij op aarde heeft opgericht.

 

Moge Rafaël ons bijstaan

de Engel van Gezondheid

moge hij al onze zieken genezen en

Onze onzekere stappen op de paden van het Leven

 

GEBED 2

Glorierijke heilige Michaël, prins van de hemelse militie, beschermer van de universele Kerk, verdedig ons tegen al onze zichtbare en onzichtbare vijanden en sta niet toe dat wij ooit onder hun wrede tirannie bezwijken.

Heilige Rafaël, barmhartige gids van reizigers, u die door goddelijke deugd wonderbaarlijke genezingen verricht, verwaardig u ons te leiden op de pelgrimstocht van dit leven, en de ziekten van onze zielen en lichamen te genezen.

Heilige Gabriël, u die terecht de kracht van God wordt genoemd, aangezien u uitverkoren bent om aan Maria het Mysterie aan te kondigen waarin de Almachtige de kracht van zijn arm toonde, maak ons de schatten bekend die in de persoon van de Zoon van God besloten liggen, en wees onze beschermer in de aanwezigheid van zijn doorluchtige Moeder.

GEBED 3

Heilige Michaël, sterk in de strijd, bid voor ons

Heilige Michaël, overwinnaar van Satan, bid voor ons

Heilige Michaël, verdediger van rechtvaardige zielen, bid voor ons

Heilige Michael, steun van Gods volk, bid voor ons

Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen, bid voor ons

 

O Heilige Engel Rafaël,

trouwe dienaar van de Heer

zekere en ijverige gids van arme pelgrims van tijd tot eeuwigheid,

wij wenden ons tot u en vragen nederig om uw hemelse bescherming.

Leven voor ons,

zoals U weet

een reis vol gevaren en gevaren.

De duivel, als een monster dat altijd uit is op onze vernietiging

probeert ons te verslinden;

hij zaait vallen en strikken onder onze voeten;

hij geeft onze ziel diepe en maar al te vaak dodelijke wonden;

hij werpt de sluier van de zonde over haar ogen,

die het licht van het geloof verduistert en haar berooft van de zachte stralen van de Zon der Gerechtigheid.

 

Sint Gabriël de Aartsengel,

Engel van de Menswording,

open onze oren voor de zachte waarschuwingen en dringende oproepen van de Heer.

Sta altijd voor ons,

wij smeken u,

zodat we het Woord van God kunnen begrijpen,

zodat we Hem kunnen volgen en gehoorzamen en doen wat Hij van ons wil.

Help ons wakker te blijven zodat,

wanneer Hij komt

de Heer ons niet slapend zal aantreffen.

Amen.

GEBED 4

O heilige aartsengelen, trouwe en eeuwige dienaren van God de Schepper,

Wij roepen u aan op grond van uw hemelse functies

U, Michaël, de verdediger,

U, Gabriël, de heilige Raadsman,

U, Rafaël, de Genezer,

 

Hoor de gebeden van een volk dat uw bescherming hard nodig heeft in deze tijden van verwarring, geweld en verdeeldheid.

Help ons te onderscheiden wat onze rol is in dit tumult, wij, het volk van God, het volk van Christus, het volk van het Kruis en de Verrijzenis.

Aan Michael belijden we dat we ons geroepen weten om de slachtoffers van agressie of marginalisatie te verdedigen, om de zachtmoedigen te steunen en de zwakken te beschermen. We willen deze oproep graag honoreren, maar onze gevallen menselijke natuur houdt ons vaak tegen; we zijn bang en hebben geen vertrouwen. Toch moeten we verkondigen wat goed en rechtvaardig is, bevestigen dat we aan de kant van het licht staan en dat we de duisternis zullen bestrijden zonder terug te deinzen. Om dit te doen, hebben we de vurige bescherming van Sint Michaël nodig.

Aan Gabriël geven we toe dat onze gesprekken vaak te luid zijn, te gepassioneerd, te weinig ruimte overlatend voor luisteren en voor het goede geloof dat zo noodzakelijk is. Maar dat is wat het mogelijk maakt om een eenvoudige ruzie om te zetten in echte communicatie. We vragen Gabriël om ons te helpen om echt te luisteren naar wat er gezegd wordt (en niet naar wat we graag willen horen), en om ons te helpen om boodschappen door te geven, over ons leven te praten of gewoon met anderen te spreken met helderheid en eenvoud, zodat onze “ja’s” “ja’s” zijn, onze “nee’s” “nee’s” zijn, en zodat God altijd als eerste gediend wordt.

Voor Raphaël belijden we dat we maar al te vaak de intentie hebben om kwaad te doen, door onze woorden, onze domme terzijdes, onze daden. We weten dat we geen goed doen als onze tong kwaadaardig is, als we vol wrok en kwaadaardigheid zijn. We vragen Rafaël om ons het voordeel te geven van zijn impuls om te helen wat geïnfecteerd is, om te herstellen wat gebroken is, en om vooruit te komen als echte medereizigers (zoals Rafaël en Tobias), zodat we onderlinge vertrouwensbanden kunnen smeden die diepe heling mogelijk maken.

Hoor onze kreten, o heilige aartsengelen, ontferm U over onze menselijke natuur, die te zwak is om de taken uit te voeren die op ons rusten en die grote behoefte heeft aan hemelse hulp. Geef ons de genade van uw eeuwige gaven. We vragen om uw hulp en uw gebeden, terwijl u in de aanwezigheid staat van onze Schepper, die heilig, almachtig en eeuwig is. In de naam van Jezus, de Christus, het Lam, gezeten aan de rechterhand van de Vader.

Amen

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

KORT GEBED TOT EEN VAN DE AARTSENGELEN

“Heilige Michaël de Aartsengel, ik wijd mezelf aan u toe. Ik plaats mijzelf, mijn familie en alles wat mij toebehoort onder uw krachtige bescherming. Vergroot de vurigheid in mijn hart en onthoud dat ik vanaf deze dag onder uw bescherming sta.

 

“Heilige Gabriël de Aartsengel, Engel van de Menswording, open onze oren voor de zachte waarschuwingen en dringende oproepen van de Heer. Sta altijd voor ons, smeken wij u, zodat we het Woord van God kunnen begrijpen, zodat we Hem kunnen volgen en gehoorzamen en doen wat Hij van ons verlangt. Help ons wakker te blijven, zodat de Heer ons niet slapend aantreft als Hij komt”.

 

“Heilige Rafaël, barmhartige gids van reizigers,

u die door goddelijke deugd wonderbaarlijke genezingen verricht,

verwaardig u ons te begeleiden op de pelgrimstocht van dit leven,

en geneest de ziekten van onze zielen en lichamen”.

De hulp inroepen van de engelenwereld brengt ons dichter bij God, onze Schepper. Spirituele wezens hebben een gemeenschappelijke missie: werken aan de bescherming van de mensheid en ons begeleiden naar het pad van het eeuwige leven in het Koninkrijk der Hemelen.

 

Laten we wakker blijven om de krachten van de duisternis te bestrijden door elke dag het speciale gebed tot Sint Michaël te bidden: “Sint Michaël de Aartsengel, verdedig ons in de strijd tegen het kwaad en de strikken van de boze”. Bewust of onbewust voelen mensen graag de troost van een spiritueel wezen.

Als je nog meer gebeden wilt ontdekken, dan staat onze website vol met gebedsartikelen die je kunt lezen. Hier is er één van, ons artikel over bidden voor Pinksteren.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

2 thoughts on “GEBED TOT DE DRIE AARTSENGELEN: MICHAËL, GABRIËL EN RAFAEL

  1. Pingback: AARTSENGEL ZADKIEL: KRACHTEN VAN DE ENGEL EN HOE HEM AANROEPEN? - Christelijke Sieraden | Nr. 1 winkel in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *