Ben je getrouwd? Ben je voor of tegen het religieuze huwelijk? Wil je meer weten over dit concept voordat je een oordeel velt? Ben je geïnteresseerd in de definitie, basis en bestaansreden van het huwelijk?

Wij zijn christenen en we willen je helpen om de verschillende sacramenten van de kerk te begrijpen. Daarom gaan we het met je hebben over het verband tussen het huwelijk en het christendom.

Het huwelijk is een van de belangrijkste sacramenten die door de kerk worden gevierd. Orthodoxe, katholieke, protestantse en vele andere christenen praktiseren het. Er zijn echter verschillende manieren om de ceremonie uit te voeren, afhankelijk van de kerk. De riten variëren dus, maar er zijn een paar gemeenschappelijke dingen.

Dit artikel geeft je informatie over de volgende onderwerpen:

  • Definities en betekenissen van het huwelijk;
  • De geschiedenis;
  • Bijbelse referenties over de grondslag ervan.

Laten we nu de details van het religieuze huwelijk bespreken!

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

WAT IS HET HUWELIJK?

Het huwelijk is een rite of contract dat twee mensen verbindt. Het kan van onbepaalde, vaste of onbepaalde duur zijn. Het kan worden erkend en gecontroleerd door een wettelijke of religieuze instelling. De procedures en regels variëren naargelang de plaats of instelling die de rituele ceremonie uitvoert. Het is een van de kaders die de sociale structuren van een gemeenschap bepalen.

Een aantal factoren kan de manier waarop huwelijken worden voltrokken beïnvloeden: de vorm van een samenleving, cultuur en religie.

Vooral in de christelijke traditie is het huwelijk het verbond tussen een man en een vrouw die één vlees en één gezin worden. Het moet worden geformaliseerd door een religieuze rite, het sacrament van het huwelijk. In de brief aan de Efeziërs spreekt Paulus over het huwelijk als een wederzijdse onderwerping waarin elke partij zich volledig aan de ander moet geven zonder iets terug te verwachten. Het is dus geen 50/50 contract, maar een contract van onvoorwaardelijke liefde.

Het huwelijk in de kerk maakt God tot partner in de oneindige en exclusieve band die de echtgenoten met elkaar hebben. Deze huwelijksband is een sacrament, wat betekent dat het Christus aanwezig maakt. Het christelijk huwelijk is daarom het sacramentele en symbolische teken van de band tussen de kerk en Christus.

Terwijl het burgerlijk huwelijk contractueel kan zijn en beperkt in de tijd, moet het religieuze huwelijk een band zijn die de twee mensen verbindt tot de dood hen scheidt. Bovendien moeten ze elk voor het altaar, en dus voor God en de hele mensheid, een gelofte afleggen om elkaar lief te hebben, te koesteren en te helpen tot aan hun dood.

Voordat we het hebben over de geschiedenis van het huwelijk, willen we graag een website met een selectie trouwringen met jullie delen. Als je op zoek bent naar een professionele winkel voor trouwjuwelen, raden we je aan om Ordumonde te bezoeken en het perfecte sieraad voor je bruiloft te vinden.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE GESCHIEDENIS VAN BRUILOFTEN

De geschiedenis van het huwelijk gaat terug tot de oudheid. Het was geen huwelijk uit liefde, maar eerder een contract. In die tijd was het doel niet om van elkaar te houden, maar om het voortbestaan van de soort te garanderen. Mensen trouwden tussen twee verschillende families met het doel hun krachten te bundelen en opvolgers te hebben. De verbintenis werd aangegaan om bezit, land of vee te hebben, of voor de bescherming die het huwelijk bood. De vrouw draagt een witte trouwjurk en de man is vaak gekleed in een pak met stropdas.

Na verloop van tijd veranderde het huwelijk van vorm. Het werd een soort ruil of transactie waarbij het jonge meisje ten huwelijk werd gegeven in ruil voor een bruidsschat.

In de Middeleeuwen ontwikkelde het concept van het huwelijk zich en werd het een volwaardige instelling. Vooral de Romeinen kenden drie soorten verbintenissen, waarvan de meest voorkomende het “per usum” huwelijk was dat, na een jaar samenwonen of concubinage, de alliantie tussen de twee geliefden formaliseerde.

Vanaf de 5e eeuw werd de rol van de kerk steeds belangrijker in de samenleving. Er werden ook nieuwe morele regels ingevoerd en huwelijksaankondigingen werden gepubliceerd. In de 13e eeuw werd het huwelijk niet langer gedwongen. Beide partijen moesten instemmen met de verbintenis, maar ze moesten ook de heilige en onverbrekelijke aard ervan accepteren. Het concept werd strikter, met de ondertekening van een contract en huwelijksrituelen gekenmerkt door de uitwisseling van ringen en de betaling van een bruidsschat. Toch waren vrouwen nog niet vrij om te kiezen wat ze wilden; ze waren hun man respect verschuldigd. Alleen weduwschap herstelde haar rechten. Maar de tijden waren veranderd en het liefdeshuwelijk was geboren.

In 1792 vierde Frankrijk zijn eerste burgerlijke huwelijk, de vereniging van een man en een vrouw. Dit markeerde de scheiding van staat en kerk. In het begin van de 19e eeuw werd echtscheiding voor het eerst geaccepteerd. In 2013 zorgde het concept van het huwelijk voor iedereen voor een revolutie in het huwelijk. Mensen van hetzelfde geslacht kunnen zich nu verenigen.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

CHRISTELIJK HUWELIJK

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het christelijke huwelijk niet zo oud als het christendom en gaat de geschiedenis van het huidige huwelijk niet terug tot de tijd van Adam en Eva.

In feite is het christelijk huwelijk, d.w.z. de viering met riten in de kerk of voor een altaar in aanwezigheid van een priester, diaken, pastoor, etc., een middeleeuwse uitvinding. De praktijk om in de kerk te trouwen werd pas in de 15e eeuw gemeengoed. De introductie van dit concept werd veel betwist.

UITEINDELIJK WERD HET ECHTER VASTGESTELD EN DE BELANGRIJKSTE UITSPRAKEN ZIJN :

  • De sacramentaliteit van het huwelijk ;
  • monogamie;
  • administratie en wetgeving van het huwelijk door de kerk;
  • onverbrekelijkheid.

HET HUWELIJK MOET :

  • voorafgegaan door de publicatie van de huwelijksaankondiging;
  • gewijd door een priester in aanwezigheid van getuigen;
  • ondertekend door beide echtgenoten en getuigen in een parochieregister.

De echtgenoten hebben dan verplichtingen te vervullen. Deze worden in de Bijbel beschreven in een aantal geschriften, waarin staat dat de twee mensen elkaar liefde en hulp verschuldigd zijn. Ze moeten ook samen hun kinderen opvoeden volgens de regels van de kerk. Ze moeten vrij en trouw zijn.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

Voor katholieken is het huwelijk een van de sacramenten en is het, zoals gezegd, onverbrekelijk. Het kan daarom maar één keer in iemands leven worden gesloten. Echtscheiding mag alleen plaatsvinden als een van de echtgenoten onvruchtbaar is en degene die onvruchtbaar is dit voor de ander verborgen heeft gehouden. In het katholicisme is het huwelijk bedoeld voor voortplanting. Protestanten daarentegen zien het huwelijk als een verbintenis tussen twee mensen die van elkaar houden en elkaar respecteren. De voortplantingsdaad is daarom niet verplicht. Als een van de partijen zijn of haar plichten en verplichtingen niet nakomt, kan de andere partij een scheiding aanvragen en hertrouwen. Hertrouwen is ook mogelijk in geval van overspel of het overlijden van een van de echtgenoten.

HUWELIJK VAN GEESTELIJKEN

Voor katholieken moeten geestelijken het priesterlijke celibaat handhaven. Pausen, priesters enz. moeten dus hun hele leven celibatair blijven.

Orthodoxe pausen mogen trouwen, terwijl monniken het priesterlijke celibaat in acht moeten nemen.

Voor protestanten en evangelische christenen geldt dat predikanten, inclusief pastors, diakens, etc., mogen trouwen en kinderen krijgen.

INTERKERKELIJK HUWELIJK

Gedurende enkele eeuwen voor de negentiende eeuw waren gemengde huwelijken verboden. Alle religieuze denominaties ontmoedigden het trouwen met een christen van een andere kerk, omdat dit als ketters werd beschouwd. Alleen leden van de koninklijke familie mochten trouwen met mensen van een andere religieuze denominatie. Ze moesten zich dan wel bekeren tot de religie van de natie waarmee ze trouwden.

Vanaf dat moment was alles gebaseerd op het huwelijk uit liefde en vrijheid. Twee mensen die ervoor kiezen om van elkaar te houden, kunnen ook de kerk kiezen waar ze hun verbintenis zullen vieren.

HOE BEREID JE JE VOOR OP HET HUWELIJK?

In bijna alle kerken moet een religieus huwelijk altijd worden voorafgegaan door een burgerlijk huwelijk, dat moet worden geregeld op het plaatselijke gemeentehuis. De toekomstige echtgenoten moeten hun huwelijkscontract overeenkomen. Dit document bevat alle informatie en afspraken tussen de twee mensen over de verdeling van hun gezamenlijke bezittingen en nog veel meer. Vervolgens moeten ze een datum vastleggen en een identiteitsbewijs meenemen, zoals een nationale identiteitskaart, zodat hun huwelijksakte kan worden opgesteld. De huwelijksakte wordt afgegeven zodra het huwelijkscontract is ondertekend en de burgemeester of zijn vertegenwoordiger heeft verklaard dat het koppel officieel en wettig getrouwd is. Tijdens het burgerlijk huwelijk worden niet noodzakelijk trouwringen uitgewisseld.

Daarna kunnen de echtgenoten hun religieuze huwelijk vieren. De rite heeft de vorm van een volledige mis met een lezing uit de Bijbel, een preek over het belang van het huwelijk, gebeden, offers, uitwisseling van ringen, uitwisseling van toestemming voor de dominee en getuigen en een huwelijkszegen.

Net als het sacrament van het doopsel kost ook het huwelijk tijd om voor te bereiden. Enkele dagen voor de afgesproken datum moeten de toekomstige bruid en bruidegom contact opnemen met de verantwoordelijke van de kerk. De voorganger van de kerk vertelt hen over de basis van het huwelijk, de bestaansreden en het doel ervan, dat erop gericht is de twee mensen bewust te maken van het belang van hun verbintenis. Om getuige te zijn van de verbintenis moeten beide ouders en getuigen bij het gesprek aanwezig zijn. Dus als het koppel ooit in de problemen komt, kunnen deze mensen tussenbeide komen en proberen het huwelijk te redden. Het is een soort verantwoordelijkheid die ze op zich moeten nemen.

Het toekomstige koppel bespreekt hun toekomstplannen. Tijdens de praktische, spirituele en liturgische voorbereiding kiezen ze ook de lezingen, liederen en gebeden voor hun trouwdag. Ze kunnen ook besluiten om geloften of brieven te schrijven waarin ze hun gevoelens, intenties enzovoort uitdrukken.

Opgemerkt moet worden dat katholieken huwelijksvoorbereidingscentra hebben. Jonge verloofde stellen kunnen daar naartoe gaan om meer te leren over het huwelijk.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

ANDERE VOORBEREIDINGEN

Veel mensen kiezen ervoor om hun huwelijk te vieren door een feest te organiseren met familie en vrienden. Ze moeten dan een receptiezaal of locatie voorbereiden voor de viering. Ze kunnen verschillende thema’s kiezen zoals voor elk ander feest.

Er zijn een aantal elementen om rekening mee te houden, zoals outfits, maaltijden, de gastenlijst, entertainment en decoratie. Voor dit alles is een budget nodig, dat ook van tevoren moet worden vastgesteld.

ONTBINDING

Een echtscheiding betekent het einde van een huwelijk. Wanneer een scheiding wordt toegestaan, zijn de twee mensen vrij om hun leven weer op te pakken zonder de beperkingen van het huwelijk.

De kerken zijn echter geen voorstander van echtscheiding. Als er nog een uitweg is, doen ze er alles aan om ervoor te zorgen dat het huwelijk blijft bestaan. Ze accepteren geen echtscheiding, tenzij er sprake is van een ernstige fout van een van de echtgenoten.

Om een echtscheiding aan te vragen, d.w.z. om de huwelijksakte nietig te verklaren, moet je verschillende stappen doorlopen in de rechtbank. De zaak wordt eerst zorgvuldig bestudeerd door de rechter voordat hij of zij de uiteindelijke beslissing neemt.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

HOE DENK JE NU OVER TROUWEN?

Nu je alle informatie hebt over het religieuze of christelijke huwelijk en het burgerlijk huwelijk, kun je beslissen of je een huwelijk op het gemeentehuis wilt, gevolgd door een kerkelijk huwelijk, of alleen het eerste. Je weet ook hoe belangrijk een kerkelijk huwelijk is.

We nodigen je uit om onze website te bezoeken om meer te weten te komen over het christelijk huwelijk, andere sacramenten en de fundamenten van het christendom. Hiervoor hebben we een uitstekend artikel waarin we uitleggen waarom het licht aan moet in de kerk. Klik hier om het te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *