Dit gezin, bestaande uit Jezus, Maria en Jozef, is zowel gewoon als onconventioneel. Het bestaat uit een vader, een moeder en een zoon. Maar de zoon in kwestie is het kind van God en de redder van de mensheid.

Er zijn verschillende gebedsartikelen beschikbaar op onze site. We nodigen je uit om onze gebedsartikelen te bezoeken, zoals ons artikel over bidden met Kerstmis.

DE HEILIGE FAMILIE VAN NAZARETH

De Heilige Familie van Nazareth wordt gevierd op de zondag tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Het doel van deze viering is om christelijke gezinnen een model te bieden dat hen altijd en overal kan verlichten.

Om de ware geest van de Heilige Familie van Nazareth te leren kennen en te ervaren, bidden veel gelovigen tot hen. Omdat de gebeurtenis wordt gevierd tussen twee grote christelijke feesten in (Kerstmis en Driekoningen), zouden de gebeden vanzelf moeten gaan. Maar dit is niet altijd het geval. De viering van de Heilige Familie wordt soms verwaarloosd of helemaal vergeten. En toch zijn ze net zo belangrijk als Driekoningen of Nieuwjaar.

HET GEZIN: DE EERSTE PLAATS OM TE GROEIEN IN GELOOF

Het gezin is de eerste omgeving waarin elk individu zich ontwikkelt. Het is het gezin dat ons onze waarden bijbrengt. Het is het gezin dat ons leert wat goed en fout is. Het is ook de eerste plaats waar we ons geloof ontwikkelen.

De Heilige Familie van Nazareth is een heilige figuur, omdat Jezus centraal staat. Het is een unieke familie waarvan de eenheid gebaseerd is op liefde en vertrouwen in God. Maria en Jozef richten al hun aandacht op Jezus, net als alle andere ouders. Maar ze zijn zich er terdege van bewust dat ze slechts voogden zijn, de beschermers van de Zoon van God.

Ondanks het feit dat Maria en Jozef een goddelijk wezen opvoedden, groeiden ze met z’n drieën op als ieder normaal gezin. Ze waren heel nauw verbonden met God. Het is deze permanente band met de Schepper die van de Heilige Familie een inspirerend model maakt. Het gezin geeft vorm aan elk aspect van iemands leven. Als ze hebben kunnen opgroeien in een gezin dat leeft volgens Gods voorschriften, zullen ze gemakkelijker hun geloof kunnen ontwikkelen. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat het gezin de eerste kerk is. Kinderen assimileren waarden vanaf hun vroegste jaren totdat ze het gezin verlaten om hun eigen waarden te vormen. Maar naarmate ze ouder worden, zal het gezin steeds minder invloed op hen hebben. Daarom moeten ze van jongs af aan en hun hele leven lang worden opgevoed volgens Gods voorschriften, zodat ze hun eigen kinderen dezelfde waarden kunnen bijbrengen.

TOEWIJDING VAN DE HEILIGE FAMILIE

“O Heer Jezus, U woonde in het huis van Maria en Jozef in Nazareth. Daar groeide u in leeftijd, wijsheid en genade terwijl u zich voorbereidde om uw verlossende zending te vervullen. Wij vertrouwen ons gezin aan u toe. O gezegende Maria, u bent de moeder van onze Verlosser. In Nazareth waakte u over Jezus en voedde u hem op in de vrede en vreugde van uw huis. Wij vertrouwen onze familie aan u toe. O heilige Jozef, u zorgde voor een veilig en liefdevol thuis voor Jezus en Maria en gaf ons een model van vaderschap terwijl u ons de waardigheid van werk leerde. Wij vertrouwen ons gezin aan u toe. Heilige Familie, wij dragen onszelf en ons gezin aan u op. Mogen wij volledig verenigd zijn in blijvende, trouwe liefde en openstaan voor het geschenk van nieuw leven. Help ons te bloeien in deugdzaamheid, elkaar van harte te vergeven en elke dag in vrede te leven. Houd ons sterk in geloof, volhardend in gebed, ijverig in werk en vrijgevig voor hen die in nood zijn. Moge ons huis, O Heilige Familie, waarlijk een huiselijke kerk worden waar wij uw voorbeeld weerspiegelen in ons dagelijks leven. Amen. Jezus, Maria en Jozef, bid voor ons!

GEBED TOT DE HEILIGE FAMILIE

“Jezus, Maria en Jozef

In jullie aanschouwen wij de pracht van ware liefde; in alle vertrouwen wenden wij ons tot jullie.

Heilige Familie van Nazareth, maak van onze gezinnen een plaats van gemeenschap en een cenakel van gebed, authentieke scholen van het Evangelie en kleine huiselijke Kerken.

Heilige Familie van Nazareth, moge er nooit meer taferelen van geweld, isolement en verdeeldheid in gezinnen zijn; moge iedereen die gekwetst of geschandaliseerd is snel getroost en genezen worden.

Heilige Familie van Nazareth, maak iedereen bewust van de heilige en onschendbare aard van het gezin, van zijn schoonheid in Gods plan.

Jezus, Maria en Jozef, verhoor en beantwoord ons gebed, Amen!

GEBED VOOR GEZINNEN

“Heilige Familie van Nazareth, wij vertrouwen ons aan u toe, omdat God ervoor koos om in een gezin te komen, en via een gezin, om de wereld te redden en haar zijn liefde te tonen. Wij hebben uw deur geopend en zijn uw huis binnengegaan…

Jozef, jij bent het toonbeeld van vaders, aandachtig en zachtaardig, sterk en beschermend. Maria, licht en vreugde in huis, jij bent het model van moeders die liefhebben en troosten. Kind Jezus, jij bent het model van gehoorzaamheid en liefde voor ouders.

Maak ons gezin meer en meer zoals U. Bewaar ons in vrede en gebed. Bewaar ons voor ruzies, jaloezie en ongeduld. Bewaar ons in Gods wil en in het verlangen om onszelf aan anderen te geven. Bewaar ons in harmonie en naastenliefde en zorg voor al onze materiële en spirituele behoeften.

Heilige Familie van Nazareth, Kleine Drie-eenheid op aarde, Jezus God op aarde, Maria echtgenote van de Geest, Jozef schaduw van de Vader, maak ons zoals jullie. Kleine Drie-eenheid op aarde, Jozef gestorven uit liefde voor Maria, Maria gestorven uit liefde voor Jezus, Jezus gestorven uit liefde voor de wereld, maak ons zoals U.

Inwendigheid: neem aan het einde van deze gebedstijd 1 minuut stilte.

Spontane gebeden: iedereen is vrij om een dankwoord, een vergeving of een alstublieft uit te spreken.

Aanroeping: Heilige Familie van Nazareth, bid voor ons! (3 keer)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu is en altijd zal zijn, voor eeuwig en altijd.

Amen!”

Wederzijds respect is de basis van liefde en harmonie in het gezin, ongeacht de verschillen. De Heilige Drie-eenheid is het voorbeeld dat alle gezinnen zouden moeten volgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *