Christen of niet, wil je de christelijke doop, de betekenis en de bestaansreden ervan begrijpen? Ben je ook geïnteresseerd in het belang ervan in het leven van christenen, met name katholieken, orthodoxen en protestanten?

Als praktiserend christen gaan we kijken naar alles wat met de doop te maken heeft om je te helpen deze beter te begrijpen.

De doop is een van de belangrijkste christelijke riten. Bijna alle christelijke kerken dopen hun volgelingen. Bij sommigen gebeurt dit echter tijdens de kindertijd, terwijl het bij anderen als volwassene gebeurt. Vooral voor katholieken, orthodoxen en protestanten is het een sacrament van het geloof in Christus.

In dit overzicht vind je uitleg over :

  • Het doel van de doop,
  • De praktijk,
  • Het belang ervan in de christelijke religie.

Voordat je verder leest, nodigen we je uit om een kijkje te nemen op onze doop blog en meer te weten te komen:

  • Welk cadeau te geven voor een doop
  • Hoe maak ik een doopaankondiging?

Laten we nu tot de kern van de zaak komen en het hebben over religieuze doopfeesten!

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

WAT IS EEN RELIGIEUZE DOOP?

De doop is een ritueel waarbij een persoon (kind of volwassene) een zegening ontvangt, gesymboliseerd door wijwater in een kelk. De kerken van vandaag, met name katholieke, orthodoxe en protestantse kerken, dopen voornamelijk kinderen. Ze kunnen ook de doop van volwassenen accepteren.

In de Bijbel betekent gedoopt worden, ondergedompeld worden in water en er weer uitkomen. In het evangelie van Matteüs vertelt hij hoe Jezus in een rivier werd gedoopt.

In de brieven aan de Romeinen en de Kolossenzen vergelijkt de Bijbel de doop met een “begrafenis”. Het symboliseert de dood van een persoon uit zijn verleden en zijn wedergeboorte om een nieuw leven te leiden als een christen en een gelovige die toegewijd is aan Christus. Door de doop en de stappen die eraan voorafgaan kan iemand een zuiver geweten hebben, gebaseerd op geloof in het offer van Jezus Christus, de Zoon van God. Dit staat in het Evangelie van Petrus. Opnieuw in het evangelie van Matteüs leerde Jezus zijn volgelingen ook over de doop, dat het een christelijke verplichting is. Hij stelde deze daad aan iedereen voor, zodat iedereen het leven in God zou hebben. Voor zijn dood op aarde vertrouwde hij het toe aan zijn Kerk. In het evangelie van Matteüs vinden we zijn woorden die zijn discipelen opdragen om het woord van God te verspreiden, maar ook om alle volken te dopen door de Drie-eenheid uit te spreken.

Etymologisch gezien komt het woord ‘doop’ van het Griekse ‘baptizein’, wat ‘onderdompelen’ betekent. In de theologie is de betekenis van de doop niet simpelweg ondergedompeld worden in water, maar eerder ondergedompeld worden in de dood en verrijzenis van Christus. De doop is daarom een overgangsritueel. Geconfigureerd in Christus worden mensen door de Heilige Geest zonen van dezelfde Vader en broeders van Jezus. De doop wordt ook gemarkeerd door het kruisteken.

Voor een persoon, een kind of een volwassene, symboliseert het doopsel de intrede in de Kerk. Ze moeten een peetouder hebben. De rol van de peetouders is ervoor te zorgen dat het kind wordt opgevoed volgens het woord van God. Om peetouder te worden moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden, zoals wettig getrouwd zijn, in dezelfde kerk als het kind zijn, enz. Ze moeten ook een aantal opleidingsfases doorlopen met de priesters.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

WAAROM GEDOOPT WORDEN?

Voor ouders betekent het dopen van hun kind dat ze hem of haar aan Christus aanbieden. Zoals al eerder gezegd, symboliseert het ook hun komst in de kerk. Voor katholieken in het bijzonder is de doop ook het eerste van de 7 sacramenten, vóór de eucharistie (communie), het sacrament van het vormsel, het huwelijk, de verzoening, de wijding (als je priester wordt) en de ziekenzalving. Voor protestanten is de doop de rite die aan de catechumen vooraf moet gaan. De doop kan worden uitgevoerd in de kindertijd, maar catechumenen zijn voorbehouden aan mensen die zich bewust zijn van en vastbesloten zijn om verder te gaan in hun geloof door in te stemmen met de verspreiding van het evangelie en het heilige woord. Zij hebben geen peetouders meer nodig. Zij zijn vrijwilligers. Voor de orthodoxen vindt de eerste fase van het doopsel plaats bij de geboorte van de baby. Dit sacrament wordt het “mysterie” genoemd en schenkt vergeving voor de erfzonde en de huidige zonden. Voor de orthodoxen is het een echte en mystieke medewerking aan de dood en verrijzenis van Christus.

Voor volwassenen of catechumenen die gedoopt willen worden, houdt het in dat ze hun lichaam en ziel aan Christus geven.

Voordat we uitleggen hoe de doop werkt voor katholieke, orthodoxe en protestantse christenen, willen we graag een religieuze website met je delen die doopsieraden aanbiedt met een gravure van Onze Lieve Vrouw, Sint Jozef, Jezus Christus of een beschermengel, en nog veel meer…

De religieuze winkel La Couronne biedt een selectie handgemaakte sieraden van goud. U kunt de christelijke sieraden met unieke gouden doopmedailles ontdekken door op de link op de pagina te klikken.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

HOE VINDT EEN DOOP PLAATS?

Voor katholieken, orthodoxen en protestanten zijn de procedures en te volgen stappen voor de doop niet hetzelfde.

VOOR KATHOLIEKEN :

Het is noodzakelijk om met de priester te spreken over de wens van de ouders om hun kind te laten dopen. Ze beslissen dan samen over de datum. Vervolgens worden er voorbereidings- en bezinningsvergaderingen georganiseerd met de peetouders. Tegelijkertijd moeten de door de kerkelijke autoriteiten gevraagde documenten worden voorbereid. Op het moment van de doop zijn er enkele rituelen die gevolgd moeten worden voor de eigenlijke doop. De priester giet het heilige water over het hoofd van het kind en plaatst dan het heilige chrisma op het voorhoofd. Vervolgens kleden de peetouders het kind in het witte kleed dat de zuiverheid symboliseert. Tot slot steekt de celebrant de kaars aan en geeft deze aan de peetoom.

VOOR ORTHODOXEN :

Het orthodoxe doopsel verloopt in verschillende fasen en wordt vooral gekenmerkt door een grote investering van de peetouders. Voor deze religie vormen het doopsel en de chrismatie (het equivalent van het vormsel) één enkele ceremonie die aan de communie voorafgaat. Het begint bij de geboorte van de baby en wordt alleen gegeven aan ouders die wettig getrouwd zijn. Op de 8e dag na de geboorte moet de baby zijn naam krijgen. Dit is de eerste fase van het doopsel. De gebeurtenis vindt plaats in de vestibule van de kerk, waar de priester het kruisteken maakt over de mond en de borst van de baby. Op de veertigste dag na de geboorte wordt het kind naar de kerk gebracht. Dit is het tweede sacrament. De baby wordt drie keer ondergedompeld in wijwater en vervolgens in een nieuw wit habijt gewikkeld dat door zijn peetouders wordt vastgehouden. De rest van de ceremonie is vergelijkbaar met die van de katholieken. Er wordt ook gebruik gemaakt van de spiegel, er wordt een kaars aangestoken en de Bijbel wordt voorgelezen. Het derde en laatste sacrament vindt 6 dagen na het tweede sacrament plaats. Het kind wordt opnieuw naar de kerk gebracht voor de wassing. Hij of zij wordt besprenkeld met water en daarna wordt zijn of haar haar afgeknipt van het voorhoofd, beide zijden van het hoofd en de nek.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

VOOR PROTESTANTEN:

Als de ouders besloten hebben om hun kinderen te laten dopen, komen ze praten met de pastor. Dan wordt de datum gekozen. De ouders moeten ook voor elk kind een peettante of peetoom kiezen. Kinderen uit hetzelfde gezin kunnen aan één en dezelfde persoon worden toevertrouwd. Deze persoon kan ook een van de ouders zijn. De voorwaarden blijven dezelfde als voor orthodoxen en katholieken: de ouders en peetouders moeten wettig getrouwd zijn en zelf gedoopt zijn. Ze moeten ook een certificaat hebben waaruit blijkt dat ze al een opleiding tot catechumeen hebben gevolgd. Het eigenlijke doopproces verschilt enigszins van dat van katholieken en orthodoxen. Het kind krijgt zijn of haar zegen met wijwater. Er worden geen spiegels of kaarsen aangestoken.

Of het nu katholiek, orthodox of protestants is, de parochiefunctionaris kan om bepaalde documenten vragen. Noch de ouders, noch de peetouders hoeven echter iets te betalen. Ze mogen wel geschenken of offergaven geven na de doopplechtigheid of liturgie.

DE ROL VAN PEETOUDERS

Ongeacht de religie is de manier om de peetouders van het te dopen kind te kiezen altijd dezelfde. Het is aan de ouders. Ze kunnen familieleden of vrienden kiezen die gedoopt zijn en tot dezelfde religie behoren als zij. Het moeten mensen zijn in wie de ouders het volste vertrouwen hebben. Ze moeten serieus zijn en het belangrijkste is de grootsheid van hun geloof.

Peetouders worden beschouwd als “getuigen van het geloof in Christus”. Hun belangrijkste taak is om de biologische of adoptieouders, die voor het kind zorgen, bij te staan in zijn of haar religieuze opvoeding. Ze moeten ook optreden als begeleiders van hun petekinderen of peetdochters bij elk sacrament dat ze ontvangen, d.w.z. de 6 andere sacramenten voor katholieken. Net zoals de peetouders van een burgerlijke doop, verbinden ze zich er ook toe aanwezig te zijn in het leven van het kind. Volgens de wet hebben ze echter geen bijzondere wettelijke status.

Tijdens de ceremonie staan de peetouders in voor het geloof van de baby en aanvaarden ze de verantwoordelijkheid van “geestelijke ouders”. Ze verbinden zich er dus toe om het kind te helpen en in zijn behoeften te voorzien als de ouders daartoe niet meer in staat zijn.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DOOP VAN EEN VOLWASSENE

Aangezien er geen leeftijdsgrens is om gedoopt te worden, kunnen ook volwassenen die dit sacrament nog niet hebben ontvangen, vragen om gedoopt te worden. De persoon moet eerst met een gewone bedienaar spreken. Dit kan de bisschop zijn, de predikant, de pastoor, de priester, enzovoort. Het is zelfs mogelijk om met de diaken te spreken als hij de bevoegdheid heeft om het sacrament uit te voeren. Dan wordt de datum vastgesteld. Er zijn ook trainingen te volgen tot D-day. Katholieken en protestanten dopen meestal volwassenen. Orthodoxe christenen dopen zoals gezegd bij de geboorte.

Volwassenen die als koppel samenwonen maar nog niet wettelijk getrouwd zijn, kunnen een catechumenaat beginnen. Dit zal hen helpen om te groeien in hun geloof en geleidelijk te integreren in de christelijke gemeenschap. Hun huwelijksleven wordt echter nog steeds als samenwonen beschouwd. Het wordt daarom niet geaccepteerd door het christendom en geeft hen geen toegang tot het sacrament. Toch helpt het proces het koppel om hun situatie te verduidelijken. De twee mensen kunnen dan beslissen om te trouwen of, in andere gevallen, uit elkaar te gaan. Pas als de situatie tussen hen duidelijk is, kunnen ze het doopsel ontvangen. In sommige pijnlijke gevallen blijft het doopsel een onbereikbaar verlangen.

In het geval van volwassenen die gescheiden en hertrouwd zijn, stelt de scheiding hen in staat om het catechumenaatsproces opnieuw te beginnen. Zij kunnen opnieuw opgenomen worden in de christelijke gemeenschap. Ze kunnen echter niet gedoopt worden. Protestanten ontvangen een zegen.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

NEEM EEN BESLISSING: BEN JE VOOR OF TEGEN DE DOOP?

Nu je het hoe en waarom van de doop kent, kun je de beslissing nemen die bij jou past. Je kunt je kinderen op elke leeftijd laten dopen. Je kunt ook zelf gedoopt worden. Je zult je echter wel moeten voorbereiden om catechumen te worden en op het hele proces van voorbereiding op het doopsel.

We nodigen je uit om onze site te bezoeken voor meer informatie over het christelijk geloof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *