Wil je bidden tot Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille?

We hebben Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille voor je onderzocht. We laten je een prachtig verhaal zien en een aantal gebeden om te bidden tot Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille.

Er zijn verschillende manieren om tot Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille te bidden. Sommige mensen bidden novena’s, terwijl anderen kiezen voor bepaalde gebedsvormen. Het belangrijkste is om het gebed te kiezen dat bij je past.

In dit artikel gaan we het hebben over :

  • De Wonderdadige Medaille: geschiedenis en betekenis van de symbolen
  • Het bezitten van een Wonderdadige Medaille en de effecten ervan op je leven
  • De noveena
  • Bidden voor de Wonderdadige Medaille

Laten we beginnen.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

DE MIRACULEUZE MEDAILLE: GESCHIEDENIS EN BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN

Deze medaille wordt beschouwd als een weerspiegeling van liefde, een symbool van devotie, een bron van genade en bescherming, en heeft zijn eigen geschiedenis.

CATHERINE LABOURÉ EN DE MAAGD MARIA

Het fabelachtige verhaal begon in 1830 met de verschijning van de Maagd Maria of de Onbevlekte Maagd, beschouwd als de moeder van God en van de Kerk, en als een weerspiegeling van een oneindig vriendelijke, zachtaardige en troostende moeder aan Catherine Labouré, een jonge vrouw van vierentwintig jaar uit het klooster van de Dochters der Liefde van Saint Vincent de Paul in Parijs, die haar lang daarvoor als haar moeder had beschouwd na het verlies van haar eigen moeder.

Catherine was in 1830 getuige geweest van vele verschijningen van de Maagd en bij de tweede gaf ze haar de opdracht een medaille te smeden die liefde, bescherming en genade voorstelde.

DE SYMBOLEN EN BETEKENISSEN VAN DE MIRACULEUZE MEDAILLE

De medaille werd gesmeed volgens de instructies van de Maagd Maria, waarin ze zichzelf voorstelde zoals bij haar verschijning, met haar voeten op een wereldbol die de aarde weerspiegelt en de kop van de slang, het symbool van de macht van het kwaad, verplettert. Haar handen zijn open en delen het licht, een weerspiegeling van genade.

Op de achterkant staan twaalf sterren die de twaalf apostelen symboliseren, het hart gekroond met doornen is het heilige hart van Jezus en een ander doorboord met een zwaard is het onbevlekte hart van Maria. In het midden staat de letter M, symbool voor Maria die de voet van het kruis ondersteunt, en samen staat de afbeelding voor verlossing.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

HET BEZITTEN VAN EEN MIRACULEUZE MEDAILLE EN HET EFFECT ERVAN OP JE LEVEN

Sinds het bestaan van de medaille hebben vele wonderen en getuigenissen de ronde gedaan in de menselijke wereld, te beginnen met genezingen gevolgd door bekeringen in 1832 in Parijs tijdens een cholera-epidemie. De Maagd Maria verrichtte wonderen door middel van de medaille en het gebed.

Vandaag de dag is dit de bekendste religieuze medaille. Veel mensen dragen ze als symbool van bescherming, vertrouwen, vrede en hoop.

Het cadeau geven bij een belangrijke levensgebeurtenis is een teken van liefde en troost.

DE NOVENA

DE OORSPRONG VAN DE NOVEEN EN DE HUIDIGE PRAKTIJK :

Afgeleid van het Latijnse woord “novem” dat “negen” betekent, is de noveen geïnspireerd op het verhaal van Maria en de apostelen, die honderdtwintig discipelen hadden die negen dagen lang Pinksteren afwachtten en de neerdaling van de Heilige Geest in Jeruzalem na Jezus’ vertrek.

Tegenwoordig neemt de praktijk van de novena’s een grote plaats in binnen de katholieke kerken. De een na de ander wordt negen opeenvolgende dagen gedaan met een toegewijde geest en vol vroomheid, met als doel om Gods genade te vragen met behulp van de voorspraak van een heilige.

DE NOVEEN VOOR ONZE VROUWE VAN DE WONDERDADIGE MEDAILLE :

Net als andere novenen is die van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille een van de populairste.

Het vindt elk jaar plaats in november, van de 18e tot de 26e van de maand, een gebed dat met geloof moet worden gereciteerd, vergezeld van de wonderdadige medaille, waarbij tegelijkertijd om de voorspraak van de Maagd Maria wordt gevraagd om Gods genade te verkrijgen.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

GEBED VAN DE WONDERDADIGE MEDAILLE

In de katholieke kerk is de noveen een reeks van negen krachtige gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen worden gereciteerd. Elke dag is gewijd aan een bepaalde intentie. Mensen zeggen de noveengebeden meestal wanneer ze moeilijke tijden doormaken en op zoek zijn naar de genaden en voorspraak van de Maagd. Hier zijn enkele van deze gebeden voor degenen die de Heilige Maagd Maria om haar kostbare hulp willen vragen:

GEBED 1

O Heer Jezus Christus, die voor het volbrengen van de grootste werken, de zwakke dingen van de wereld verkoos, opdat geen vlees in Uw ogen zou roemen; en die, voor een beter en wijder verspreid geloof in de Onbevlekte Ontvangenis van Uw Moeder, wenste dat de Wonderdadige Medaille in de Sint-Katelijne werd gemanifesteerd, wij kunnen dit mysterie verheerlijken door woord en daad. Amen.

GEBED 2

Gedenk, o meest barmhartige Maagd Maria, dat het nooit bekend is geweest dat iemand die voor U vluchtte, Uw hulp inriep of om Uw voorspraak vroeg, niet geholpen werd. Geïnspireerd door dit vertrouwen, vliegen wij naar u, o Maagd der maagden, onze Moeder; naar u komen wij; voor u knielen wij, zondig en bedroefd. O Moeder van het Mensgeworden Woord, veracht onze smeekbeden niet, maar verhoor en beantwoord ze in uw barmhartigheid. Amen.

GEBED 3

O Maagd Maria Onbevlekt, Moeder van Onze Heer Jezus en onze Moeder, doordrongen van het diepste vertrouwen in uw almachtige en onfeilbare voorspraak, die zich zo vaak manifesteert door de Wonderdadige Medaille, smeken wij, uw liefhebbende en vertrouwende kinderen, u om voor ons de genaden en gunsten te verkrijgen waar we om vragen tijdens deze noveen, als ze heilzaam zijn voor onze onsterfelijke zielen en daar de zielen voor wie we bidden. U weet, o Maria, hoe vaak onze zielen de heiligdommen zijn geweest van uw Zoon, die de ongerechtigheid haat. Verkrijg ook voor ons een geest van gebed en zelfverloochening, zodat we door boetedoening kunnen terugkrijgen wat we door de zonde zijn kwijtgeraakt en uiteindelijk die gezegende verblijfplaats kunnen bereiken waar u de koningin van engelen en mensen bent. Amen.

GEBED 4

Andere gebeden gewijd aan Onze Lieve Vrouw en haar medaille:

O Maagdelijke Moeder van God, Maria Onbevlekt, Wij wijden ons aan u toe onder de titel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Moge deze medaille voor ieder van ons een zeker teken zijn van uw genegenheid voor ons en een voortdurende herinnering aan onze plichten jegens u. Mogen we, terwijl we hem dragen, gezegend worden door uw liefdevolle bescherming en bewaard worden in de genade van uw Zoon. O machtige Maagd, Moeder van onze Verlosser, houd ons dicht bij u op elk moment van ons leven. Verkrijg voor ons, uw kinderen, de genade van een gelukkige dood, zodat we in vereniging met u voor altijd kunnen genieten van de gelukzaligheid van de Hemel.
Amen.

GEBED 5

Maagdelijke Moeder van God, Maria Onbevlekt, ik verenig mij met u onder uw titel van Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Moge deze medaille voor mij een zeker teken zijn van uw moederlijke genegenheid en een voortdurende herinnering aan mijn toewijding aan u. Door het te dragen, moge ik gezegend worden door uw liefdevolle bescherming en bewaard worden in de genade van uw Zoon. Allerheiligste Maagd, Moeder van onze Verlosser, houd mij op elk moment van mijn leven dicht bij u, zodat ik, net als u, mag leven en handelen naar de leer en het voorbeeld van Jezus. Bewaar mij als uw trouwe kind, zodat ik uw voorbeeld mijn leven lang kan volgen en voor altijd met u van de hemel kan genieten. Bewaar mij alstublieft. Amen.

GEBED 6

Maagdelijke Moeder van God, Maria Onbevlekt, wij verenigen ons met u onder uw titel van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Moge deze medaille voor ieder van ons een zeker teken zijn van uw moederlijke genegenheid voor ons en een voortdurende herinnering aan onze kinderlijke plichten jegens u. Mogen we, terwijl we hem dragen, gezegend worden door uw liefdevolle bescherming en bewaard worden in de genade van uw Zoon. Allerheiligste Maagd, Moeder van onze Verlosser, houd ons dicht bij u op elk moment van ons leven, zodat we, net als u, kunnen leven en handelen naar de leer en het voorbeeld van uw Zoon. Verkrijg voor ons, uw kinderen, de genade van een gelukkige dood, zodat we, in verbondenheid met u, voor altijd kunnen genieten van het geluk van de hemel. Amen.

KORTE NOVEEN VAN GEBED VOOR O.L.VROUW VAN DE WONDERDADIGE MEDAILLE :

Onbevlekte Maagd Maria, moeder van Jezus en mijn moeder, ik kom tot u met vertrouwen in uw krachtige voorspraak, gemanifesteerd in uw Wonderdadige Medaille. Als uw liefhebbend en vertrouwend kind vraag ik u om deze gunst… Verkrijg voor mij ook een zuiver hart, zodat mijn hele leven eer geeft aan God. Amen.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

DRAAG EEN WONDERDADIGE MEDAILLE VAN ONZE VROUWE ZODAT ZE JE WONDEREN BRENGT

Wonderen bestaan nog steeds. Ook jij hebt je deel aan wonderen in God. Aarzel dus niet om Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille aan te roepen om je te helpen dit wonder in je leven te brengen.

Vond je ons artikel leuk? We nodigen je uit om onze site te bezoeken om andere artikelen of gebeden te ontdekken die je misschien interesseren. Hier is een uitstekende blog over bidden tot Sint Gabriël.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *