Ken je het verschil tussen engelen en aartsengelen? Wil je meer weten over aartsengelen?

We hebben dit onderwerp onderzocht en de antwoorden op je vragen gevonden. Hier is een samenvatting van het onderwerp voor jou:

De aartsengelen vertegenwoordigen een categorie engelen waarbij de drie monotheïstische religies van het jodendom, het christendom en de islam betrokken zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het aankondigen van de grootste gebeurtenissen.

In dit artikel ontdek je:

De oorsprong van de aartsengelen en hun symbolisering;

De verschillende categorieën aartsengelen die bestaan;

De wereld van de engelen.

In aanvulling op dit artikel geven we je graag een meer diepgaande blik op de aartsengelen in een van onze onderstaande artikelen:

  • Wie is de aartsengel Gabriël?
  • Wie is de aartsengel Michaël?
  • Wie is de aartsengel Rafaël?
  • Wie is aartsengel Uriël?

En als je een heilig symbool van de aartsengelen wilt dragen, delen we met jou alle stukken die exclusief verkrijgbaar zijn in de sieradenwinkel door hieronder te klikken:

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

OORSPRONG VAN DE AARTSENGELEN

De vroegste verwijzing naar de zeven aartsengelen komt voor in het Boek van Henoch, een apocriefe tekst van Joodse oorsprong uit de 1e eeuw voor Christus, waar ze de namen Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Raguel, Zerachiel en Remiel dragen. In de 4e en 5e eeuw werden in de Joodse en Christelijke folklore vele Aartsengelen genoemd, totdat ze in de duizenden liepen. Een paar eeuwen later gaf Pseudo-Dionysius de zeven Aartsengelen de namen : Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Simiël, Orifiël en Zachariël.

Paus Gregorius I (540-604) gaf hen de namen : Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Simiel, Orifiel en Zachariel, terwijl de Orthodoxe Kerk de namen van de Aartsengelen als volgt had gedefinieerd: Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Barachiël, Jehoediël en Salathiël. In 1500 koos de katholieke kerk, met een paar spellingsvarianten, dezelfde namen voor hen als die van de orthodoxe kerk; tegen het einde van 1600 werd in de bibliotheek van het Vaticaan een oude Hebreeuwse codex gevonden waarin, naast de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël, de namen Uriele, Sealtiele, Gendiele en Barachiele voorkwamen. De Aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël zijn de hoofden van de creatieve Hiërarchieën en zijn verenigd met de Goddelijke Geest.

De anderen worden de “Regenten van de Aarde” genoemd omdat zij over de vier elementen heersen: Vuur, Lucht, Water en Aarde. De profeet Ezechiël noemt hen “gevleugelde bollen en brandende wielen”. De Heilige Schrift verwijst verschillende keren naar de zeven geesten die voor God staan (Tobit 12:15; Openbaring 1:4) en noemt duidelijk onder hen: Michaël (Daniël 10:13-21; 12:1; Judasbrief 1:9; Openbaring 12:7), Gabriël (Daniël 8:16; 9:21; Lucas 1:19; 1:26), Rafaël (Tobit 3:25; 12:15). De namen van de andere vier aartsengelen zijn bekend uit de boeken van de Apocriefen.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE WERELD VAN DE ENGELEN: DE AARTSENGELEN MICHEL, GABRIËL EN RAPHAËL

De wereld van de engelen, zou je kunnen zeggen, is een andere beschaving die dicht bij de mensen staat; het is de wereld van de zuivere geesten waarover we eigenlijk maar heel weinig weten. Maar God nodigt ons uit om deze wereld te leren kennen, zoveel als we kunnen accepteren en begrijpen. De bron van onze kennis over engelen is de Heilige Schrift, waarop het onderwijs van de Kerk, de Traditie van de Kerk en het leven van vele heiligen en belijders al duizenden jaren zijn gebaseerd om ons te helpen dieper in deze wereld te gaan en de Goddelijke Voorzienigheid en de schoonheid van Zijn scheppingen te ontdekken.

We kunnen de engelen niet zien omdat ze onstoffelijk zijn; maar als iemand bijvoorbeeld niet kan horen, betekent dat niet dat er geen geluid is, of als iemand niet kan zien (blind), betekent dat niet dat er geen kleuren zijn. Het was de Heer zelf die zo’n onzichtbare wereld bedacht; hij schiep elke engel en gaf die zijn liefde, zijn wijsheid, zijn schoonheid. En het is de Heer zelf die wil dat wij mensen ook zijn schepselen zijn, om vrienden te zijn, om samen te werken en de Heer te verheerlijken met de engelen.

In het boek Exodus lezen we dat God tegen Israël zei: “Zie, Ik zal een engel voor je uitzenden om je op de weg te houden en je te leiden naar de plaats die Ik bereid heb; waak voor hem en luister naar zijn stem (…) want mijn naam is in hem” (Vergelijk Exodus 23:20-23). God is aanwezig in elke engel, omdat Hij hem geschapen heeft, en de engel doet altijd zijn wil. We kunnen zeggen dat elke engel een deeltje van God in zich draagt, dat ons de waarheid over hem onthult. Dit blijkt uit de namen van de aartsengelen, die in het Hebreeuws Mika’el, Geber’el en Rafa’el zijn.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

BETEKENIS VAN DE NAMEN VAN DE AARTSENGELEN

Elk van de namen van de aartsengelen bevat het woord “el”, wat “God” betekent! De Israëlieten gebruikten het als vervanging voor de naam van de Heer, die ze niet uitspraken uit respect en angst voor de Allerhoogste. We zien dus dat de namen van de engelen de prioriteit van de Heer benadrukken, die altijd in het middelpunt staat; het is in de “New Age” dat de engelen als autonome goden zijn en niemand dienen. In het christendom leiden engelen naar Jezus en zijn hun namen een lofzang op God.

Vorig jaar merkte paus Franciscus in zijn preek op het feest van de aartsengelen op 29 september op dat mensen en engelen actief betrokken zijn bij Gods heilsplan en dat deze gemeenschappelijke roeping ons tot broeders maakt. Als zij onze broeders zijn, zijn wij des te meer geroepen om hen te leren kennen en bevriend met hen te raken. Laten we dus vrienden met ze zijn!

Het voorvoegsel “boog” in het woord “engel” duidt op een hogere bediening dan de andere engelen van degene die zo geroepen is. We kunnen zeggen dat de aartsengelen door God gezonden zijn. Hun missie is om zeer belangrijke taken in de heilsgeschiedenis te volbrengen.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

MICHAEL

Het woord “Michaël” in het Hebreeuws betekent “Hij die is als God”. De aartsengel Michaël wordt in de Heilige Schrift “prins”, “leider van het leger van de Heer” genoemd en wordt afgeschilderd als de belangrijkste strijder tegen de duivel en alle ongerechtigheid die hij onder de mensen zaait. Daarom wordt Michaël vaak aangeduid met het Griekse woord “Archistratigus”, wat opperbevelhebber, soldaat van hoge rang, opperhoofd betekent.

*Als eerbetoon aan Sint Michaël hebben we deze ring laten graveren met de aartsengel Michaël:

De aartsengel Michaël verscheen :

  • Aan Jozua als zijn assistent tijdens de verovering van het Beloofde Land door de Israëlieten, als “leider van het leger van de Heer” (Js 5:13-15).
  • Aan de profeet Daniël bij de val van het Babylonische koninkrijk en het begin van de opbouw van het Messiaanse koninkrijk (Daniël was voorspeld dat de Aartsengel Michaël Gods volk zou helpen ten tijde van de komende vervolging onder de Antichrist (Daniël 10:12)).
  • In het boek Openbaring, als leider in de oorlog tegen de duivel-draak en andere opstandige engelen. “En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden tegen hen, maar zij boden geen weerstand, en er was geen plaats voor hen in de hemel. En hij werd overwonnen, een grote draak, de oude slang, die duivel en satan wordt genoemd” (Apoc. 12, 7-9).

In het Oude Testament wordt de aartsengel Michaël afgebeeld als de beschermer van Gods volk. Michaël is ook de beschermheer en beschermer van de Heilige Kerk. Hij vervult deze rol door de wil van God zelf; Michaël vecht voortdurend tegen de duivel, die elke situatie gebruikt om mensen tot zonde te verleiden.

De verering voor de aartsengel Michaël was al duidelijk onder het Joodse volk, en de christenen hebben deze aartsengel vanaf het allereerste begin en door de eeuwen heen bijzonder vereerd, zoals blijkt uit de wijding van tempels ter ere van hem sinds de 4e eeuw; alleen al in Constantinopel waren er 15 van zulke basilieken. Het gebed van paus Leo XIII is opmerkelijk; op 29 juli 1886 werd voorgesteld om het na elke mis te reciteren: (Heilige Aartsengel Michaël, bescherm ons in de strijd; bescherm ons tegen de slechtheid en de intriges van de duivel! “O God, beveel hem”, zo smeken en smeken wij. En U, Prins van de hemelse legerscharen, werp Satan en de andere boze geesten die door de wereld zwerven om ons te corrumperen, ten val. Door de kracht van God, werp hen in de afgrond. Amen).

Zoals we al hebben opgemerkt, is Aartsengel Michaël de beschermheilige van de Kerk als geheel, maar ook de beschermheilige van vele landen en steden, van de politie en van de gelukkige dood.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE NAAM GABRIEL BETEKENT “MIJN KRACHT IS GOD” OF “DE KRACHT VAN GOD”.

God beval de aartsengel Gabriël :

  • om aan de maagd Maria het mysterie van de menswording van de Zoon van God aan te kondigen,
  • om de profeet Daniël te informeren over het moment van de geboorte van Christus,
  • om de priester Zacharia het goede nieuws van de geboorte van Johannes de Doper te brengen.

Hieruit volgt dat de missie van de heilige Gabriël verbonden is met de verkondiging van het messiaanse mysterie en de komst van de volheid van de tijd. “Van alle engelen had alleen Gabriël de genade om zijn goddelijke plan aan Maria te openbaren en haar fiat als antwoord te horen”, observeerde de heilige Bernardus van Clairvaux.

De engelengroet aan Maria is zo eenvoudig en beknopt, en toch zo betekenisvol: “Wees gegroet Maria, vol van genade…”, dat het een integraal onderdeel is geworden van een van de meest verspreide christelijke gebeden. Gabriël zou ook verschillende keren zijn verschenen in de dromen van de heilige Jozef de Verloofde, om hem te vertellen hoe hij voor moeder en kind moest zorgen. Daarom wordt Gabriël gezien als de beschermengel van de Heilige Familie en wordt hij geïdentificeerd met de engel die Jezus vergezelde naar Getsemane en vervolgens zijn opstanding en hemelvaart aankondigde. Sinds mensenheugenis wordt Gabriël vereerd als “de Engel van de Menswording van het Woord van God” en deze geloofswaarheid wordt uitgedrukt in gebeden om mensen te helpen het mysterie van de Menswording van God te accepteren en te begrijpen.

De liturgische verering van de aartsengel Gabriël wordt al gevierd sinds de eerste eeuwen van het christendom; in de 9e eeuw verschijnt zijn naam in de Svyatstva op 24 maart, blijkbaar in verband met het feest van de Aankondiging. Door de eeuwen heen zijn er verschillende dagen aan Gabriël gewijd: 18 maart, 24, 26, 7 juni, 11, 20, 8 november en 18 december. In 1921 stelde Paus Benedictus XV het feest van Sint Gabriël de Aartsengel in op 24 maart en breidde het uit tot de hele Kerk. Later werd Sint Gabriël herdacht op 29 september, samen met twee andere aartsengelen, Michaël en Rafaël. In 1951 riep Paus Pius XII de aartsengel Gabriël uit tot beschermheilige van radio, televisie en omroep. Hij is de engel van Kerstmis en ondersteunt ook de gebeden van echtgenoten die hun nageslacht opeisen, beschermt het gezin en versterkt de weg van echtelijke trouw.

RAPHAËL BETEKENT “GOD GENEEST”.

De aartsengel Rafaël wordt alleen genoemd in het Boek Tobit, waar hij wordt voorgesteld als een van de zeven heilige engelen die de gebeden van de heiligen aanbieden en opstijgen naar de glorie van de Heilige (Tov 12:15) en wordt vereerd als de beschermheilige van reizigers, artsen, apothekers, zieken, pelgrims, emigranten, zwervers en zeelieden. Deze aartsengel wordt voorgesteld in menselijke vorm – hij wordt de metgezel van de jonge Tobias, zijn gids en leermeester, en helpt hem het volwassen leven in te gaan. Hij hielp ook de zieken – Tobias’ bejaarde vader en zijn jonge vrouw Sarah – door te bemiddelen bij genezing, niet alleen voor het lichaam maar ook voor de ziel. Sinds de oudheid vereert de kerk Rafaël als beschermheilige van reizigers en als hemelse bemiddelaar voor mensen op hun spirituele reis door het leven. Zijn liturgische verering gaat minstens terug tot de Middeleeuwen.

Paus Benedictus XV maakte het verplicht voor de hele Kerk en tot de hervorming van de kalender viel de feestdag ter ere van hem op 24 oktober. Tegenwoordig wordt hij herdacht op 29 september, dezelfde dag als het feest van de aartsengelen Michaël en Gabriël. De heilige Rafaël onthult de goedheid van Gods Voorzienigheid en daarom zagen sommige meesters van de Kerk in hem een ideaal beeld van de Beschermengel. Hij is ook de beschermheilige van hen die hun roeping erkennen en op zoek zijn naar een man of vrouw.

Door zijn gedrag getuigt hij van het feit dat God goed is en niet wil dat de mens sterft, dat God ziekte en lijden niet heeft geschapen en dat het Zijn verlangen is om de mens verlichting van lijden en de volheid van het leven te schenken. Hij gelooft dat God precies weet wat we nodig hebben en ons dat wil geven. Rafaël kan ons ook helpen als het ons ontbreekt aan nederigheid en dankbaarheid. Zijn missie naar Tobia culmineerde in de verheerlijking van God.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE AARTSENGELEN?

De aartsengelen, merkte paus Franciscus op in zijn homilie, zijn grote beschouwers van de glorie van God, en hun ambt is verbonden met het begeleiden van mensen op hun weg naar de hemel. In dit opzicht heeft elk van hen een specifieke missie: Michaël is een grote strijder in de strijd tegen boze geesten, een ijverige verdediger van de gelovigen; Gabriël is de heraut van het verlossende Goede Nieuws; Rafaël is degene die “met ons meeloopt” en mensen helpt op hun aardse reis. Dit zijn onze metgezellen in de dienst van God,” benadrukte de Heilige Vader, terwijl hij de gelovigen aanspoorde om samen met hem te bidden.

God heeft de engelen geschapen en wil dat wij om hun hulp vragen. Niemand van ons kan doen alsof we het alleen aankunnen, dat we altijd genoeg moed en doorzettingsvermogen hebben, dat we nooit voor verleidingen bezwijken. Hebben we nooit een dokter of een gids nodig? Als dat zo was, zouden we niet ontsnappen aan de gemeenschap van Farizeeën.

We hebben allemaal momenten van zwakte en crises wanneer het leven ons op scherp zet en we ons zo machteloos voelen! Maar dit zijn net de momenten waarop Gods almacht kan verschijnen! We hoeven niet te wachten op de liturgische viering van de aartsengelen Michaël, Gabriël en Rafaël om hun spiritualiteit te ervaren. We moeten hun boodschap dagelijks in ons opnemen, wakker worden en gaan slapen met de woorden “Wie is als God”, “Ga de uitdaging aan, open nieuwe deuren, herhaal in de geest “God is mijn kracht”, wend je tot God die geneest voor hulp en steun.

DE AARTSENGELEN VAN GOD: DE ENGELEN DIE DE MENSHEID BESCHERMEN

Aartsengelen zijn een categorie engelen die door God naar ons gestuurd zijn om ons goed nieuws te brengen, ons te beschermen tegen het kwaad en ons bij te staan in moeilijke situaties. Ze worden in de meeste religies erkend.

Door dit artikel te lezen heb je een goed idee gekregen van wie de aartsengelen zijn en wat ze vertegenwoordigen in de christelijke religie. We hopen dat je ons artikel met plezier hebt gelezen.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *