Het ontstoken hart van Jezus dat bekend staat als het “Heilig Hart” komt vaker voor in het katholicisme, maar alle volgelingen van Christus zijn gevoelig voor dit teken van de liefde van de Heer voor ons.

Zoals je waarschijnlijk al weet, symboliseert het Heilig Hart van Jezus de liefde die Hij voor ons heeft. Maar in werkelijkheid is het een heilig teken met een diepere betekenis, die we in dit artikel zullen verkennen.

In dit artikel ontdek je

  • De definitie van het Heilig Hart van Jezus ;
  • De betekenis van het Heilig Hart van Jezus;
  • De oorsprong van devotie tot het Heilig Hart van Jezus.

Dus laten we nu beginnen met het artikel!

DEFINITIE VAN HET HEILIGE HART VAN JEZUS

De voorstelling van het Heilig Hart van Jezus herinnert aan het lijdensverhaal van Christus met de wond die door de lans werd geopend, de doornenkroon en het kruis. Met andere woorden, dit christelijke teken herinnert aan de liefde en barmhartigheid van de Heer. Het is direct verbonden met het fundament van het christendom, namelijk de komst van de Messias naar de aarde als mens om ons te redden van onze zonden. De vlammen die het Heilig Hart omringen markeren de vurigheid van deze goddelijke liefde.

De meeste beelden die dit heilige teken voorstellen, tonen een volledige figuur van Jezus Christus in de houding van zegening, met de nadruk op het Hart gekroond met doornen en omringd door vlammen in het midden van de borst. Theologen hebben het Heilig Hart ook gedefinieerd als het ontmoetingspunt tussen de mens en God. Tijdens zijn verblijf op aarde was de Verlosser beide.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

WAT BETEKENT HET HEILIG HART VAN JEZUS?

Tegenwoordig is het Heilig Hart van Jezus een religieus symbool geworden dat staat voor goddelijke liefde, barmhartigheid en naastenliefde voor anderen. Het symboliseert ook het mysterie van het leven van Christus. Hij is de Zoon van God, maar tijdens zijn verblijf op aarde was hij een mens. Jezus Christus is ook ongeschapen wijsheid. Zijn liefde is zo groot dat hij zich voor ons heeft opgeofferd. Het Heilig Hart reïncarneert het principe van verlossing en heiliging voor de hele mensheid. Het Hart van Christus vertegenwoordigt zijn hele mysterieuze wezen.

In zijn encycliek Haurietis Aquas in Gaudio legt Paus Pius XII uit dat het mysterie van het Hart van Jezus een ander mysterie verbergt: het mysterie van de barmhartige liefde van de Drie-eenheid (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest) voor de mensheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat de devotie tot het Heilig Hart een tweeledig doel heeft: het tastbare en lichamelijke enerzijds en het ontastbare en geestelijke anderzijds. Het tastbare object verwijst naar het Hart van Christus, een menselijk orgaan dat leven gaf aan een goddelijke entiteit en zo verlossing bewerkstelligde. Het geestelijke object is niemand anders dan de barmhartigheid van Christus, zijn oneindige liefde voor de hele mensheid, die ook tot verlossing leidde. Daarom is het Heilig Hart altijd verbonden met de Passie en de Eucharistie. Het hele voorwerp symboliseert het Hart gevuld met liefde van de Messias, die zowel mens als God is. Er is de menselijke (geschapen) liefde en de goddelijke (ongeschapen) liefde van de Zoon van God.

In de oudheid verwees de term “hart” niet alleen naar emoties en gevoelens, zoals tegenwoordig. In het Oude Testament wordt het zelfs gebruikt om het diepste leven van de mens weer te geven. Dit omvat zijn gevoeligheid, maar ook zijn wil, moed en intelligentie.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

WAAROM KOPEN CHRISTENEN VOORWERPEN GEWIJD AAN HET HEILIG HART?

Het Heilig Hart van Jezus komt vaak voor in de vorm van beelden en schilderijen in kerken. Je kunt verschillende soorten voorwerpen vinden die een eerbetoon zijn aan het Heilig Hart van Christus. Heilig Hartbeelden om het bureau te versieren, een fotolijstje voor op het nachtkastje, een Heilig Hartschilderij om aan de muur te hangen, een medaillon of armband om je elke dag te vergezellen – de keuze is groot. Sommige kledingmerken maken zelfs T-shirts en jurken met het Heilig Hart van Jezus erop gedrukt of geborduurd.

We raden je daarom aan om voorwerpen te kopen die gewijd zijn aan het Heilig Hart van Jezus om je geloof in het mysterie van de Menswording te laten zien. De christelijke religie is voornamelijk gebaseerd op de komst van de Zoon van God, gekleed in de menselijke natuur om onze zonden weg te wassen. Het hebben van een voorwerp gewijd aan het Heilig Hart symboliseert daarom je lidmaatschap van het christendom.

Het hebben van zulke voorwerpen versterkt ook je geloof. Tegenwoordig zijn er steeds meer factoren die ertoe kunnen leiden dat je je geloof in God, Jezus Christus en de Heilige Geest in twijfel trekt. Het Heilig Hart van Jezus kan ook een teken van herkenning tussen christenen zijn. Het is altijd goed om iemand tegen te komen die je religieuze overtuiging deelt. Als je het teken bijvoorbeeld op een religieus sieraad ziet, kun je elkaar gemakkelijker herkennen en een bijbels gesprek met je buurman beginnen.

Sommige gelovigen denken dat devotie tot het Heilig Hart een uiting is van afgoderij ten opzichte van een orgaan op de kansel en daarom uitsluitend gekoppeld is aan de menselijke kant van Jezus. Maar in werkelijkheid is het een totaal symbolische waarde van zijn hele wezen. Aarzel dus niet om een paar artikelen van het Heilig Hart van Jezus te bemachtigen en laat zien dat de passie van Christus in je is, en vergeet nooit dat de Heer onder ons is.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

OORSPRONG VAN DE DEVOTIE TOT HET HEILIG HART VAN JEZUS

Tijdens het Laatste Avondmaal, of de laatste maaltijd die Jezus voor zijn arrestatie met de 12 apostelen deelde, legde Johannes zijn hoofd op het Hart van Christus. Hij zag ook hoe het Hart van de Verlosser werd doorboord op het moment van het Lijden. In de eeuwen daarna spraken andere heiligen over het Heilig Hart, waaronder de heilige François de Sales en de heilige Catharina van Siena. Maar de beroemde voorstelling van het Hart in vlammen ontstond pas tegen het einde van de 17e eeuw, na de 3 verschijningen van Jezus aan Marguerite Marie Alacoque in het Visitatieklooster in Paray les Monial.

DE VERSCHIJNINGEN VAN JEZUS AAN MARGUERITE MARIE ALACOQUE

De eerste verschijning vond plaats in december 1673. Jezus liet het hoofd van de non enkele minuten op zijn borst rusten. Toen openbaarde Hij haar de onverklaarbare geheimen van zijn Heilig Hart door het te presenteren in een troon van vuur. Het Hart straalt als de zon terwijl het de wond draagt die door de lans is geopend, gekroond met doornen en bekroond door een kruis. Dit doet natuurlijk denken aan het lijden en de verlossing.

Christus zei toen tegen Margaretha Maria Alacoque: “Mijn goddelijk Hart is zo hartstochtelijk vol liefde voor de mensheid en voor jou in het bijzonder, dat het de vlammen van zijn vurige liefde niet langer in zich kan houden en ze daarom via jou moet verspreiden”.

De tweede verschijning vond plaats in juni 1675. Jezus Christus toonde haar nog steeds zijn Heilig Hart en zei tegen haar: “Dit is het Hart dat zoveel van de mensen heeft gehouden dat het niets heeft gespaard om hen zijn liefde te tonen; en in plaats van dankbaarheid ontvangt het van de meesten slechts ondankbaarheid, onverschilligheid en zelfs minachting in dit sacrament van de liefde”.

Tijdens de derde verschijning in 1689 bevestigde Marguerite Marie Alacoque dat zij van Jezus de opdracht had gekregen om koning Lodewijk XIV te vragen “Frankrijk aan zijn Heilig Hart toe te wijden en het op de standaards van het koninkrijk te vertegenwoordigen”.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

MARGUERITE MARIE ALACOQUE: WOORDEN IN TWIJFEL GETROKKEN

De heilige Margaretha Maria Alacoque sprak al snel over de eerste gebeurtenis om haar heen, vooral in het klooster. De meeste leden van de gemeenschap noemden haar een zieneres. De scepsis was zo groot dat haar overste haar uiteindelijk beval zich te onderwerpen aan het gewone leven. Het was dankzij haar gehoorzaamheid en haar naastenliefde jegens haar vervolgers dat ze van zich liet horen. Haar heilige zending werd uiteindelijk erkend door degenen die er aanvankelijk fel op tegen waren. Zuster Marguerite Marie Alacoque werd zalig verklaard in 1864 en heilig verklaard in 1920.

WAT JE MOET WETEN OVER HET HEILIGE HART VAN JEZUS

Het Heilig Hart van Jezus is een krachtig symbool in het katholicisme. Het vertegenwoordigt zowel Christus en zijn mysteries als de barmhartigheid die hij ons heeft geschonken. Dit symbool is het populairst bij katholieke gelovigen. Maar ook andere gelovigen kunnen het zien als een voorstelling van de liefde van Jezus.

Het Heilig Hart wordt vaak afgebeeld in de vorm van een echt menselijk hart met een open wond die nog steeds bloedt. Het hart is bezet met een doornenkroon, net zoals Jezus droeg toen hij werd gekruisigd. Helemaal bovenaan zie je een vlam met een kruis erin. Het vuur verbrandt het kruis niet, maar accentueert het. Aan de andere kant verlicht het alles eromheen.

Het Heilig Hart wordt altijd afgebeeld met Jezus op de achtergrond. Het hart zit meestal midden op zijn borst. De symboliek van deze figuur zit in de details. De wond, de kroon, de vlam, het kruis en Jezus die ons het hart toont hebben allemaal een precieze betekenis.

Voor katholieken is de geboorte van het Heilig Hart een echt religieus feest. De kerk viert deze gebeurtenis nu al bijna een eeuw. Gelovigen dragen meestal voorwerpen met de beeltenis van het Heilig Hart om hun geloof kracht bij te zetten. Ringen, hangers en beeldjes met de beeltenis van het Heilig Hart zijn erg populair. Deze voorwerpen kunnen gebruikt worden om gebeden te begeleiden om ze meer effect te geven.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

HET BEGIN VAN DE CULTUS VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS

Pater Claude La Colombière hielp Marguerite Marie Alacoque bij het verspreiden van de boodschap van het Heilig Hart van Christus. Dit was het begin van de cultus van het Heilig Hart van Jezus. De Visitandine vestigde zo de praktijk van het Heilig Uur, dat bestond uit het bidden elke eerste donderdag van de maand. Volgens haar moet je op de grond gaan liggen, met je gezicht naar beneden. Het gebed moet worden gedaan van 23.00 tot middernacht om de Heer te laten zien dat je de doodstraf wilt delen die Christus moest ondergaan vanwege onze zonden. Het ritueel eindigt met het ontvangen van de communie op de volgende dag, de eerste vrijdag van de maand.

De vrouw die Jezus “geliefde leerlinge van het Heilig Hart” zou hebben genoemd, maakte duidelijk dat ze dit allemaal niet had verzonnen. Het was de Verlosser zelf die haar bij zijn eerste manifestatie vertelde wat ze moest doen.

Hij zou onder andere tegen haar gezegd hebben: “Ik beloof je, in de buitensporige barmhartigheid van mijn Hart, dat zijn almachtige liefde aan allen die op de eerste vrijdag van de maand de communie doen, gedurende negen opeenvolgende maanden, de genade van laatste boetedoening zal schenken, niet stervend in mijn schande, noch zonder de sacramenten te ontvangen, waarbij mijn goddelijk Hart zich op dit laatste moment tot hun verzekerde toevluchtsoord maakt.” Wie de devotie van de eerste negen vrijdagen van de maand beoefent, ontvangt de 12 beloften die Jezus tot de non sprak.

Dankzij deze praktijk wilden steeds meer gelovigen de sacramenten van Boete en Eucharistie ontvangen, waaronder communie, vormsel en het sacrament van verzoening.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

HET ONTSTAAN VAN HET FEEST VAN HET HEILIG HART

Volgens de heilige Margaretha Maria Alacoque zei Jezus haar bij zijn tweede verschijning om het feest van het Heilig Hart in te stellen. “Ik vraag jullie om de eerste vrijdag na het octaaf van het Heilig Sacrament te wijden aan een speciaal feest ter ere van mijn hart…”. In Frankrijk, waar de devotie tot het Heilig Hart is ontstaan, vieren veel bisdommen al snel het Heilig Hartfeest met hun eigen mis en diensten.

Het feest werd erkend door de katholieke kerk en verspreidde zich al snel naar vele landen. De datum van de viering is vastgesteld tussen 29 mei en 2 juli, afhankelijk van de datum van Pasen. In 1929 maakte paus Pius XI de samenstelling van een nieuwe mis en een nieuw liturgisch ambt voor het Heilig Hart officieel. Hij stelde het feest van het Heilig Hart in als een plechtigheid die gevierd moest worden op de derde zondag na Pinksteren.

In de 19e eeuw beweerde ook een andere non, Maria van het Goddelijk Hart Droste zu Vischering uit het klooster van de Congregatie van de Goede Herder in Porto, dat Jezus aan haar verscheen en haar zijn ontstoken hart toonde, omgeven door doornen. De Heer Jezus Christus vertrouwde haar de missie toe om paus Leo XIII te vragen de hele wereld aan zijn Heilig Hart toe te wijden, wat ze deed!

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

ZOEK EEN VOORWERP VAN HET HEILIG HART EN BEWAAR HET IN JE DAGELIJKS LEVEN

Je weet nu dat de devotie tot het Heilig Hart vooral voortkomt uit de openbaringen van Jezus aan de heilige Margaretha Maria Alacoque. Je hebt in dit artikel ook ontdekt wat deze beroemde goddelijke figuur met het stralende, ontstoken Hart omringd door een doornenkroon echt betekent. Je weet ook dat het versieren van je huis of kantoor met beeldjes of schilderijen van de Heilige Jezus betekent dat zowel de bewoners als de bezoekers gezegend worden door Gods oneindige Liefde. Je kunt ook sieraden en kleding dragen die gewijd zijn aan het Heilig Hart om je religie te delen.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *