Opdat alle gelovigen zouden weten hoe belangrijk de betekenis van de tenhemelopneming voor onze godsdienst is, hebben we besloten dit artikel te schrijven. De vragen die veel mensen zich stellen zijn: Wat is de geschiedenis van de Tenhemelopneming? Waarom is dit feest zo belangrijk? Wat symboliseert Maria Hemelvaart voor alle gelovigen?

In het katholieke geloof zijn er een aantal belangrijke gebeurtenissen die regelmatig worden gevierd door alle praktiserende christenen. Deze worden beschouwd als religieuze feesten die het geloof in God en vooral de openheid voor religie versterken. Assumptie is dan ook een van de religieuze feesten die door veel katholieken worden gevierd. Naast de grote aantallen christenen die naar de verschillende kerken komen, blijft het aantal mensen dat Lourdes elk jaar bezoekt aanzienlijk groeien.

De Hemelvaart is een gebeurtenis die symbool kan staan voor Gods liefde en wijsheid. De feestelijkheden van Maria Hemelvaart bestaan dan ook dankzij de goedheid van de Maagd Maria.

Als je meer wilt weten over religieuze feestdagen, bekijk dan de volgende blogposts:

Om meer te weten te komen en antwoord te geven op de hierboven gestelde vragen en andere, hebben we deze tekst geschreven met de volgende onderdelen:

  • Wat is de Assumptie?
  • De oorsprong van het feest van de Assumptie
  • De geschiedenis van de Assumptie in Frankrijk
  • De verschillende feesten die verband houden met de Assumptie
  • De betekenis van het feest van de Assumptie
  • De betekenis van de Assumptie voor de gelovigen
  • De Assumptie gaat ons allen aan, zonder uitzondering
  • De hoop de weg van de wijsheid niet te verliezen
  • Waarom kiezen voor een christelijk souvenir dat is afgeleid van de Assumptie?

Laten we beginnen met het lezen van het artikel!

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

WAT IS DE VERONDERSTELLING?

Als je niet weet wat de Assumptie is, zullen we het uitleggen. Als christenen delen we graag onze kennis over religie en wat we weten over deze gebeurtenis. Voor gelovigen vertegenwoordigt het feest van de Hemelvaart een gebeurtenis die, in een notendop, de hemelvaart van de Maagd Maria viert. In deze periode kwam er een einde aan haar aardse leven en ging ze rechtstreeks naar haar Zoon, niemand minder dan Jezus Christus. Dit feest wordt door katholieke christenen elk jaar op 15 augustus gevierd.

Op deze dag werken allen die in God geloven, en zelfs zij die niet katholiek zijn, niet en wijden de gelovigen hun dag aan bidden en danken de Grote Koning voor alles wat hij biedt en vooral voor het leven dat ze leiden dankzij zijn zegen. Omdat dit een feestdag is, gaan duizenden christenen op bedevaart naar Lourdes. In deze stad in de Pyreneeën wijden de gelovigen zich aan een groot aantal gebeden tijdens deze tijd van bezinning.

HET SLAAPGEBED: DE ORTHODOXE NAAM VOOR DE AANNAME

Het Ontslapen is een andere naam voor de Assumptie die door de orthodoxe religie wordt gebruikt. De katholieken noemen het de Assumptie, terwijl de orthodoxen regelmatig het woord “Dormition” gebruiken om naar dit feest te verwijzen. Zoals hierboven vermeld, is dit een religieus geloof waarin orthodoxe en katholieke christenen de dood van de moeder van Jezus vieren. Ze stierf niet op natuurlijke wijze, maar ging rechtstreeks het koninkrijk van God binnen. En volgens de christelijke religie vond deze intrede plaats toen de Maagd Maria opsteeg naar de hemel. En het is van deze belangrijke gebeurtenis voor alle christenen dat de paus regelmatig de zin uitspreekt: “na de loop van haar aardse leven te hebben voltooid”.

Vandaag de dag kan geen enkele gelovige ontkennen dat de Maagd Maria stierf vóór haar Tenhemelopneming. Het geloof in de tenhemelopneming wordt daarom gedefinieerd als een religieus dogma. De Oosterse kerken willen het Ontslapen echter niet in deze dogmatische termen definiëren.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE OORSPRONG VAN HET FEEST VAN DE VERONDERSTELLING

De dag waarop de Maagd Maria opsteeg naar de hemel werd in de 6e eeuw gevierd in de stad Jeruzalem, in een kerk die gespecialiseerd was in het Dormentium. In Egypte werd deze gebeurtenis gevierd op 18 januari. Deze datum werd echter veranderd door de keizer van Constantinopel, Maurits. Hij koos 15 augustus om het feest van het Ontslapen te vieren. Het Ontslapen kwam pas in de 7e eeuw naar Rome.

Vandaag de dag vieren gelovigen in alle kerken van het Oosten het Ontslapen en staat deze gebeurtenis bekend als het Ontslapen van de Heilige Maagd. Rond 594 gaf Gregorius van Tours de theologische formulering van de Assumptie. In de 8e eeuw werd dit feest in Rome gevierd met een fresco waarop de Hemelvaart wordt afgebeeld. Dit bouwwerk bevindt zich in de ondergrondse basiliek van Sint Clemens. De leer van de tenhemelopneming van de Maagd Maria werd vervolgens bevestigd door alle theologen van de 13e eeuw.

DE VERSCHILLENDE FESTIVITEITEN IN VERBAND MET DE TENHEMELOPNEMING

Omdat Maria Hemelvaart over het algemeen een feestdag is, vinden er in katholieke parochies veel processies plaats. En zoals je moet weten, moeten wij als christenen het geloof bewaren en het verspreiden onder onze buren. Daarom heeft elk land een manier om zijn geloof in God te tonen door de viering van Maria Hemelvaart.

In Frankrijk worden de processies, sinds Lodewijk XIII beloofde onder permanente bescherming van de Maagd Maria ten Hemelopneming te staan, gevolgd en hebben ze aanleiding gegeven tot specifieke festiviteiten zoals vuurwerkshows. De processie in Parijs vindt elk jaar plaats op een boot op de Seine. Het is ook op deze boot dat christenen een zilveren Mariabeeld meenemen, dat het hele jaar door zorgvuldig wordt bewaard in de Notre-Dame. Deze bedevaart vindt plaats op 14 augustus, wanneer verschillende boten de Seine afvaren naar het zuiden van het Ile de la Cité. Tijdens deze periode houden de pelgrims een kaars in hun handen en bidden ze tijdens de oversteek.

In België vindt op 15 augustus een 3-daagse processie plaats. De belangrijkste ceremonies voor christenen worden gehouden in Banneux en in het heiligdom van Beauraing.

Voor gelovigen in Spanje kunnen alle christenen een aantal Maria Hemelvaartvieringen bijwonen die overal in het land worden gehouden. Ook in Polen en Kroatië worden Maria-Hemelvaartfeesten gehouden.

In Italië kunnen christenen ook genieten van processies in de regio Calabrië en op Sicilië. Er zijn ook festiviteiten in Afrika, Latijns-Amerika, de Filippijnen, enz.

Al deze lijnen laten zien dat de feestelijkheden van Maria Hemelvaart niet noodzakelijkerwijs in een kerk plaatsvinden. Alle christenen vieren deze gebeurtenis zoals zij dat willen. Toch is het heel gewoon om gelovigen te zien bidden en een bedevaart te zien maken tijdens dit christelijke feest.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

BETEKENIS VAN HET FEEST VAN DE VERONDERSTELLING

Het feest van de Tenhemelopneming is een viering van de dood, verrijzenis, intrede in het paradijs en kroning van de Maagd Maria. Het woord “Assumptie” betekent “aannemen” in het Latijn, wat wordt gedefinieerd als “wegnemen” of “wegnemen”. Hieruit kunnen we dus opmaken dat Maria, de moeder van Jezus, ten hemel werd opgenomen. Vergeet niet dat we door het gebruik van dit woord deze gebeurtenis kunnen onderscheiden van de Hemelvaart, die “opstijgen” betekent en de verheffing van Christus in de hemel markeert.

Voor katholieke christenen neemt Maria een uitzonderlijke en speciale plaats in, omdat zij degene is die ermee instemde de moeder te worden van Jezus Christus, de Zoon van God. De Wonderdadige Medaille is een symbool dat bewijst hoe belangrijk Maria is voor katholieken in Frankrijk en over de hele wereld. Het is waar dat de evangelisten Maria niet regelmatig noemen, maar ze wordt beschouwd als de dienstmaagd van Christus.

Voor alle gelovigen vertegenwoordigt Maria ook de eerste gelovige en de eerste persoon die haar geloof in Jezus en zelfs in de Almachtige God stelde. En net als alle mensen had de Maagd Maria een klassiek leven, dus kon ze de dood niet ontlopen. Maar in tegenstelling tot mensen hielp God haar om rechtstreeks naar de hemel te gaan. Dit is omdat ze geen zonde heeft begaan.

Voor christenen vertegenwoordigt Maria het beeld en de reis van allen die door geloof leven en Gods aanwezigheid in hun leven accepteren. Dat gezegd hebbende, iedereen die de zonde vermijdt en weet hoe hij met God moet praten om vergeving te krijgen en vooral om een sereen leven te leiden, kan na zijn dood rechtstreeks in het Koninkrijk van God worden verwelkomd. Alle gelovigen kunnen dus zonder zorgen genieten van het eeuwige leven door de regels te volgen die Jezus heeft ingesteld, en dus door goed te doen.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

BETEKENIS VAN DE AANNAME VOOR GELOVIGEN

EEN FEEST DAT DE LIEFDE VAN GOD SYMBOLISEERT

De tenhemelopneming is niet alleen een bijzondere christelijke gebeurtenis, maar ook een symbool van Gods liefde voor ons. Immers, zoals wij reeds zeiden, kunnen allen die geloven en Jezus in hun hart aanvaarden, zich wenden tot het goede geloof en vooral tot een sereen en rustig leven met het Woord van God als enige inspiratiebron.

Door deze weg te kiezen, kunnen mensen bewijzen dat ze dit woord kunnen geloven en gebruiken in hun dagelijks leven. En dit is wat hen drijft om goed te doen op aarde door hun buren te helpen. Of, heel eenvoudig, door zich te laten inspireren door de daden van Jezus, de Zoon van de Grote Verlosser, zodat ze op de juiste manier kunnen leven.

Gods liefde wordt getoond in de tenhemelopneming, omdat zij alle christenen doet begrijpen dat zij die dicht bij Hem willen leven en het kwaad willen vermijden, rechtstreeks uit de dood kunnen worden gehaald en nooit de hel zullen kennen. Alleen de hemel wacht op hen. En het is door dit fascinerende verhaal van de Maagd Maria dat God ons zijn liefde toont.

EEN BELANGRIJKE GEBEURTENIS IN DE OGEN VAN IEDEREEN

Het is waar dat Maria ten Hemelopneming een feest is dat door alle katholieken wordt erkend. Sommige mensen die niet katholiek zijn, zijn ook aanwezig bij de verschillende festiviteiten om Jezus eer te bewijzen.

De Hemelvaart is een belangrijke gebeurtenis die niet alle religies verdeelt. Bovendien zijn bedrijven over de hele wereld gesloten op deze heilige dag. Toch beschouwt iedereen Maria Hemelvaart als een essentieel feest!

DE GENADE DIE GOEDE MENSEN VERHEFT

Maria draagt Christus in zich. Dat gezegd hebbende, het hele leven van de Maagd Maria vertegenwoordigt een mysterie van overgave en aanvaarding. Ze aanvaardde de aanwezigheid van Jezus in haar leven, welke moeilijkheden ze ook tegenkwam, en liet zich leiden door de Almachtige God.

Met Maria kunnen we in beweging komen en profiteren van Gods genade door met haar op te stijgen naar de hemel. Maria Hemelvaart is een zekerheid van geloof en vertegenwoordigt ook de vrucht van de verrijzenis van Christus. Het helpt alle christenen die denken dat ze slecht zijn om geloof te hebben en vooral om te hopen op een leven van vrede en geloof.

De tenhemelopneming helpt ons ook een ander facet van het christelijk geloof te belichten. We kunnen Gods geschenk in ons leven verwelkomen en zo deze genade vieren die de nederigen kan verheffen en de machtigen kan neerhalen.

EEN GIDS DIE ONS DE WEG WIJST

Het feest van Maria ten Hemelopneming is een dag die niet alleen gewijd is aan Maria, maar ook aan de liefde van God die haar weg vond naar het hart van een vrouw. Maar je moet weten dat we bij deze gelegenheid meer God vieren dan Maria, omdat onze Schepper de verheffing van Maria wilde gebruiken om ons te laten zien hoe Hij het beste kan geven aan nederige mensen. Het was Christus die wonderbaarlijke dingen deed voor zijn moeder en die Maria gelukkig kon maken door haar nieuw leven te geven. De wereld van het evangelie is een plaats waar de machtigen ten val kunnen worden gebracht en de nederigen kunnen worden verheven. De rijken kunnen worden afgezet en de armen krijgen de kans om te worden vervuld.

Daarom kunnen we op deze speciale dag op de best mogelijke manier de vervulling van de mensheid vieren, een werk van God. Maria vertegenwoordigt de eerste persoon van God die gegeven is. Daarom kan zij ons naar Christus leiden. Haar verhaal stelt ons in staat om te leren over het mooiste doel voor ons leven en de weg die we moeten gaan om dat doel te bereiken. Het leidt ons naar Christus.

In veel kerken zie je een afbeelding van de Maagd Maria naast een bisschop staan. De bisschop heeft speciale gewaden aan. Maria staat boven een altaar en houdt hem het kindje Jezus voor. Deze afbeelding symboliseert veel voor christenen. In deze afbeelding laat Maria ons zien dat niet haar aanwezigheid telt, maar die van Jezus Christus.

Het is daarom essentieel, voor allen die de weg van Maria willen volgen, om nederig te blijven en nooit de aandacht op onszelf te vestigen.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE AANNAME GAAT ONS ALLEN AAN, ZONDER UITZONDERING

Als gelovigen hebben we de plicht om alles wat we weten te delen met iedereen die het verhaal van de Bijbel wil kennen. Daarom is het essentieel om te praten over de relatie die we hebben met de Maagd Maria wanneer het onderwerp van de Assumptie ter sprake komt.

Het is belangrijk om te bedenken dat alles wat we over Maria kunnen zeggen ons aangaat en ons kan helpen om ons te verlichten in het leven dat we leiden. Zij was de eerste persoon op aarde die de juiste weg volgde, en dat is niemand anders dan de weg van God. Maar of het nu op professioneel of persoonlijk vlak is, ons pad kan niet noodzakelijkerwijs hetzelfde zijn als dat van Maria. In tegenstelling tot haar leven kunnen wij zelfs zonden begaan. Dit betekent dat we kunnen leven met bepaalde fouten in ons geloof. En dit falen kan verschillende vormen aannemen en soms tot grote droefheid leiden als we onze fouten beseffen…

EEN HOOP OM DE WEG VAN WIJSHEID NIET TE VERLIEZEN

Maar zullen we de juiste weg kwijtraken en de weg van Christus verlaten? Het antwoord is nee, want Maria kan er zijn om ons hoop te geven op een radicale verandering in ons leven. Ze kwam naar de aarde om degene te baren die ons kan redden van alle zonden die we begaan. Ze is in zekere zin een representatie van ons.

Als God naar ons kijkt, is het alsof hij de Maagd Maria ziet, die het beeld is van de mensheid die haar Zoon draagt. Wij worden dus door God aangenomen, omdat we één zijn met Maria. De tenhemelopneming is daarom een hoop voor ons leven en vooral voor onze toekomst. Het is een voorrecht dat God ons biedt en een werkelijkheid die Maria aangaat. Dit mysterie is misschien moeilijk te begrijpen, maar we kennen het in ons hart en we erkennen Maria als een symbool van vrede en liefde.

WAAROM KIEZEN VOOR SIERADEN VAN DE MAAGD MARIA?

Als je vrienden of familie hebt die de precieze betekenis van Maria Tenhemelopneming willen weten, aarzel dan niet ons artikel met hen te delen. Dankzij de bovenstaande regels hebt u immers de gelegenheid gehad om de “religieuze betekenis van de tenhemelopneming” beter te begrijpen, en vooral wat deze gebeurtenis kan symboliseren voor alle christenen, al dan niet katholiek, overal ter wereld. Deze tekst zal u de weg wijzen die u moet gaan om van het eeuwige leven te kunnen genieten. 🙏

Allen die de weg van Jezus willen volgen, kunnen de Maagd Maria beschouwen als een beschermster en vooral als een vertegenwoordiger van alle mensen in de ogen van God. En nu weet je hoe Maria Hemelvaart een belangrijk feest is geworden voor alle gelovigen.

Als je dit verhaal over het feest van Maria Tenhemelopneming leuk vond, dan weten we zeker dat je de oorsprong van Kerstmis ook graag wilt weten. We hebben een geweldig artikel over het beantwoorden van al je vragen. Klik hier om het te lezen.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *