KERSTMIS: EEN GEBEURTENIS WAAR CHRISTENEN ELK JAAR REIKHALZEND NAAR UITKIJKEN

Kerstmis is ongetwijfeld een van de grootste gebeurtenissen van het jaar. Het wordt over de hele wereld door miljarden mensen gevierd. Kerstmis is in de eerste plaats een christelijk feest, maar dat betekent niet dat niet-gelovigen het niet ook kunnen vieren.

De kerstviering is heel speciaal, omdat het de komst van het nieuwe jaar inluidt. Kerstmis wordt op 25 december gevierd. Deze datum komt eigenlijk niet overeen met de geboorte van Christus, maar is gekozen omdat het overeenkomt met een oude traditie die vernieuwing markeert.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

WAT BETEKENT KERSTMIS VOOR CHRISTELIJKE GELOVIGEN?

Jezus Christus kwam naar de aarde om de mensheid te redden, die nog steeds op weg was naar de ondergang. Hij aarzelde niet om zijn leven op te offeren om iedereen te redden die in God gelooft. Jezus stemde ermee in om onder de mensen te leven, zodat hij hen op het juiste pad kon leiden.

De geboorte van Christus is daarom een van de grootste gebeurtenissen ooit voor christelijke gelovigen. De komst van de Verlosser is inderdaad een onverhoopte kans om de banden met de Schepper te vernieuwen. De kerstvieringen moeten in deze geest gevierd worden, omdat het in de eerste plaats christelijke vieringen zijn.

KERST VIEREN MET GEBED

Gebed is een middel om in gemeenschap met God te komen. Het beoefenen van deze geloofsdaad is een echte noodzaak voor gelovigen. Het is volkomen legitiem om God te danken dat Hij ons zijn enige zoon heeft gegeven. Het is een groot bewijs van liefde, zo niet het ultieme bewijs.

Gebed moet een belangrijke rol spelen in de viering van Kerstmis. Gelovigen moeten zich richten op het spirituele aspect van deze vieringen, want daar ligt hun essentie. Niets houdt hen tegen om net als ieder ander feest te vieren. Maar als gelovige is het belangrijk om je altijd tot God te wenden, vooral tijdens zo’n groots evenement als de kerstviering.

Laten we beginnen ons hart aan te kleden met de adventsgebeden om de geest van Kerstmis ten volle te ervaren

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

HEER, IK HEET U WELKOM

Lieve Heer,

In deze tijd van Advent

Wil ik me voorbereiden om U te verwelkomen.

Help me om met vreugde en vertrouwen

op de weg die naar U leidt.

Inspireer mij om te delen

Van vergeving en vrede

Om aan de mensen om me heen te verkondigen

Het goede nieuws van uw komst onder ons.

Sylvie Candès

GEBEDEN VOOR KERSTMIS

Het gebed van de heilige Judas leidt onze gedachten en harten naar de ware waarde van Kerstmis

GEBED 1 – GEBED VAN HEILIGE JUDE

Heer Jezus, uw macht is oneindig, uw glorie eeuwig. U komt stilletjes, in de gedaante van een klein kind. Bereid mijn hart voor op het wonder van uw geboorte. Breng licht in deze donkere wereld, die in stilte wacht op uw warmte in de kou van de nacht. Het wachten zelf is een genade, die mijn hart bezielt met ongeduldige vreugde.

Schenk mij geduld en trouw in gebed terwijl ik wacht op uw komst. Heilige Judas, instrument van oneindige hoop, moge ik overspoeld worden met uw heiligheid.

Mogen kerstvreugde en brandende liefde in mij wortelen en groeien, zodat ze op eerste kerstdag tot bloei kunnen komen en mij in staat stellen vreugde te brengen in de wereld en plaats te maken voor hoop om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

GEBED 2

O Heilige Geest, leid mij naar mijn land van vrede, waar uw genade van sereniteit woont, waarnaar ik verlang!

Laat mijn ogen, nu Kerstmis nadert, zich op u richten, Jezus, verlangend naar niets meer dan uw rustgevende aanwezigheid.

Kom Heilige Geest, brand mijn hart, open mijn ogen zodat ik uw perfecte plan voor mijn leven kan begrijpen!

Amen!

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

GEBED OP KERSTAVOND

Oh sublieme Yahweh! Uit liefde voor elkaar nam U een menselijke vorm aan om bij ons te zijn.

HEB IK ‘S NACHTS GEDROOMD

Het mysterie van Kerstmis is onuitputtelijk… Hoe mooi en groot is onze verantwoordelijkheid als christenen, zowel om het te onderzoeken als om ervan te getuigen! Moge de wijsheid van onze God ons raken in deze nacht van de geboorte van zijn Zoon, een geboorte die altijd uniek en vernieuwend is. Een geboorte die ons eraan herinnert dat goddelijk Leven in dracht zal zijn in het hart van het geschapen universum tot het einde van de wereld. Hij is gekomen, hij komt en hij zal komen, de Heer van het Universum, kloppend op de deur van ons hart, vragend om toestemming om binnen te komen zodat LIEFDE, RECHTVAARDIGHEID en VREDE kunnen exploderen.

De Dochters van Wijsheid

KERSTDAG :

Lucas 2:13-14:

“En plotseling voegde zich bij de engel een menigte van de hemelse scharen, die God loofden en zeiden: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde onder de mensen die Hij liefheeft!”

Johannes 3:16:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar leeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE KOSTELOOSHEID VAN EEN LIEFDE

Jezus, waar je geboren bent, te midden van Jozef en Maria, was je kribbe niet gesloten.

Iedereen kon binnenkomen.

Jezus, toen U geboren werd, wilde U dat iedereen naar U toe kon komen om U te zien.

want U kwam voor iedereen.

 

Voordat U geboren werd, hadden Jezus, Jozef en Maria alleen maar

huizen gevonden met gesloten deuren: gesloten voor het geheim van God.

Ze vonden een open stal, een arme stal.

Mijn hart kan ook open of gesloten zijn voor liefde.

Mijn handen kunnen ook open of gesloten zijn om te geven.

Mijn leven kan ook open of gesloten zijn om leven te geven.

 

Vandaag, Jezus, bent U niet langer geboren in een stal ;

maar U wilt geboren worden, om het geheim van God te vertellen,

in elk huis, in elk hart.

U wilt Gods kus op elk gezicht leggen.

U wilt dat miljoenen kinderbedjes de wereld bevolken.

Jij wilt miljoenen harten om jouw vrede op aarde te geven.

Jij wilt dat miljoenen gezichten Gods vrede geven.

Jij wilt miljoenen Kerstmissen om jouw Kerst te geven.

Open de huizen die gesloten zijn door angst of rijkdom.

Open de harten die gesloten zijn door verdriet of egoïsme.

Open de gezichten die gesloten zijn door woede of gebrek aan liefde.

 

Jezus, kom en open onze glimlachen en onze lippen,

kom en open onze huizen en onze harten om met U te zeggen: Eer aan God, onze Vader!

Broeder Élie Maréchal

Het kind van Bethlehem

Jesaja 9:6

“Want ons is een kind geboren, ons is een zoon gegeven; en op zijn schouder zal de heerschappij rusten; en hij zal genoemd worden: Wonderbaar, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

 

Lief kind van Bethlehem,

geef dat we mogen samenkomen

met heel onze ziel

in het diepe mysterie van Kerstmis.

 

Plaats in de harten van de mensen die vrede

die ze soms zo ernstig zoeken,

en die alleen U hen kunt geven.

 

Help hen om elkaar beter te leren kennen

en als broeders te leven

als zonen van dezelfde Vader.

 

Toon hen Uw schoonheid,

Uw heiligheid en Uw zuiverheid.

Wek in hun harten

liefde en dankbaarheid

voor Uw oneindige goedheid.

Verenig hen allen in Uw naastenliefde

en geef ons uw hemelse vrede.

Johannes XXIII (Gebed, nr. 257 december 2003)

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

GEBED VOOR DE DAG NA KERSTMIS

Lucas hoofdstuk 2, vers 19:

“Maria bewaarde al deze dingen en overwoog ze in haar hart. Laten wij deze momenten van zegen in ons hart en in onze herinnering bewaren.

LAAT ONS BIDDEN,

Dank U, trouwe God en hemelse Vader, voor alles wat U voor ons hebt gedaan tijdens deze mooie kerst!

Moge het een zegen zijn die voortduurt tot in de eeuwigheid.

Moge de zoete boodschap die we hebben gehoord ons opnieuw vreugde en troost brengen, in een tijd waarin het einde van weer een jaar ons herinnert aan het snelle verstrijken van de tijd en de broosheid van ons leven.

U blijft wanneer al het andere ons verlaat en geen macht in deze wereld kan ons scheiden van U en uw liefde.

Versterk ons in ons geloof, zodat we niet van U afdwalen, maar de verlossing koesteren die Uw geliefde Zoon voor ons heeft gewonnen.

Amen

WENDEN TOT GOD MET KERSTMIS

Kerstmis is een bijzonder vreugdevol feest. Maar vergeet niet dat we er nog steeds van kunnen genieten omdat God ons zijn genade heeft gegeven. Gelovigen kunnen aanspraak maken op verlossing omdat God zijn enige zoon heeft aangeboden om hen te leiden en weer op het juiste spoor te zetten. Zonder deze daad van Gods grote liefde zouden we geen vreugdevolle feesten hebben om aan het einde van elk jaar te vieren.

Op onze site kun je gebeden vinden om God te danken. Je vindt er gebeden voor verschillende gelegenheden. Je vindt er ook advies en tips over hoe je ze in de praktijk kunt brengen.

Tegenwoordig wordt het spirituele aspect van het kerstfeest verwaarloosd ten gunste van de feestelijke kant. Tegenwoordig wordt Kerstmis vooral geassocieerd met cadeaus en uitgebreide maaltijden. Het is belangrijk om te onthouden dat dit feest staat voor de geboorte van Christus, onze Verlosser. Tradities zijn er om ons hieraan te herinneren, zelfs als we dat soms vergeten. Gebed is een uitstekende manier om het Geboortefeest op een religieuze manier te vieren.

Als je onze nieuwste gebeden wilt ontvangen, nodigen we je uit om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Je kunt ook al onze gebedsartikelen ontdekken die al op onze website zijn gepubliceerd. Hier is er één van: Gebed voor Allerheiligen.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *