Wil je verschillende christelijke gebeden voor Allerheiligen ontdekken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

Elke week bieden we nieuwe gebeden voor de gelovigen, die je kunt ontdekken op onze nieuwspagina.

En zonder verder oponthoud, ontdek de gebeden voor Allerheiligen! 🙏

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

GEBED 1

GEZEGEND, GEZEGEND

Gezegend, gezegend, gezegend,

Zij die het woord van God horen.

Gezegend, gezegend, gezegend,

Die het in zijn hart bewaart.

 

Zalig zijn de armen van geest

Want van hen is het koninkrijk der hemelen.

Zalig de zachtmoedigen

Want zij zullen de aarde erven.

 

Zalig zij die treuren

Want zij zullen getroost worden.

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid

Want zij zullen verzadigd worden.

 

Zalig de barmhartigen

Want hun zal barmhartigheid geschieden.

Zalig de reinen van hart

Want zij zullen God zien.

 

Zalig de vredestichters

Want zij zullen zonen van God genoemd worden.

Zalig zij die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid

Want hunner is het koninkrijk der hemelen.

 

Zalig ben je als mensen je beledigen

En u vervolgen,

En vals tegen u zeggen

Allerlei kwaad omwille van mij.

Wees blij en verheug je,

In de hemel zul je vervuld worden!

 

Uitgaven van l’Emmanuel

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

GEBED 2

EEN ALLE HEILIGEN GEBED VOOR KINDEREN

Allerheiligen!

Heer, u nodigt mij uit om in uw voetsporen te treden.

Om zoals U te zijn, zou ik een heilige moeten worden!

 

Dus Heer, help me

om met uw ogen naar mijn vrienden te kijken

om mijn oren te openen en naar mijn ouders te luisteren

om zachtjes tegen mijn broertje te praten

om U te prijzen, die altijd aan mijn zijde staat.

 

Amen

HEER, ONZE HARTEN VERHEUGEN ZICH IN U

Heer, onze harten verheugen zich met u

Voor alle anonieme heiligen om ons heen.

Zij die bouwen aan een broederlijke wereld,

Zij die geduldig, vertrouwend en vrijgevig zijn,

Zij die leven in geloof en hoop,

Zij die de vreugde en het verdriet van hun broeders en zusters delen.

Heer, onze harten verheugen zich in U.

 

Geneviève Pasquier –

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

GEBED 3

LATEN WE TOT GOD BIDDEN VOOR ONZE WERELD, MET HET GEBED VAN PAUS FRANÇOIS :

Heer en Vader van de mensheid,

U die alle mensen geschapen hebt

met gelijke waardigheid, adem in onze harten een geest van broederschap.

Inspireer ons met een droom van ontmoeting, dialoog

van gerechtigheid en vrede. Help ons gezondere samenlevingen en een waardigere wereld te creëren, vrij van honger, armoede, geweld en oorlog.

Moge ons hart openstaan voor alle volkeren en naties van de wereld, om het goede en de schoonheid te erkennen die U in elk van hen hebt gezaaid, om banden van eenheid, gemeenschappelijke projecten en gedeelde hoop te smeden.

Amen!

GEBED 4:

JEZUS BESCHERMT ONZE FAMILIE

Jezus Christus, jij die terugkwam uit de dood,

U die ons door uw verrijzenis leerde dat niets ooit uitdooft

Heer, U hebt ons de mooiste levensles geleerd die uw Vader ons heeft gegeven,

Door uw profetische en goddelijke boodschap hopen onze harten, kwetsbaar in alle dingen, op een beter leven.

Op deze dag waarop we alle heiligen vieren, deze dag waarop we onze doden gedenken

vertrouwen wij u de bescherming toe van onze familie, onze kinderen en onze vrienden

God onze Vader, vanuit de hemel, zorg voor ons en breng ons terug tot het Leven

Amen

GEBED 5 :

Het gebed van Dom Ludovic Lécuru “Heer, schenk ons de steun van de heiligen die onze metgezellen zijn in de hemel”:

“Heer, wij danken U voor alle Heiligen in de Hemel, de engelen, de patriarchen, de profeten, de Maagd Maria en de Heilige Jozef, de apostelen, de evangelisten, de martelaren, de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, de leken die op elk moment van hun leven voor U hebben gekozen. Door alle heiligen van de hemel te vieren, vieren wij Uw handelen in hun leven. Net als hen roept U ons op om heilig te zijn zoals U zelf heilig bent. Zonder U kunnen we dit niet bereiken. Maak onze roeping tot heiligheid in ons waar door de kracht van de Heilige Geest. U wilt dat waar meer heiligheid is, meer menselijkheid is. Steun ons zodat we niet ontmoedigd raken door onze tekortkomingen, onze zonden, onze vertragingen. We willen geen helden zijn die alleen op zichzelf vertrouwen, maar heiligen die alleen op U vertrouwen om Uw wil uit te voeren bij elke wending in ons leven. Moge deze herfst, het feest van alle heiligen, ons herinneren aan de eeuwige belofte van leven die U ons bij de doop hebt gegeven. Geef ons de steun van de heiligen die onze metgezellen in de hemel zijn. Wij vertrouwen aan U al onze dierbaren toe die gestorven zijn, zodat ook zij het lot van de Heiligen in Uw Licht mogen delen. Zo zij het.”

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

HET GEBED VAN HEILIGE AUGUSTINUS TOT “ALLE HEILIGEN”:

“Koningin van alle heiligen, glorierijke Apostelen en Evangelisten, onoverwinnelijke Martelaren, edelmoedige Biechtvaders, geleerde Artsen, illustere Anachoretes, toegewijde Monniken en Priesters, zuivere Maagden en vrome vrouwen, ik verheug mij in de onuitsprekelijke heerlijkheid waartoe u bent verheven in het Koninkrijk van Jezus Christus, onze goddelijke Meester.

Ik zegen de Allerhoogste voor de buitengewone gaven en gunsten waarmee hij jullie heeft overladen en voor de verheven rang waartoe hij jullie heeft verheven. O vrienden van God!

O jullie die lange slokken drinken uit de stroom van eeuwige genoegens, en die dit onsterfelijke vaderland bewonen, deze gelukkige stad, waar vaste rijkdommen in overvloed zijn! Machtige Beschermers, laat uw blik neer op ons die nog steeds vechten en zuchten in ballingschap, en verkrijg voor ons de kracht en hulp die onze zwakheid nodig heeft om uw deugden te bereiken, uw triomfen te bestendigen en uw kronen te delen.

O jullie allemaal, gezegende bewoners van de hemel, heilige vrienden van God die de stormachtige zee van dit vergankelijke leven zijn overgestoken en die het verdiend hebben om de kalme haven van soevereine vrede en eeuwige rust binnen te gaan!

O heilige zielen van het paradijs, jullie die nu, beschut tegen de riffen en de stormen, een geluk genieten dat nooit zal eindigen, ik smeek jullie, in de naam van de naastenliefde die jullie harten vervult, in de naam van Hem die jullie heeft uitgekozen en jullie heeft gemaakt zoals jullie zijn, luister naar mijn gebed.

Neem deel aan onze arbeid en onze strijd, jullie die op jullie overwinnende voorhoofden een onkreukbare kroon van glorie dragen; heb medelijden met onze ontelbare ellende, jullie die voor altijd verlost zijn van deze trieste ballingschap; denk aan onze verzoekingen, jullie die gevestigd zijn in gerechtigheid; toon interesse in onze verlossing, jullie die niets meer te vrezen hebben voor jezelf; rustig gezeten op de berg Sion, vergeet hen niet die nog steeds in het tranendal liggen.

Machtig leger van heiligen, gezegend gezelschap van apostelen en evangelisten, martelaren, biechtvaders, artsen, ankerlingen en monniken, priesters, heilige vrouwen en zuivere maagden, bid onophoudelijk voor ons, ellendige zondaars. Steek ons de helpende hand toe, wend Gods boze gerechtigheid af van onze schuldige hoofden; laat door uw gebeden ons broze schip de haven van de gezegende eeuwigheid binnenvaren. Het zij zo.

Als je moeite hebt om met God te communiceren in gebed, dan nodigen we je uit om onze Christelijke Kruisen site te bezoeken, zodat we je kunnen helpen met je moeilijkheden. Trouwens, hier is een uitstekende blog over : Gebeden voor de Maand van de Rozenkrans.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *