Wie is Sint Michaël de Aartsengel? Waar staat hij voor volgens de Christelijke Bijbel?

Deze vragen beantwoorden we in dit artikel! Om kort te antwoorden:

Sint Michaël wordt in de Bijbel “de aartsengel” of de hoofdengel genoemd. Hij wordt ook wel: Prins der Aartsengelen, Aartsengel van de Eerste Straal, Verdediger van het Geloof, Prins van alle engelen van het Goede, leider van de krachten van de hemel, van de hemelse militie, kampioen van het Goede.

Zoals gezegd vind je in dit artikel antwoorden op de volgende vragen:

 • Wie is Sint Michaël de Aartsengel?
 • Wat zijn de bijbelse verwijzingen naar Michaël de Aartsengel?
 • Wat zijn zijn eigenschappen volgens de Bijbel?

Voordat je verder leest, zijn hier enkele blogonderwerpen die je op onze website kunt ontdekken over de aartsengelen:

 • Hoe de Aartsengel Michaël aanroepen
 • Hoe de Aartsengel Rafaël aanroepen
 • Hoe de Aartsengel Metatron aanroepen
 • Wie is de Aartsengel Gabriël?
 • Wie is de Aartsengel Metatron?
 • Wie is de Aartsengel Rafaël?
 • Wie is de Aartsengel Uriël?
 • De geschiedenis van Mont-Saint-Michel

En als je een heilig symbool van de aartsengelen wilt dragen, delen we met jou alle stukken die exclusief verkrijgbaar zijn in de sieradenwinkel door hieronder te klikken:

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

BIOGRAFIE VAN HEILIGE MICHEL DE AARTSENGEL

WIE IS DE HEILIGE MICHEL?

Sint-Michaël de Aartsengel leidde het leger van trouwe engelen die Satan neerhaalden en de opstandige engelen naar de hel leidden. Aan het einde der tijden zal hij het zwaard der gerechtigheid hanteren om de rechtvaardigen van de slechten te scheiden (vgl. Openbaring 12, 7 e.v.). Sint Michaël is een aartsengel in het jodendom, het christendom en de islam. Rooms-katholieken, oosters-orthodoxen, anglicanen en lutheranen noemen hem “Sint-Michaël de aartsengel” en ook “Sint-Michaël”. Orthodoxe christenen noemen hem “Aartsengel Taxiarch Michaël” of gewoon “Aartsengel Michaël”.

Hij werd in 1949 door Pius XII uitgeroepen tot beschermer van de krachten van recht en orde. Hij wordt op dezelfde dag gevierd als de aartsengelen Rafaël, de arts, en Gabriël, de boodschapper. Engelen die dag en nacht God dienen en hem, zijn aangezicht aanschouwend, onophoudelijk verheerlijken.

De Hebreeuwse naam Michael (מיכאל in het Hebreeuws) is afgeleid van de uitdrukking “Mi-ka-El”, wat “wie is als God?” of “wie houdt van God?” betekent. Hij staat bekend als de vechtende engel, degene die de draak bevocht en versloeg.

De engel Michaël wordt beschouwd als de leider van de engelenlegers. Zijn naam en de bijbelse en koranverhalen waarin hij wordt genoemd, hebben hem de bijnaam krijger opgeleverd. Net als de andere twee aartsengelen wordt hij gevierd op 29 september.

DE ENGEL SAINT MICHEL: EEN DOOR GOD VERWEKTE GEEST

Een engel is een zuivere geest die door God is geschapen. In de theologie van het Oude Testament geloofde men in engelen: de naam die werd gegeven aan bepaalde geestelijke wezens of intelligenties van hemelse residentie, in dienst van God als dienaars van zijn wil. Als je in de aanwezigheid bent van de aartsengel Michaël, is er geen twijfel mogelijk. Hij verschijnt soms in gezelschap van andere engelen, die zich meestal op de achtergrond of aan zijn voeten bevinden. Hoe kan hij je helpen? Als je moed nodig hebt of het gevoel hebt dat je spiritueel wordt aangevallen, roep dan aartsengel Michaël aan om je beschermengel te ondersteunen en je vastberadenheid in moeilijke omstandigheden te versterken. 🙏

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE 4 AARTSENGELEN VAN GOD

Zijn andere aartsengelen zijn de engel Rafaël, wiens speciale missie het genezen is, Gabriël, de engel die de Maagd Maria aankondigde, en de meer discrete Uriël, die wordt gezien als de engel die Noach waarschuwde voor de komende vloed om de aarde te reinigen. Er is weinig bekend over Uriël, maar er wordt gezegd dat hij de engel van troost is, degene die stervelingen troost in tijden van groot verlies. En laten we Michaël niet vergeten, die vaak vergezeld wordt door de engelen Rafaël, Gabriël en Uriël, die samen de 4 aartsengelen van God vormen.

HEILIGE MICHAËL DE AARTSENGEL: DE PRINS DER SERAFIJNEN

Sint Basilius en andere Griekse vaders rangschikten Sint Michaël als de prins van alle engelen. Met de opkomst van de scholastiek en de uiteenzetting van de negen koren van engelen, zeiden sommigen dat Sint Michaël de “Prins van de Serafijnen” was, de eerste van de koren.

Sint Michaël de Aartsengel werd bij een aantal gelegenheden aangeroepen voor bescherming. In 590 werd Rome getroffen door een grote plaag. Paus Gregorius de Grote leidde een processie door de straten als boetedoening, op zoek naar vergeving en boetedoening voor zijn zonden. Bij het graf van Hadrianus (nu het Castel Sant’Angelo bij de Sint-Pietersbasiliek) verscheen de engel Sint-Michaël die zijn zwaard trok en het einde van de plaag aankondigde. De Heilige Vader bouwde vervolgens een kapel bovenop de tombe en tot op de dag van vandaag staat daar een groot standbeeld van Sint-Michaël.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

SINT MICHAËL IN DE KERKEN

In alle liturgische riten van de katholieken speelt Sint-Michaël een zeer belangrijke rol in de verdediging tegen Satan en de machten van het kwaad. In de Tridentijnse Mis sinds de jaren 1200 wordt Sint Michaël aangeroepen in het Confiteor, samen met de Heilige Maagd Maria, Sint Johannes de Doper en de heiligen Petrus en Paulus. De aanroeping van deze heiligen inspireerde de gelovigen om zich de oproep tot heiligheid en de zondeloosheid van de triomferende Kerk in de hemel te herinneren.

In de lente van 1994 spoorde de Heilige Vader, paus Johannes Paulus II, de gelovigen aan om te bidden tot Sint Michaël de Aartsengel. (Merk op dat de Heilige Vader het reciteren van het gebed tijdens de mis niet verplicht stelde). Het is duidelijk dat de Heilige Vader reageerde op het grote kwaad dat we in onze wereld zien: de zonden van abortus, euthanasie, terrorisme, genocide en andere. Satan en de andere gevallen engelen doen hun best om zielen naar de hel te leiden. We hebben de hulp van Sint Michaël nodig! Daarom hebben veel parochies een schrijn opgericht ter ere van Sint Michaël, waar ze het gebed ter ere van hem uitspreken aan het einde van de mis. 🙏

KALENDER FEESTDAG VAN DE HEILIGE MICHEL

“Sint-Michaël, het christelijke feest van de aartsengel Sint-Michaël, wordt in westerse kerken gevierd op 29 september. Gezien Michaels traditionele positie als leider van de hemelse scharen, werd de verering van alle engelen uiteindelijk opgenomen in zijn feestdag. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt Michaelsdag nu meer gevierd als het feest van de engelen, Gabriël, Rafaël en alle aartsengelen. In de Anglicaanse kerk is de eigennaam het feest van Sint Michaël en alle engelen.

De Oosters-Orthodoxe Kerk viert de aartsengelen op 8 november en houdt geen feestdag voor Sint Michaël. De verering van Sint Michaël, die wordt beschouwd als de grootste van de aartsengelen en als een krachtige verdediger van de Kerk tegen Satan, begon in de oosterse kerk in de 4e eeuw en verspreidde zich naar het westerse christendom in de 5e eeuw.

In de Middeleeuwen was Sint Michaelsdag een belangrijk religieus feest en veel populaire tradities ontwikkelden zich rond deze dag, die in een groot deel van West-Europa samenviel met de oogst. In Engeland was het de gewoonte om gans te eten op Michaelsdag, wat verondersteld werd om de financiële behoeften voor het volgende jaar te beschermen. In Ierland betekende het vinden van een ring verstopt in een avondmaaltijd van St Michael dat je op het punt stond om te trouwen.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

ATTRIBUTEN VAN DE AARTSENGEL MICHAËL IN AFBEELDINGEN EN OP SIERADEN

Vanwege deze religieuze verwijzingen wordt de aartsengel Michaël afgebeeld in het harnas van een krijger of centurionsoldaat. De meest voorkomende afbeelding toont hem als de overwinnaar van Satan, met zijn hiel op het hoofd van de gevallen engel. Hij draagt bijna altijd een zwaard of speer, maar hij kan ook schubben, sleutels of kettingen in zijn handen dragen, evenals een mantel.

De attributen van aartsengel Michaël verwijzen naar zijn rol als rechtvaardig en dapper man, beschermer van de onschuldigen en rechter over het kwaad.

Sint Michaël neemt een veelheid aan fysieke verschijningen aan. In Scandinavische landen heeft hij blond haar en een lichte huid. Hij kan ook worden gezien met bruin haar en een lichte huid. Er zijn echter bepaalde overeenkomsten met zijn aardse bezoekers en dat zijn zijn immense omvang en zijn sterke karakter. Zijn gigantische, krachtige vleugels onderscheiden hem ook van andere engelen. Vaak wordt een elektrisch blauw licht geassocieerd met zijn aanwezigheid en hij lijkt een staalharde vastberadenheid in zijn ogen te hebben. Soms zijn goud en/of wit ook aanwezig.

Zijn naam, die “Een zoals God” betekent, was een strijdkreet voor de goede engelen toen ze vochten tegen de draak. Het beeld van Michael die Satan verslaat is een van de populairste voorstellingen van de aartsengelprins. Hij wordt vaak afgebeeld met een speer, zwaard, harnas, banier en/of schubben. Michael stond vooral bekend om zijn kracht en moed, en velen juichen hem toe om zijn ridderlijkheid en vastberadenheid om moedig te vechten voor gerechtigheid. Hij was in wezen de perfecte ridder. Hij komt in religieuze teksten vaker voor dan welke andere engel dan ook en is de oudste engelachtige devotie.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE MISSIES VAN ST MICHAEL DE AARTSENGEL

De vroege kerkvaders erkenden het belang van engelen en aartsengelen, in het bijzonder van Sint Michaël. Theodoret van Cyr (393-466) schreef in zijn interpretatie van Daniël: Ons is geleerd dat aan ieder van ons een individuele engel is toevertrouwd om ons te bewaken en te beschermen. En om ons te bevrijden van de strikken van kwade demonen. De missie van de aartsengelen is om over de naties te waken. De kerkvaders bevestigen ook dat de heilige Michaël de wacht hield bij de poort van het paradijs nadat Adam en Eva waren verbannen en dat hij de engel was door wie God de Tien Geboden uitvaardigde. In de katholieke traditie heeft Sint Michaël vier taken:

 1. De strijd tegen Satan en de andere gevallen engelen voortzetten.
 2. De zielen van de gelovigen redden van Satans macht, vooral in het uur van de dood.
 3. Gods volk beschermen, zowel de Joden van het Oude Verbond als de christenen van het Nieuwe Verbond.
 4. En om de zielen van de doden uit dit leven te leiden en hen aan onze Heer voor te stellen voor het bijzondere oordeel, en aan het einde van de tijd, voor het laatste oordeel.

Sint Michaël is verantwoordelijk voor het beschermen van hen die God liefhebben, het vervoeren van de zielen van de doden en het leiden van de strijd tegen Satan. Hij is van oudsher ook degene op wie een beroep wordt gedaan om bezetenen in geestelijke slavernij te bevrijden van boze geesten. De positie van aartsengel moet niet lichtvaardig worden opgevat en er zijn slechts vier aartsengelen die als vorsten onder de engelen dienen.

Om deze redenen wordt Sint Michaël in de christelijke iconografie afgebeeld als een ridder-krijger die een gevechtsharnas draagt en met een zwaard of speer zwaait. Tegelijkertijd staat hij triomfantelijk over een slang of andere voorstelling van Satan (of zelfs een draak). Soms wordt hij afgebeeld met de weegschaal van rechtvaardigheid of het Boek des Levens, beide symbolen van het Laatste Oordeel. ⚖️

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

PRINS VAN DE LEGERS VAN GOD

Het boek Openbaring 12:7-9 spreekt over Sint Michaël die al zijn kracht en macht toont in de strijd tegen Gods vijand: Satan. Deze strijd gaat door en het is de heilige Michaël, volgens de heilige Thomas van Aquino, die de antichrist zal bestrijden en vernietigen, net zoals hij met Lucifer heeft gedaan.

Deze leider van de hemelse militie helpt ons als we bedenken dat het christelijke leven een geestelijke strijd is om het Koninkrijk van God, waarin iedereen zijn of haar kruis moet dragen.

De heilige Michaël wordt erkend als de aanvoerder, de leider van de hemelse militie, en alle engelen zijn hem gehoorzaam en gehoorzaam. Deze erkenning is te danken aan het feit dat de engelen in de wil van de heilige Michaël de wil van God zien. Hij helpt ons om Gods wil te aanvaarden, lief te hebben en te doen.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

ST MICHEL LEERT ONS TROUW TE ZIJN AAN GOD

Met de opstand van Satan en zijn engelen begon de verdeeldheid van de wereld. De heilige Michaël en de heilige engelen besloten trouw te blijven aan God, terwijl de gelovige engelen God verloochenden en hun trouw aan Hem verbraken. Trouw is daarom het eerste kenmerk van de heilige engelen.

Satan beeft als hij de naam van de heilige Michaël hoort, en de reden is dat de naam “Michaël” hem doet denken aan het moment waarop hij, Satan, in opstand kwam tegen God en Hem ontrouw was, de heilige Michaël opstaat en zegt: “Wie is als God?”. De minuten die volgden op deze woorden waren echt onaangenaam voor Satan.

Vandaag, wanneer ontrouw gezinnen en huizen treft, wanneer er ontrouw is in de ambten die we hebben vertrouwd, wanneer er een dictatuur van relativisme is, is het tijd om Sint Michaël aan te roepen om trouw te blijven aan de leer en traditie van de Kerk.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

VERDEDIGER VAN CHRISTENEN

De heilige Michaël is bij verschillende gelegenheden verschenen voor mensen in nood en werd aangeroepen om hen te helpen. Een buitengewoon voorbeeld van deze hulp is de hulp die Sint Michaël aan Jeanne d’Arc gaf (vgl. het Boek van Arc). Naast deze zichtbare manifestaties van deze grote aartsengel zijn er alle manifestaties en handelingen ten gunste van mensen en naties.

Sint Michaël heeft een barmhartige liefde voor de mensheid en er is geen enkele ziel die ver van zijn actie verwijderd is. Vandaag de dag hebben we deze grote hulp van Sint Michaël nodig vanwege de vele gevaren waarmee christenen op verschillende gebieden worden geconfronteerd. We hebben het over 245 miljoen vervolgde christenen, landen waar het geloof wordt vervolgd. Vraag deze engel om hulp om trouw te zijn, om ons geloof met moed te belijden en om te volharden in de liefde voor Christus en zijn Kerk.

Sint Michaël blijft niet onverschillig tegenover de nieuwe vormen van verleiding en rebellie die de christenen omringen, dus laten we deze grote vriend en verdediger aanroepen in het aangezicht van elke noodzaak.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

VOORSPREKER VOOR ZIEKEN EN DODEN

Sint-Michaël is niet alleen de leider van Gods leger, zijn werkterrein is heel breed en strekt zich uit over veel verschillende gebieden. Sinds de oudheid kent de Oosterse Kerk aan Sint Michaël het vermogen toe om te genezen, wat hand in hand gaat met zijn bescherming van de mensheid. Hij verscheen 3 keer aan een indiaan genaamd Diego Lazaro om hem water met helende eigenschappen te laten zien.

Sint Michaël is geïnteresseerd in alles wat de mens overkomt en is onze grote verdediger op het moment van de dood. Hem is de taak toevertrouwd om de zielen van de uitverkorenen te ontvangen. Met liefdevolle bezorgdheid stelt hij de ziel voor aan het eeuwige licht en leidt hij haar naar de glorie van God.

De heilige Alfons van Ligurië vertelt ons dat er een Poolse edelman was die jarenlang een oneerlijk leven had geleid. Toen het uur van zijn dood naderde, was hij vervuld van angst en zijn geweten van wroeging, en hij wilde geen geestelijke hulp ontvangen. Deze man had echter een soort verering voor de heilige Michaël en God stond in zijn barmhartigheid toe dat de aartsengel aan hem verscheen en hem aanspoorde om berouw te tonen en in gebed om tijd te vragen om berouw te tonen over zijn zonden. Hierna arriveerden twee paters Dominicanen bij het huis en zeiden dat ze gezonden waren, waarop de man het werk van Sint Michaël herkende, biechtte en verzoend met God stierf.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

BESCHERMER VAN HET VAGEVUUR

Het is een populaire traditie om Sint-Michaël voor te stellen als degene die het boek van het leven vasthoudt en die een weegschaal draagt waarop de ziel van ieder mens wordt gewogen.

Er zijn gebeden samengesteld die deel uitmaken van de kerkelijke liturgie en die de bijstand van deze engel aan de zielen in het vagevuur bevestigen. Een van deze gebeden luidt als volgt:

“Moge de hemelen zich openen en de engelen zich met hem verheugen. Ontvang uw dienaar in zijn koninkrijk. Ontvang hem, St Michael, de aartsengel van God, die het recht heeft verdiend om de prins van de hemelse gastheer te zijn.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

BESCHERMER VAN DE KERK

In het Oude Testament verschijnt Sint-Michaël als een van de prinsen van de hemel, geplaatst als beschermer van het uitverkoren volk (Dan 12,1), waaruit volgt dat het nieuwe volk van God, dat de Kerk is, deze glorieuze aartsengel als zijn speciale beschermer en hoeder heeft. Deze missie wordt bijna unaniem onderwezen door alle kerkvaders.

Toen er pogingen werden ondernomen om het christendom te vernietigen door vervolging en bedreiging, was het de heilige Michaël die, op bevel van Onze Lieve Vrouw, Koningin der Engelen, verscheen om te helpen en te beschermen. De heilige Catharina Emmerich vertelt herhaaldelijk over de visioenen die ze had van de heilige Michaël, in de gedaante van een krijger, die boven de kerk stond, met een bloederig zwaard in zijn schede als teken van overwinning. Dit zou ons met hoop moeten vervullen als we zien dat vervolging en aanvallen op de kerk toenemen.

Dit was het geval bij Constantijn de Grote in de vierde eeuw, die van de heilige Michaël de kracht ontving om een schitterende overwinning te behalen op de heidense keizer Maxentius. De heilige Michaël verscheen aan Constantijn en zei: “Ik ben Michaël, leider van de legioenen engelen van Onze-Lieve-Heer, beschermer van de christelijke religie, die, terwijl je tegen goddeloze tirannen vocht, mijn wapens in je handen legde”.

DE DODER VAN DE ANTICHRIST

De heilige Louis Gonzague schreef dat wanneer het einde van de wereld aanbreekt, de heilige Michaël zal verschijnen om tegen de antichrist te vechten; hij zal dit doen om de Kerk van God te verdedigen in haar verschrikkelijke vervolging (vgl. 1 Joh 2,18; 1 Thess 4,16). Het zal op dit moment van de eindoverwinning zijn dat de heilige Michaël de bazuin zal laten schallen in de aanwezigheid van Christus en allen zal doen ontwaken die sinds Adam tot op de dag van vandaag gestorven zijn.

Zoals je kunt zien, zijn de missies en taken van Sint Michaël de Aartsengel vele en zeer belangrijk en noodzakelijk voor ons leven vandaag de dag, en daarom nodig ik je uit om jezelf toe te wijden aan deze glorieuze Prins.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

BIJBELSE VERWIJZINGEN NAAR DE HEILIGE MICHAËL

Sint Michaël wordt in de Bijbel meer genoemd dan welke andere engel ook en je kunt over zijn triomfen lezen in de boeken Daniël en Openbaringen. Hij is de Beschermer van de Mensheid en is beschikbaar om je te helpen als het echt moeilijk wordt.

BOEK VAN DANIEL

Sint Michaël wordt drie keer genoemd in het Boek Daniël, maar vooral in de volgende passage: In die tijd zal Michaël, de grote prins die uw volk beschermt, opstaan. Er zal een tijd van benauwdheid aanbreken die sinds het begin van de volkeren niet meer is voorgekomen… Maar in die tijd zal uw volk, allen van wie de namen in het boek geschreven staan, verlost worden. Velen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, sommigen tot het eeuwige leven, anderen tot schande en eeuwige verachting. Zij die wijs zijn zullen schitteren als de helderheid van de hemel, en zij die velen tot gerechtigheid leiden als de sterren voor eeuwig en altijd (Daniël 12).

DE AARTSENGEL IN HET OUDE TESTAMENT

In het Oude Testament wordt hij impliciet genoemd in Jozua 5:14-15 (hij antwoordde: Nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer, ik kom nu; Jozua viel op zijn aangezicht ter aarde en boog zich neer en zei tegen hem: Wat zegt mijn heer tegen zijn knecht? En de bevelhebber van de legers van de Heer zei tegen Jozua: Trek je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. En Jozua deed dat.) en in Zacharia 3:2 (De Here zeide tot de satan: De Here berispt u, satan! De Here berispt u, die Jeruzalem verkoren heeft! Is dat niet een vuurbrand die uit het vuur is geplukt)? Hier wordt hij “de persoonlijke engel van de Heer” genoemd,

We kunnen zijn figuur vinden in Genesis 16:7 waar hij de engel van de Heer wordt genoemd, die verbonden is met I Korintiërs 10:4, die op zijn beurt verbonden is met Exodus 3:2 en 23:21, die verbonden is met Jesaja 9:5 en 63:9, en die vervolgens gevonden wordt in Rechters 2:1 en geopenbaard wordt in de verbinding tussen Maleachi 3:1 en Marcus 1:2 en Psalm 106:20 en Johannes 1:1.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

DE AARTSENGEL IN HET NIEUWE TESTAMENT

In het Nieuwe Testament wordt Michaël een aartsengel genoemd in de Brief van Judas 9. In de Apocalyps van Johannes 12:7-8 (En er was oorlog in de hemel. Michaël en zijn engelen streden tegen de draak. En de draak en zijn engelen streden, maar zij waren niet de sterksten en hun plaats werd niet meer in de hemel gevonden), is Michaël de engel die de engelen leidt in de strijd tegen de draak, die de duivel voorstelt, en hem verslaat.

MICHAL IN NIET-CANONIEKE BOEKEN

Er zijn veel apocriefe geschriften uit het Oude en Nieuwe Testament waarin de aartsengel Michaël in verschillende hoedanigheden voorkomt. In de Apocalyps van Baruch staat bijvoorbeeld dat hij de sleutels van het Paradijs bezit. In het Leven van Adam en Eva zou hij Adam hebben geleerd om de aarde te bewerken.

Hij komt ook voor in de Apocalyps van Mozes, waar hij de kinderen van Adam en Eva de rituele plichten ten opzichte van de doden voorschrijft. Het Evangelie van Bartholomeüs onthult dat hij het was die God de aarde en het water bracht die nodig waren om Adam te scheppen. In de Hemelvaart van Jesaja wordt gezegd dat hij het was die de steen uit het graf van Jezus verwijderde.

In de Openbaring van de Moeder Gods vergezelt hij de Maagd op een helse reis om haar de straffen te tonen waaraan de verdoemden worden onderworpen.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90