Heb jij nieuwsgierige kinderen? Stellen ze je pertinente vragen over de geboorte van Jezus? Vind je het moeilijk om de Bijbelverhalen te vertellen?

We hebben zelf met dit probleem te maken gehad en we hebben besloten om in de archieven te duiken om je wat antwoorden te geven. Maar onthoud eerst dit:

De geboorte van Jezus was voorspeld door een bijbelse profeet uit het Oude Testament: “Een maagd werd zwanger en baarde een zoon, en noemde hem “Emmanuel”, wat “God met ons” betekent. En pas later zou deze profetie in vervulling gaan en zou de Zoon van God op Israëlische bodem wandelen.

Ontdek het in dit artikel:

  • Toegankelijke details over de geboorte van Jezus
  • De beste manier om het je kinderen naar de zin te maken
  • De kindertijd van Jezus

Als je meer wilt weten over het geboorteverhaal van Jezus, dan zijn hier verschillende artikelen die je zouden moeten interesseren:

  • Werd Jezus geboren in Bethlehem?
  • Wie waren de Wijzen?
  • Alles over de aartsengel Gabriël, de goddelijke boodschap
  • De oorsprong van Kerstmis
  • Kerstgebeden

Laten we zonder verder oponthoud beginnen met het lezen van het artikel.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

VOOR DE GEBOORTE VAN JEZUS

Het evangelie van Johannes vermeldt alleen dat Jezus vlees werd en onder ons woonde in de volheid van genade en waarheid. Alleen de evangelies van Matteüs en Lucas geven een gedetailleerder verslag. Al deze dingen gebeurden voor en na de geboorte van Jezus. Het tweede hoofdstuk van Matteüs vertelt dat Koning Herodes de Grote de baby Jezus wilde doden, waarmee de profetie van Jeremia in vervulling ging.

Het Evangelie van Matteüs beschrijft een andere groep mannen, de overpriesters en schriftgeleerden, die, hoewel ze de wet kenden en zo hoog in rang stonden dat zelfs de koning hen raadpleegde als hij twijfels had, niets met de geboorte van Jezus te maken leken te hebben. Zij wisten heel goed dat Christus in Betlehem geboren zou worden, maar de engel van God informeerde liever de herders buiten de stad dan deze geleerde mannen. Het evangelie van Lucas stelt de geboorte van Jezus in een ander licht voor. Het Evangelie van Matteüs werd geschreven voor de Joden, die schreven over de genealogie van Jezus die terugging tot Abraham.

Het Evangelie van Lucas, dat voor niet-Joden werd geschreven, beschrijft de genealogie van Jezus Christus als teruggaand tot Adam, de gemeenschappelijke voorouder van de mensheid. Het evangelie van Lucas benadrukt dat de geboorte van Jezus voor alle naties was voorbereid. Het beschrijft meer persoonlijke gebeurtenissen zoals de herders, Simeon en de profetes Annas die zich verheugden bij het zien van het kind Jezus.

DE MOEDER VAN JEZUS.

De engel noemt de zwangerschap op hoge leeftijd van Maria’s familielid Elizabeth als voorbeeld van wat God zal bereiken, en niets is onmogelijk. Zodra de engel vertrokken was, ging Maria Elizabeth bezoeken, van wie ze dacht dat zij waarschijnlijk de enige was die haar gevoelens op dat moment kon begrijpen. Deze gebeurtenis wordt in de vier evangeliën alleen beschreven door Lucas, een arts die zoiets subtiels als de beweging van een foetus kon opmerken. Maria zag veel wonderbaarlijke en onbegrijpelijke dingen in het leven van Jezus, die ze altijd in haar hart bewaarde en waar ze steeds weer aan dacht.

Het gezin dat Maria samen met Jozef stichtte, was niet erg welvarend, zoals blijkt uit het feit dat toen ze het kindje Jezus presenteerden, dat was met een jonge duif van een tortelduif, niet met een schaap of een koe. In de tempel sprak de vrome Laodiceaan over de toekomst van Jezus en vertelde Maria dat zijn hart met een mes zou worden doorgesneden.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE GEBOORTE VAN JEZUS

Volgens de Bijbel, het heilige boek van de christenen, besloot God dat zijn enige Zoon, Jezus Christus, op aarde geboren moest worden, een moeder moest vinden en vervolgens op aarde moest leven, zodat mensen God beter zouden leren kennen, van Hem zouden leren houden en beter van elkaar zouden leren houden. Het woord “Kerstmis” betekent “viering van Christus” en viert het moment waarop een jonge Joodse vrouw, Maria, beviel van Jezus. “Ze zal bevallen van een mannelijk kind en jullie zullen het kind Jezus noemen, want hij zal de mensen redden van hun zonden”. Dus moest Maria in een kribbe bevallen van Jezus.

Om de geboorte van Jezus te herdenken, vierde de volgende generatie Kerstmis op 25 december en hield elk jaar een mis om de geboorte van Jezus te vieren. Hoewel de exacte geboortedatum van Jezus niet bekend is, verdeelde de kalender ongeveer 2000 jaar geleden de tijd door data die verondersteld werden in British Columbia en het jaar 2000 te vallen. De eerste driehonderd jaar na Christus werd de geboortedag van Jezus op verschillende dagen gevierd. Uiteindelijk wezen kerkleiders in 354 na Christus 25 december aan als de geboortedatum van Jezus Christus.

HET EVANGELIE VAN LUC.

Toen Maria op het punt stond om te bevallen, werd ze gedwongen om met haar man Jozef naar hun voorouderlijk huis in Bethlehem te reizen, 150 km ten zuiden van Nazareth, vanwege een volkstelling op bevel van de Romeinse keizer Augustus.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

DE MAKKELIJKSTE MANIER OM JE KIND OVER DE GEBOORTE VAN JEZUS TE VERTELLEN

Matteüs en Lucas vertellen allebei dat Jezus in Bethlehem is geboren. “Het evangelie van Lucas vermeldt ook dat Maria Jezus ter wereld bracht in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het originele Griekse woord “άμ” wordt traditioneel vertaald als “herberg”, maar het originele Griekse woord wordt bij twee andere gelegenheden gebruikt om de Pesachmaaltijd van Jezus en zijn discipelen te beschrijven.

Voor de kinderen van vandaag, die gewend zijn aan een voortdurende en vaak te intense stroom van informatie, is het niet gemakkelijk om de authentieke geest van Kerstmis te begrijpen.

Voor velen van hen is het gewoon een gelegenheid om cadeaus en speciale aandacht te krijgen, maar het zou goed zijn om een manier te vinden om zelfs de allerkleinsten de verhalen van het Christuskind op een eenvoudige en begrijpelijke manier te vertellen. We zouden kunnen proberen er een sprookje van te maken, want alle kinderen houden van sprookjes, zelfs de kinderen van nu.

Er was eens een timmerman, Jozef genaamd, die een jonge en mooie vrouw had, Maria genaamd. De koning van hun land beval dat alle families die in zijn land woonden geregistreerd moesten worden en dat hun namen door zijn ambtenaren op grote lijsten moesten worden genoteerd. Op dat moment moesten Jozef en Maria naar de stad Bethlehem reizen en op weg gaan, ook al verwachtte Maria een kind. 👼🏻🙏

Maar toen ze op een koude decemberavond in Bethlehem aankwamen, bood niemand hen gastvrijheid aan. De hotels en herbergen waren allemaal vol. Dus zochten Jozef en Maria hun toevlucht in een stal, waar een oude os lag te slapen. Daar baarde Maria haar kind Jezus en om hem warm te houden, legde ze hem in het stro, waar Jozefs os en ezel hem verwarmden met hun adem.

TOEN DE ENGELEN HET NIEUWS VERKONDIGDEN.

Maar zij konden niet weten dat terwijl zij voor de kleine zorgden, er voor de stal een engel van de Heer stond die naar de hemel vloog om aan de mensen aan te kondigen dat er een heel bijzonder kind was geboren, de grootste van alle koningen. Veel herders gingen met hun kuddes naar de stal om dit wonderbaarlijke kind te zien en te aanbidden.

HET BEZOEK VAN DE DRIE KONINGEN.

En dat niet alleen. Het nieuws van deze geboorte verspreidde zich door het hele koninkrijk. Er verscheen een magische komeet aan de oostelijke hemel, die ook drie wijzen naar de geboorteplaats van het kindje Jezus leidde. De Wijzen arriveerden een paar dagen later met geschenken van kostbaar goud, geparfumeerde wierook en geurige mirre, geschenken die een grote koning waardig waren, en samen vierden ze de kleine Jezus die op de wereld was gekomen om vreugde en verlossing te brengen.

De geboorte van Jezus is een centrale gebeurtenis voor christenen, een van de meest plechtige mysteries voor de mensheid. Elk jaar met Kerstmis vieren we deze verjaardag. Maar wat weten we eigenlijk echt over de Geboorte?

De geboorte van Jezus speelt zich traditioneel af in de winter van 1 voor Christus, in een klein stadje ten zuiden van Jeruzalem genaamd Bethlehem, waar ook David, de tweede koning van Juda en Israël, werd geboren. Maria, de moeder van Jezus, en Jozef, zijn vermoedelijke vader, waren op weg van Nazareth naar Bethlehem voor een volkstelling toen Maria weeën kreeg.

Omdat ze laat in de avond in de stad aankwamen en geen plaats konden vinden in een hotel, waren de twee mannen gedwongen om hun toevlucht te zoeken voor de kou in een stal of, volgens andere versies van het verhaal, in een grot, waar een kalme os en de ezel waarop ze reisden de pasgeborene met hun adem hadden verwarmd. Dit is hoe de geboorte al tweeduizend jaar wordt afgebeeld: een grot, een man, een vrouw, een klein kind dat in een kribbe ligt, met alleen een os en een ezel om hem te verwarmen tijdens zijn eerste vriesnacht op deze wereld.

Dit is niet de plaats om de diepte van dit beeld te onderzoeken, de theologische betekenis van elk element van deze afbeelding, ontelbare keren afgebeeld door kunstenaars van verschillende faam, elk jaar gereproduceerd in elk huis, door de Geboorte, die een integraal onderdeel is geworden van de traditie van elk christelijk gezin. Wat we hier willen bestuderen is hoe het verhaal van de Geboorte in de evangeliën wordt verteld en hoe het tot ons is gekomen in de versie die we allemaal kennen.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

DE GEBOORTE IN HET EVANGELIE VOLGENS MATTHEUS.

Van de vier zogenaamde gecanoniseerde Evangelies, die boeken die deel zijn gaan uitmaken van de canon van de Bijbel als boeken die als “geïnspireerd” door God worden beschouwd en door de Christelijke Kerken worden geaccepteerd, spreken er slechts twee over de geboorte en kindertijd van Jezus: het Evangelie volgens Matteüs en het Evangelie volgens Lucas. De andere twee Evangelies, die van Marcus en Johannes, beginnen het verhaal van Jezus’ leven te vertellen toen hij al een man was en aan zijn openbare bediening was begonnen.

Het Evangelie van Matteüs begint met het opnoemen van de genealogie van Jezus. Vervolgens wordt de ontvangenis van de Maagd Maria door de Heilige Geest onderzocht en wordt er verteld over de verschijning van een engel aan Jozef, die, in de overtuiging dat hij door de jonge bruid was verraden, van plan was om haar te verstoten. Hij werd echter afgeschrikt door de hemelse boodschapper, die hem ook op de hoogte bracht van de goddelijke oorsprong van het kind.

Toen Maria het kind baarde, ontfermde Jozef zich over hem en noemde hem Jezus. Matteüs beschrijft ook de reis van de Wijzen, die het kind kwamen aanbidden, geleid door een stralende ster. Dezelfde engel die aan Jozef verscheen, waarschuwde de Wijzen om op te passen voor koning Herodes, die, uit angst dat zijn troon zou worden ingenomen door deze koning van de Joden die door een ster werd aangekondigd, alle kinderen van Bethlehem onder de twee jaar liet doden.

DE GEBOORTE IN HET EVANGELIE VOLGENS LUC.

Lucas daarentegen plaatst het geslachtsregister van Jezus verder vooruit als hij aan zijn openbare bediening begint. Hij begint zijn evangelie met het verhaal van de Aankondiging: de engel Gabriël verschijnt aan Maria en vertelt haar dat ze door de kracht van de Heilige Geest zwanger zal worden van een zoon, die Jezus zal heten. Om het ongeloof van het jonge meisje te overwinnen, laat de engel haar zien hoe haar familielid Elizabeth, die al oud en onvruchtbaar is, zwanger is door de wil van God en Johannes de Doper ter wereld zal brengen.

Het evangelie van Lucas is erg belangrijk omdat het ons de bewuste keuze van Maria laat zien om de moeder van de Verlosser te worden. God dwong haar niet, maar zij accepteerde en verklaarde dat zij de dienares van de Heer was. Daarna bezocht ze Elizabeth in Jeruzalem.

Lucas vertelt over de geboorte van Johannes de Doper en daarna over de reis van Nazareth naar Betlehem, waar Jozef, een afstammeling van koning David, met zijn zwangere vrouw naartoe ging om de volkstelling uit te voeren die Caesar Augustus had aangevraagd. Toen ze in Bethlehem aankwam, was Maria aan het bevallen en beviel van de baby Jezus.

In tegenstelling tot het evangelie van Matteüs legt het evangelie van Lucas ook de nadruk op de aanbidding van de herders die, gewaarschuwd door een engel, naar de pasgeboren baby in een kribbe gaan kijken en hem geschenken brengen.

DE GEBOORTE VAN JEZUS IN DE KUNSTGESCHIEDENIS

De geboorte van Jezus is altijd een interessant en inspirerend onderwerp geweest voor kunstenaars. Het is zelfs een episode die zo rijk is aan betekenis en symboliek dat het een echte uitdaging vormt voor schilders en beeldhouwers van alle tijden. Daarom biedt de geschiedenis van de westerse kunst talloze voorbeelden van onsterfelijke meesterwerken die de geboorte van Jezus uitbeelden.

Denk aan Giotto’s Geboorte, een schitterend voorbeeld van middeleeuwse kunst, in de Scrovegni Kapel in Padua, met zijn kale, rotsachtige landschap, de harmonie die wordt gecreëerd door de kleuren van de lucht en de mantel van de Maagd.

Of Piero della Francesca’s Vlaams beïnvloede Geboorte, waar de kleur van Maria’s jurk schitterend afsteekt tegen de doffe kleuren van het landschap en de andere figuren.

Sandro Botticelli’s Mystieke Geboorte, gedateerd 1501, is ook van grote waarde, misschien wel het laatste meesterwerk van de kunstenaar. Vergeleken met de eerdere werken van de kunstenaar toont dit schilderij een gedesoriënteerd perspectief, stijve, onnatuurlijke en onevenredige figuren, gewelddadige kleuren en nerveuze lijnen. Het schilderij weerspiegelt de diepe religieuze en persoonlijke crisis van de kunstenaar, maar ook van zijn tijd en zijn stad, Florence, en is doordrongen van een sterke symbolische en visionaire waarde. Michelangelo Merisi da Caravaggio beeldde de Geboorte ook op zijn eigen manier uit, met bewonderenswaardige interpretaties die door zijn tijdgenoten zeer werden bediscussieerd.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

KERSTSTAL VAN DE GEBOORTE VAN JEZUS.

Naast een breed assortiment kerststallen in alle vormen en materialen, geschikt voor alle huizen en situaties, biedt Holyart ook veel voorstellingen van de Geboorte van Jezus. Deze voorstellingen zijn gemaakt van hout, steen, katoen of porselein en beelden alleen de Heilige Familie uit: Jezus, Jozef en Maria.

Dit helpt om de Geboorte te onderscheiden van de Kerststal, waar meestal veel andere traditionele figuren op staan. In onze online shop vind je een handgeschilderd kerststalletje van kunsthars en een tweede, kleiner kerststalletje dat een ideaal inrichtingsaccessoire voor je huis kan zijn, niet alleen met Kerstmis, maar het hele jaar door.

Dit kinderkerstverhaal is een ideale bron om met onze kinderen te lezen en de oorsprong van Kerstmis uit te leggen. Op Guiainfantil.com hebben we een kinderverhaal over de geboorte van het Christuskind gemaakt, zodat uw kinderen op een voor hen eenvoudigere en begrijpelijkere manier over de christelijke traditie kunnen leren. We stellen voor dat u dit kerstverhaal over de geboorte van het Christuskind met uw gezin leest, zodat ze begrijpen wat er vele jaren geleden in de nacht van 24 december gebeurde.

DE ENGEL GABRIËL: ZIJN VERSCHIJNING AAN MARIA.

Vele, vele jaren geleden stuurde God de aartsengel Gabriël naar Maria, een lief jong Joods meisje. Gabriël had een boodschap voor Maria: “Je krijgt een kind en zijn naam zal Jezus zijn. Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste’ worden genoemd en voor altijd regeren”. Hoe kan dit? – vroeg Maria – als ik niet met een man ben geweest. En de aartsengel vertelde haar dat dit kind de zoon van God was.

Toen ze in Bethlehem aankwamen, zochten Maria en Jozef een plek om te overnachten, maar ze kwamen te laat en de herberg was vol. Uiteindelijk leende een goede man hun zijn stal voor de nacht.

Jozef verzamelde stro en maakte een bed voor zijn vrouw. Wat geen van hen zich kon voorstellen voordat ze die dag Bethlehem binnenkwamen, was dat dit het moment was van de geboorte van het kindje Jezus.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

VERMOEDELIJK VERHAAL OVER DE GEBOORTE VAN JEZUS.

Diezelfde nacht, bij een heldere, wolkenloze hemel, stond er een ster die helderder scheen dan de anderen boven de plek waar het kind is. Ver weg, in het oosten, wisten drie wijze astrologen, Melchior, Gaspar en Balthasar genaamd, dat deze ster betekende dat er een nieuwe koning geboren zou worden.

De drie wijzen, die wij de Drie Wijzen noemen, volgden de stralende ster naar de kribbe in Bethlehem om Jezus te bezoeken. Daar aangekomen kwamen Melchior, Gaspar en Balthasar naar de kribbe en brachten hun offers aan de God van het Kind: goud, wierook en mirre. Net zoals de koningen van het Oosten geschenken brachten aan Jezus, brengt de Kerstman in de nacht van 24 december en de Wijzen in de nacht van 5 en 6 januari geschenken naar elk huis om de geboorte van het Christuskind te gedenken.

DE KINDERTIJD VAN JEZUS.

Je kind kan je vragen wat er daarna met Jezus is gebeurd. Je kunt uitleggen dat Jezus aan het kruis stierf om iedereen te redden en dat hij op de derde dag opstond. Aan het verhaal van de volwassen Jezus gaat echter een verhaal vooraf dat zelden wordt verteld.

– Wist je dat hij broers en zussen had? Volgens de Bijbel leefde Jezus een gelukkige jeugd in zijn dorp met zijn ouders Maria en Jozef en zijn broers en zussen.

– Elk jaar maakte Jezus een lange reis naar Jeruzalem om het Pascha te vieren.

– Hij beging ook misstappen, net als veel andere kinderen. Op een dag konden zijn vader en moeder hem niet vinden, dus zochten ze overal maar konden hem niet vinden. Ze gingen naar de stad en daar vonden ze hem, hij was in een tempel aan het praten met volwassen mannen, iedereen luisterde enthousiast naar hem, hij was een heel wijze jongen die met hen over God en de Schrift sprak.

Kinderen, die van nature nieuwsgierig zijn, zullen je meer vragen stellen over de geboorte en het leven van Jezus. Deze informatie zal je goed van pas komen.

Er wordt gezegd dat Jezus in 4 voor Christus werd geboren.

Er is weinig bekend over zijn kindertijd, behalve een paar feiten uit het Nieuwe Testament, zoals de tempel-episode.

Koning Herodes vermoedde dat de Zoon van God was geboren en besloot alle pasgeboren baby’s te doden. Maria en Jozef vluchtten met Jezus naar Egypte zodat hij niet gevonden zou worden. Toen koning Herodes stierf, keerden Maria en Jozef terug naar Israël. Ze gingen echter niet in Bethlehem wonen, waar Jezus was geboren, maar in een klein dorpje in Galilea dat Nazareth werd genoemd.

Als jonge man begon hij door de omliggende dorpen te reizen om het woord van God te verkondigen en kreeg hij veel discipelen die graag naar hem luisterden. Bij sommigen van hen verrichtte hij wonderen, zoals water in wijn veranderen of een blinde zijn gezichtsvermogen teruggeven. Jezus had veel discipelen die naar zijn woord luisterden en 12 apostelen die hem overal volgden. Ze kenden hem allemaal als de Zoon van God.

Hoewel Kerstmis tegenwoordig een tijd is van cadeaus geven, feesten en familiebijeenkomsten, is de waarheid dat de oorsprong ervan eigenlijk te maken heeft met andere historische factoren, zoals het machtige Romeinse Rijk en heidense rituelen, en weinig te maken heeft met het historische feit dat wordt herdacht: de geboorte van de baby Jezus.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

DE HEIDENSE OORSPRONG VAN KERSTMIS

Hoewel we de oorsprong van Kerstmis normaal gesproken associëren met christelijke mythen en het katholicisme, omdat het de geboorte van het kindje Jezus voorstelt, is dit in werkelijkheid een vergissing, tenminste zoals we Kerstmis vandaag de dag zijn gaan accepteren.

Juist vanwege deze twijfel tussen het heidense kerstfeest en het christelijke kerstfeest was er in 1990 een zaak toen het schoolbestuur van Solon besloot om elke voorstelling van Kerstmis in elke schoolomgeving te verbieden, omdat het een praktijk was die tegen de seculiere staat van de stad indruiste, d.w.z. dat het de scheiding tussen kerk en staat niet respecteerde.

De commissie verloor de zaak ook omdat de families ertegen waren dat hun kinderen Kerstmis op school konden vieren, met het argument dat het vieren van Kerstmis een seculiere daad was en deel uitmaakte van elke cultuur ter wereld.

De oorsprong van Kerstmis is helemaal niet christelijk. Zoals je aan het begin van dit artikel hebt gelezen, is de oorsprong van Kerstmis heidens. De eerste keer dat we hoorden dat Kerstmis op 25 december werd gevierd was bijna twee eeuwen na de geboorte van Christus. Dus zelfs na de geboorte van het Christuskind werd Kerstmis nog steeds gevierd rond de figuur van Saturnus, die de Romeinen hadden geïmplanteerd.

De Romeinen vierden de Romeinse Saturnalia, wat niets meer was dan een festival dat de winterzonnewende voorstelde en de god Saturnus eerde. Tijdens dit feest gingen de Romeinen uit hun dak en daarom waren de weinige christenen die er toen waren tegen deze ongecontroleerde vieringen. Er wordt gezegd dat Kerstmis in de plaats kwam van het feest van Saturnus, koning van de zon, wat in het Engels “sun” is, dus werd het opgevat als de geboorte van de Zoon van God, wat in het Engels “son” is. Al deze goden waren Nimrod, die beschouwd wordt als de vader van de Babylonische goden.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

KERSTCADEAUS

De oorsprong van dit kerstgebruik gaat terug naar de Romeinen, die ook geschenken uitwisselden tijdens de Saturnalia. En zoals je misschien al hebt geraden, nee, het is ook geen traditie die aan het christendom is gekoppeld. Het is duidelijk dat we in deze tijd geen offers brengen aan God, maar aan onszelf in de vorm van geschenken, waarbij we de figuur van Christus helemaal vergeten. Sterker nog, volgens de Bijbel zouden verjaardagen ook niet gevierd moeten worden, omdat ze op dezelfde manier egoïstisch zijn tegenover God die mensen heeft gebaard.

Zoals de Bijbel aangeeft, is het moment waarop de Wijzen geschenken aanbieden aan het kindje Jezus wat Kerstmis eigenlijk zou moeten zijn: een moment om offers te brengen aan Christus. Toen Jezus in de tijd van koning Herodes in Betlehem in Judea werd geboren, kwamen wijzen uit het oosten naar Jeruzalem en zeiden: “Waar is de koning van de Joden geboren? Ze gingen het huis binnen, zagen het kind met Maria, zijn moeder, en vielen neer om Hem te aanbidden; en toen ze hun schatten geopend hadden, boden ze Hem geschenken aan van goud, wierook en mirre.

KERSTMIS: WAAROM 25 DECEMBER?

De meest consistente verklaring die door historici wordt gegeven is dat de oorsprong van Kerstmis te maken heeft met een reeks beslissingen die door de hogere leiding van de Christelijke Kerk in de derde en vierde eeuw werden genomen. Als meest doorslaggevende besluit wordt het voorstel van paus Julius I in 350 beschouwd om het kerstfeest op 25 december te laten plaatsvinden. Dit laatste werd 4 jaar later afgekondigd door paus Liberius.

De reden voor de keuze van deze datum hield verband met de noodzaak voor de nieuw gecreëerde officiële Christelijke religie om zich te laten gelden boven de traditionele Romeinse heidense culten. In december werd in het uitgestrekte gebied van het Romeinse Rijk de cultus van Saturnus, de god van de landbouw, gevierd. De Saturnalia vinden plaats van 17 tot 23 december, de kortste dagen van het jaar, en 25 december wordt beschouwd als de geboorte van de nieuwe zon. 🌞

De christelijke kerk koos toen 25 december als de dag van de geboorte van Jezus als strategie in haar expansieproces, waarin ze systematisch probeerde haar vieringen te absorberen en samen te voegen met de heidense riten van de verschillende bekeerde volkeren.

Het ritueel van Kerstmis is door de eeuwen heen geëvolueerd en wat we vandaag de dag vieren staat ver af van die eerste kerstmissen. Het is vooral een reactie op de oorspronkelijke gebruiken van de 19e eeuw en de invloed van de consumptiemaatschappij.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS: EEN UNIVERSELE FEESTDAG 🙏

Laten we niet vergeten dat de naam “Kerstmis” een afkorting is van “Christus is de Messias”, wat de naam van Jezus is. Elk jaar, op 25 december, herdenken christenen de geboorte van Jezus en noemen het “Kerstmis”. Kerstmis is een religieus feest dat we vieren als de geboorte van Jezus, vandaar de naam Geboorte.

Alle christelijke kerken over de hele wereld houden speciale diensten op deze dag. Het uitwisselen van cadeaus en het versturen van kerstkaarten maken van Kerstmis een dag van universele viering.

IN ONZE WINKEL VIEREN WE KERST EN DE CHRISTELIJKE FEESTEN!

Nu weet je alles over de geboorte van Christus. Nu kun je je kennis delen met je familie en goede vrienden die meer willen weten over de geboorte van de Heer.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *