Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis wordt elk jaar gevierd op 8 december.

De Maagd Maria was een eenvoudige maar bijzondere jonge vrouw. Ze werd net als wij geboren uit een sterfelijke vader en moeder. Maar vanaf het moment van haar ontvangenis besloot God haar een kostbaar geschenk te geven en haar een heel bijzondere missie toe te vertrouwen. God koos haar uit vele anderen om de moeder van Jezus te worden. De Maagd Maria werd tijdens haar hele leven beschermd en geleid door de Heilige Geest. Ze was gevrijwaard van zonde; ze was de Onbevlekte Ontvangenis. Op een dag verscheen er een engel aan haar, de aartsengel Gabriël, die zei: “Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u”. En Maria antwoordde: “Zie de dienstmaagd des Heren”.

Maria leefde een menselijk leven, ervoer menselijke gevoelens zoals woede, vreugde en verdriet, maar met het enige verschil dat ze in het licht van God wandelde. Op geen enkel moment was ze van God gescheiden.

Deze vrouw met een unieke bestemming is het model van ons geloof, want alle christenen erkennen Maria als de Moeder van God. Alleen katholieke christenen aanvaarden de leer van de Onbevlekte Ontvangenis om hun verbondenheid met Maria te bevestigen.

Door het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis laat Maria ons zien wat we kunnen zijn als we ons volledig laten onderdompelen in het evangelie. Dit betekent dat zelfs als we niet zonder zonde verwekt zijn, we de mogelijkheid hebben naar het beeld van Maria te leven om in het licht van God te zijn.

Onze keuze om intiem met God te leven leidt tot veranderingen in ons dagelijks leven.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

GEBED VOOR HET CHRISTELIJKE FEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

Gebed op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis om haar deugden te verkrijgen “Wees gegroet Maria, die zonder vlek of zonde werd verwekt en geboren”:

“Wees gegroet Maria, die zonder smet en zonder zonde werd verwekt en geboren, bid uw lieve Zoon dat ik hem nooit dodelijk mag beledigen. Heilige Maagd, meest waardige Moeder van Jezus Christus, verkrijg voor mij door uw gebeden liefde tot God en de naaste, nederigheid, liefde voor retraite en stilte, de geest van gebed en vrede, onderwerping aan de pijn die mijn ziel behaagt. En bovenal, de laatste Genade, en die om een van Uw trouwe dienaren te zijn tijdens mijn leven”.

Het zij zo.

Het Gebed van de Ontvangenis van Maria “Allerheiligste en Onbevlekte Moeder van God”:

“Allerheiligste en Onbevlekte Moeder van God, Koningin van de Hemel, Poort van het Paradijs, U bent een uitstekende Maagd, zeer zuiver, U werd verwekt zonder erfzonde, ik belijd in de aanwezigheid van Uw enige Zoon die U droeg; ik feliciteer U duizend en miljoen keer ; Ik verheug me over het teken van gunst en het grote geluk waarmee onze goede God U gezegend heeft; ik verlang vurig dat alle mensen in dit grote Mysterie geloven; wat mij betreft, ik ben vastbesloten in dit geloof te leven en te sterven; ik wil het eerste moment van Uw leven verdedigen zodat U het laatste van het mijne zult verdedigen. Daarom wend ik mij tot U, o Bewonderenswaardige Moeder, in dit tranendal: na God, U bent mijn enige Troost, mijn Steun en mijn Hoop, vraag ik U om een Genade voor mijzelf en voor al mijn metgezellen, namelijk te leven en te sterven in volmaakte vervulling van de Wil van Uw lieve Zoon, en om die te verkrijgen stel ik voor om elk jaar op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis de communie te doen; op dezelfde dag uw Beeld te bezoeken in een van uw kapellen en op dezelfde dag goed werk te doen, ter ere van uw Onbevlekte Ontvangenis”.

Het zij zo.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

GEBED VAN JOHN PAUL II TOT DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

Bid, o Moeder, voor ons allen.

Bid voor de mensheid

die lijdt onder ellende en onrecht,

geweld en haat,

terreur en oorlog.

 

Help ons om met de Heilige Rozenkrans

de mysteries van hem die “onze vrede is”,

zodat we ons allemaal betrokken voelen

in de specifieke dienst van de vrede.

 

Kijk met bijzondere zorg

naar het land waar u Jezus hebt gebaard

een land waar jullie samen van hielden

en dat ook vandaag nog zoveel beproevingen doormaakt.

 

Bid voor ons, Moeder van hoop!

“Geef ons dagen van vrede,

kijk op onze weg.

Toon ons uw Zoon,

vol vreugde in de hemel.

Amen

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

ACTE VAN TOEWIJDING AAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

“Ontvang mijn lof, o Heilige Maagd! ”

“Geef mij kracht tegen uw vijanden! ”

O Onbevlekte Ontvangenis!

Koningin van hemel en aarde,

Toevluchtsoord van de zondaars en liefhebbende moeder

aan wie God de hele orde van Barmhartigheid heeft toevertrouwd,

hier lig ik aan uw voeten

arme zondaar, zondige ziel.

Aanvaard alstublieft mijn hele wezen

als uw bezit en eigendom;

Handel in mij naar uw wil,

in mijn ziel en in mijn lichaam,

in mijn leven en in mijn dood, en in mijn eeuwigheid.

Bovenal, beschik over mij zoals U wilt,

zodat wat er over u gezegd wordt uiteindelijk bewaarheid wordt:

“De vrouw zal de kop van de slang vermorzelen” ;

en ook:

“U alleen zult de ketterijen in de hele wereld overwinnen. ”

In uw zuivere handen, zo rijk aan barmhartigheid,

moge ik een instrument van uw liefde worden

dat zoveel lauwe of verloren zielen

zoveel lauwe of verloren zielen te inspireren.

Zo zal het Koninkrijk van het Goddelijk Hart van Jezus zich zonder einde verspreiden.

Uw aanwezigheid zelf trekt genaden aan

die zielen bekeren en heiligen,

want genade stroomt van het Goddelijk Hart van Jezus naar ons allen,

door uw moederlijke handen.

Het zij zo.

OP DE PLECHTIGHEID VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS, EEN OUD GEBED

Een van de oudste gebeden gericht aan de Maagd, gevonden op een Egyptische papyrus:

“Onder de bescherming van uw barmhartigheid nemen wij onze toevlucht, Heilige Moeder van God. Veracht onze gebeden niet als we in beproeving zijn, maar verlos ons altijd van alle gevaren, Heilige Maagd”.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

NOVEEN VOOR DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

De Onbevlekte Ontvangenis is het eerste grote Mariafeest. Katholieke christenen worden uitgenodigd om hun hart voor te bereiden, gedurende 9 dagen van gebed, om dit grote mysterie te begrijpen en om de Onbevlekte Ontvangenis met vreugde te kunnen vieren. Deze voorbereidende noveen begint op 30 november.

Gebed voor elke dag van de noveen voor het feest van de Onbevlekte Ontvangenis

O Maria, zonder zonde verwekt, u kwam naar Fatima om te vragen om de toewijding van de wereld aan uw Onbevlekt Hart. Samen met de zalige Johannes Paulus II vernieuwen wij vandaag deze toewijding en herinneren wij u er voortdurend aan dat wij ‘helemaal van u’ zijn en dat u ons kunt gebruiken voor de heerschappij van het Heilig Hart van uw goddelijke Zoon. O Moeder van mensen en naties, wij vertrouwen u de hele mensheid toe met haar angsten en haar hoop. Laat het Licht en de ware Wijsheid niet ontbreken. Leid haar in het streven naar vrijheid en gerechtigheid voor allen. Leid je stappen langs de paden van Vrede. Moge iedereen Christus vinden, de Weg, de Waarheid en het Leven, de bron van oneindige Barmhartigheid. Sta ons bij, O Maagd Maria, op onze geloofsreis en verkrijg voor ons de genade van eeuwige verlossing, O barmhartige, O medelijdende, O lieve Maagd Maria.

Amen.

Door te bidden tot de Onbevlekte Ontvangenis eren we onze hemelse Moeder, vragen we om haar voorspraak bij haar Zoon Jezus, onze Verlosser, en zoeken we haar bescherming.

Op elk moment van ons leven moeten de woorden van het Evangelie vanuit ons binnenste schijnen. Om als Maria te zijn, worden christenen uitgenodigd om elke dag een passage uit de Bijbel te lezen. Door dit te doen, krijgen we steeds meer aandacht voor het Woord van God en zullen er veranderingen in ons leven optreden. Beetje bij beetje komen we dichter bij God!

Hier is een artikel over het gebed van de Wijzen dat we je uitnodigen om te bekijken. Je kunt ook veel andere gebedsartikelen ontdekken op onze website op onze nieuwspagina, die toegankelijk is via het hoofdmenu.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *