Heb je een dierbare die ziek is of heb je een gezondheidsprobleem waarvan de kans op herstel minimaal is? Staan jij of je dierbaren voor een moeilijke situatie?

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, je moeder, is onze onwankelbare steun in tijden van beproeving. Vertrouw je zware hart aan haar toe en ze zal je de troost, liefde en hulp geven die je nodig hebt.

In je momenten van nood, ziekte en eenzaamheid, herinner je dan dat de Heilige Maagd nooit ver weg is. Wonderbaarlijke oplossingen zijn bereikt voor hen die vertrouwen in haar hadden. Roep haar in alle nederigheid aan; ieder van ons heeft recht op ons deel van het wonder.

Kom en ontdek de krachtige gebeden en wonderbaarlijke gebeden die we voor jou hebben geselecteerd:

  • Gebed voor de gezondheid van de zieken
  • Gebed van Genade en Toevlucht tot de Maagd Maria
  • Gebed voor de Heilige Rozenkrans
  • Novene tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes
  • Miraculeus gebed tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes
  • Gebed voor genezing

Laten we deze prachtige gebeden ontdekken!

Ontdek onze Rozenkrans

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

GEBED VOOR DE GEZONDHEID VAN DE ZIEKEN

Sinds de verschijning van de Maagd Maria in de grot van Massabielle in 1858 zijn er een aantal wonderen gebeurd. Duizenden zieken worden weer gezond dankzij het wonderbaarlijke water van Lourdes en het geloof in de Onbevlekte Maagd.

Elk jaar is 11 februari Werelddag voor de zieken.

Hier is het gebed dat paus Johannes Paulus II schreef om genezing te vragen voor de zieken.

“O Maagd Maria, gezondheid van de zieken, u die Jezus vergezelde op de weg naar Golgotha en die aan de voet van het kruis bleef waar uw Zoon stierf, intiem delend in zijn lijden, aanvaard ons lijden en verenig het met het zijne, zodat het zaad dat tijdens het Jubeljaar is gezaaid ook in de komende jaren overvloedig vruchten zal voortbrengen.

Allerheiligste Moeder, wij wenden ons tot u.

Verkrijg voor ons van uw Zoon dat wij spoedig, na een volledig herstel, onze bezigheden weer kunnen oppakken om ons door ons werk nuttig te maken voor onze naasten.

Blijf voorlopig bij ons in onze tijd van beproeving en help ons om elke dag ons “ja” met U te herhalen, in de zekerheid dat God uit het kwaad een groter goed zal weten te trekken.

Onbevlekte Maagd, mogen de vruchten van het Jubeljaar voor ons en voor degenen die ons dierbaar zijn de belofte zijn van een nieuwe impuls in ons christelijk leven, zodat we de overvloed van Gods barmhartigheid mogen vinden in de contemplatie van het gelaat van de verrezen Christus, evenals de vreugde van een vollere gemeenschap met onze broeders en zusters, de eerste vruchten van de nooit eindigende vreugde van de Hemel. Amen”.

HET GEBED VAN GENADE EN TOEVLUCHT TOT DE MAAGD MARIA

O Moeder, jij die mij liefhebt met onvoorwaardelijke liefde, ik vertrouw je mijn zware hart toe zodat het weer opgeladen kan worden met jouw liefde, jouw moed, jouw kracht en jouw geduld. Plant sereniteit in mijn hart. Moeder, als een kind smeek ik uw hulp voor mijn gezondheid, voor mijn financiële en professionele moeilijkheden. Geef me de genade om opnieuw te beginnen. Ik vraag u mijn smeekbeden te ontvangen, mijn gebed te aanvaarden en het te verhoren. Onze Lieve Vrouw van Lourdes, ik dank u voor uw gebeden tijdens uw voorbeden. Amen

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

HOE DE HEILIGE ROZENKRANS BIDDEN

Het krachtige gebed dat zijn waarde heeft bewezen op elk gebied van ons leven en in alle naties.

De rozenkrans herinnert ons aan de belangrijkste momenten in het leven van Maria en Jezus. Hij bestaat uit vier grote mysteries. :

NEEM DE ROZENKRANS EN ZEG

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

God komt mij te hulp

Heer, tot onze hulp, Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest,

aan de God die is en die was en die komt, voor eeuwig en altijd.

Kus het kruis en zeg het Credo

Na een moment van meditatie, reciteer het Onze Vader,

Zeg op de drie kralen drie Weesgegroetjes,

Zeg op de volgende kraal het Ere zij de Vader,

Kondig op de Wonderdadige Medaille een mysterie aan, bijvoorbeeld het Mysterie van de Vreugde.

Op de tien kralen: zeg tien Weesgegroetjes.

Na het aankondigen van het mysterie en voor het reciteren van de tien, kun je je aanroeping toevoegen.

Aan het einde van elk decennium zeg je Eer aan de Vader.

Op de eerste geïsoleerde kraal: kondig je het eerste mysterie van het Blijde Mysterie aan. En op de volgende geïsoleerde kraal kondig je het tweede Blijde Mysterie aan, enzovoort tot en met het vijfde Blijde Mysterie.

Aan het einde van de volledige ronde van de rozenkrans, reciteer je het Fatima-gebed en het gebed van “Wees gegroet, o Koningin”.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

NOVEENGEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

Deze krachtige gebedsketting vindt plaats van 17 tot 25 maart voor de aanroeping van de Onbevlekte Ontvangenis.

Iedereen die op zoek is naar spiritualiteit, innerlijke en uiterlijke vrede, genezing en liefde kan zich wenden tot de voorspraak van de Onbevlekte Ontvangenis om een genade te verkrijgen.

WONDERBAARLIJK GEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

Wonderen van genezing, bevrijding en bekering zijn bereikt met dit korte maar zeer krachtige en gemakkelijk te onthouden gebed. Deze medaille blijft over de hele wereld vruchten afwerpen.

HIER IS HET SYMBOOL VAN DEZE KOSTBARE MEDAILLE

“O Maria zonder zonde verwekt, bid voor ons die tot u onze toevlucht nemen”. Zeg vervolgens je gebedsintentie op. Zeg het drie keer per dag gedurende negen dagen. Je zult zien dat de resultaten verbluffend zijn. Heb vertrouwen!

GENEZINGSGEBED TOT ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

Onze Lieve Vrouw van Lourde, Moeder van de hele mensheid.

Puur en oneindig licht, ik roep u in mijn gebed aan om mij te bevrijden van alle kwaad en duisternis.

Door uw heilige kracht en genade vraag ik u mij te reinigen van al mijn zonden.

Stort uw barmhartigheid over mij uit zodat ik een wezen van licht en goedheid kan worden.

Genees mijn hart van al mijn wonden, van mijn weigering om te vergeven

Genees me van schaamte, schuld en minderwaardigheidsgevoelens

Maak mij tot uw instrument van liefde en vrede

Amen

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
44,90 

GEBED TOT DE MAAGD MARIA VAN LOURDES

GEBED 1

“Maria, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, u die in de holte van de rots van Massabielle verscheen aan Bernadette, het herderinnetje, u bracht haar het stralende licht van uw glimlach, de zoete en stralende uitstraling van uw aanwezigheid. Hier staan wij voor u, ook arm, en wij bidden u nederig. Geef hen die twijfelen de vreugde van vertrouwen, geef hen die wanhopen een voorproefje van uw discrete aanwezigheid.

Help ons de vreugde te ontdekken van vergeving die onophoudelijk wordt aangeboden, boezem ons het verlangen in om onschuld en vreugdevolle heiligheid te hervinden. Kom verblinde zondaars te hulp. U baarde de Redder van de wereld; kijk met tederheid naar onze schitterende en dramatische wereld. Open voor ons de wegen van hoop, leid ons naar Jezus, de Bron van Leven.

Maria, redder van de zieken, wees aan het bed van alle zieken van de wereld, van hen die op dit uur het bewustzijn hebben verloren en gaan sterven, van hen die net aan hun lijdensweg zijn begonnen, van hen die alle hoop op genezing hebben opgegeven…

…van hen die schreeuwen en huilen van de pijn, van hen die zich geen behandeling kunnen veroorloven, van hen die zo graag zouden lopen en immobiel blijven, van hen die zouden willen liggen en door armoede gedwongen worden te werken, van hen die tevergeefs zoeken naar een minder pijnlijke houding in bed…

… van hen die gekweld worden door de zorgen van een noodlijdend gezin, van hen die hun meest gekoesterde toekomstplannen moeten opgeven, van hen die vooral niet geloven in een beter leven, van hen die rebelleren en God vervloeken, van hen die niet weten dat Christus, pijnlijk achtergelaten aan het kruis, geleden heeft zoals zij en voor hen.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons!

GEBED 2

“Wees gegroet Maria, Vrouw van geloof, eerste onder de discipelen!

Maagd, Moeder van de Kerk, help ons altijd rekenschap te geven van de hoop die in ons is, vertrouwend op de goedheid van de mens en de liefde van de Vader.

Leer ons de wereld van binnenuit op te bouwen: in de diepte van stilte en gebed, in de vreugde van broederliefde, in de onvervangbare vruchtbaarheid van het Kruis. Heilige Maria, moeder van de gelovigen, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons. Amen.”

GEBED 3

“Gezegend bent u, God onze Vader, omdat u Maria zo mooi hebt geschapen,

en dat U haar aan ons hebt gegeven als onze moeder, aan de voet van het kruis van Jezus. Gezegend bent u omdat u ons, net als Bernadette, hebt geroepen om Maria te zien in uw licht en om te drinken uit de fontein van uw Hart.

Maria, U kent de ellende en de zonden van ons leven en van het leven van de wereld. Wij willen ons vandaag volledig en zonder voorbehoud aan u toevertrouwen; uit u zullen wij elke dag opnieuw geboren worden door de kracht van de Geest, wij zullen het leven van Jezus leven als kleine dienaressen van onze broeders en zusters. Leer ons, Maria, het leven van de Heer te dragen. Leer ons het ja van uw hart. Amen.”

Lourdes staat ook bekend om zijn wonderen. Meer specifiek wordt het wonderbaarlijke water van Lourdes gebruikt voor genezingen. Veel gevallen van genezing zijn erkend door de katholieke kerk.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

DE VERSCHIJNINGEN VAN NOTRE-DAME DE LOURDES

Op 11 februari 1858 ging Bernadette Soubirous (een jong meisje uit Lourdes) samen met twee andere jonge kinderen hout sprokkelen bij de grot van Massabielle. Daar zag ze “een mooie dame” die zich helemaal bovenin de grot nestelde. Ze besloot haar “aquero” te noemen. Drie dagen later besloot Bernadette terug te gaan, maar deze keer vergezeld van jonge kinderen, en ze kwamen weer naar haar toe. Zo’n ongewone gebeurtenis zou steeds meer mensen aantrekken. Het gevolg was dat Bernadette Soubirous bij de verschijningen die volgden vergezeld werd door een steeds groter wordende menigte. De negende verschijning werd gemarkeerd door de ontdekking van een waterbron. Geleid door de entiteit groef Bernadette de grond af op de exacte plek waar de bron was.

Maar toen de menigte groeide, greep de politie uiteindelijk in uit angst voor verstoring van de openbare orde. Ze oefenden druk uit op de jonge helderziende om niet terug te keren naar de plek, maar het mocht niet baten.

Op 25 maart onthulde de vrouw van de verschijning eindelijk haar identiteit door te zeggen dat ze “de Onbevlekte Ontvangenis” was. De pastoor van Lourdes was ervan overtuigd dat de verschijningen authentiek waren en heeft ze nooit meer in twijfel getrokken. De laatste verschijning vond plaats op 16 juli van dat jaar. De autoriteiten verboden de toegang tot de site, wat reacties uitlokte van hooggeplaatste personen, waaronder Napoleon III. Na zijn tussenkomst werd de site toegankelijk voor iedereen. Veel mensen beweren dat het water uit de bron wonderbaarlijke genezende eigenschappen heeft. Deze getuigenissen trokken nog meer mensen aan.

ERKENNING VAN DE VERSCHIJNING VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

De vermeende wonderen en verschijningen waren het onderwerp van een onderzoek dat meer dan drie jaar duurde. Het onderzoek werd geleid door de plaatselijke bisschop, Mgr Laurence. Hij riep een commissie van theologen bijeen en ondervroeg Bernadette persoonlijk. Op 18 januari 1862 sprak de commissie het volgende oordeel uit: “Wij oordelen dat de Onbevlekte Maria, Moeder van God, werkelijk is verschenen aan Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 en de daaropvolgende dagen, achttien keer, in de grot van Massabielle, vlakbij de stad Lourdes; dat deze verschijning alle kenmerken van waarheid heeft en dat de gelovigen gerechtvaardigd zijn om dit voor waar aan te nemen”.

Pas in 1907 werd het feest van “Onze Lieve Vrouw van Lourdes” opgenomen in de liturgische kalender. Het wordt gevierd op 11 februari.

HET HEILIGDOM VAN LOURDES

In 1861 werd al het land rondom de grot aangekocht door het bisdom. De bouw van de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis begon in 1862. De bouw werd voltooid in 1871 en de kerk werd ingewijd in 1876.

In 1883 werd begonnen met de bouw van de Basiliek Notre-Dame-du-Rosaire. De architecturale plannen werden opgesteld door Léopold Hardy. De werken werden voltooid in 1889 en het gebouw werd ingewijd in 1958.

In 1956 werd een nieuw project gelanceerd: de bouw van de Sint-Pius X basiliek (de ondergrondse basiliek). Het gebouw werd voltooid en ingewijd in 1958.

Het heiligdom van Lourdes verwelkomt elk jaar miljoenen bezoekers en pelgrims. Het is het grootste katholieke heiligdom in Frankrijk. Het is ook een van de belangrijkste bedevaartsoorden ter wereld.

DRAAG EEN ARTIKEL VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES BIJ JE OM JE DICHT BIJ HAAR TE VOELEN

Dankzij dit artikel weet je nu dat Onze Lieve Vrouw van Lourdes een grote bron van troost, genezing, vrede en liefde is.

We nodigen je uit om onze site te bezoeken om andere christelijke gebeden te vinden om te beoefenen en verrassende Lourdesvoorwerpen die je misschien wel in een intieme relatie met Onze Lieve Vrouw van Lourdes brengen. Naast dit gebed kun je nog een heel krachtig gebed toevoegen. Dit is het gebed tot Onze Lieve Vrouw van de Wonderdadige Medaille.

Ontdek onze christelijke armbanden

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(14 klantbeoordelingen)
24,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *