Als je geïnteresseerd bent in je eerste stappen naar het christendom, lees dan verder om te zien wat de Bijbel zegt over wat christenen geloven en wat je moet doen om God in je leven te accepteren. Beschouw dit als je eerste en belangrijkste les in Christendom voor beginners. We bekijken wat er nodig is om gered te worden en wat het ongelooflijke geschenk van verlossing inhoudt.

Voordat je verder leest, is hier een artikel waarin je misschien meer wilt weten over het opbouwen van een christelijk gezin.

Ontdek onze Rozenkrans

 
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

VERANDERING ACCEPTEREN OM ONS HART OP GOD TE RICHTEN

Nu er een nieuw jaar aanbreekt, zijn je gedachten misschien gericht op zelfverbetering. Nieuwjaarsvoornemens zijn allemaal goed en wel, maar helaas houden ze vaak geen stand. Onze vastberadenheid om elke dag te sporten of om vroeger naar bed te gaan is een prijzenswaardig doel, maar tegen februari zullen we waarschijnlijk merken dat we terugvallen in onze oude routines. Natuurlijk kunnen we onze gewoontes veranderen als we het proberen, maar het is moeilijk of bijna onmogelijk als je hart er niet bij ligt. Het is al moeilijk genoeg om ons hart zelfs maar een beetje te veranderen, om bijvoorbeeld meer waarde te hechten aan lichaamsbeweging dan aan slaap.

Dus je hart volledig veranderen lijkt waarschijnlijk onmogelijk. De Bijbel vertelt ons echter dat we dit soort verandering kunnen ervaren. We kunnen ons zondige hart inruilen voor een nieuw hart dat van God houdt en naar Zijn wil wil leeft. Zoiets wonderbaarlijks kunnen we niet alleen, maar verandering is mogelijk bij God.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

IN GOD GELOVEN

De eerste stap naar het christendom is geloven in God. Natuurlijk is dat niet de enige stap, want veel mensen zeggen dat ze in God geloven, maar leven niet voor Hem. Volgens het Pew Research Center is 83% van de Amerikanen er absoluut of vrij zeker van dat God bestaat, maar dat betekent niet dat ze de eeuwigheid met God in de hemel zullen doorbrengen. Hoewel geloven in God alleen niet genoeg is, is het wel een essentiële eerste stap.

Wat betekent het dan om in God te geloven? Sommige mensen hebben een vaag beeld van een godheid in de wolken met een pluizige witte baard en een toga, maar christenen hebben een veel duidelijker beeld van wie God is. Dit beeld komt voornamelijk uit de Bijbel. Omdat christenen geloven dat God zelf de Bijbel goddelijk heeft geïnspireerd, moeten we, als we in God geloven, ook geloven wat hij ons in die bladzijden over zichzelf vertelt.

In de Bijbel zien we een prachtig beeld van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. We erkennen dat God alwetend, almachtig, onveranderlijk, betrouwbaar, rechtvaardig, volmaakt heilig, liefdevol en barmhartig is. Wanneer we Jezus in het Nieuwe Testament ontmoeten, ontdekken we het karakter van God. We zien de liefde van Christus voor zondaars en zijn bereidheid om geestelijke pijn en lijden te verdragen om ons te redden.

Nu we het toch over Christus hebben, het is cruciaal om op te merken dat dit is wat christenen onderscheidt van leden van andere religies. Andere religies erkennen over het algemeen het bestaan van een god of goden, en sommigen beweren zelfs in dezelfde God van de Hebreeuwse Bijbel te geloven, maar Jezus is waar deze gelovigen zich van Christenen onderscheiden.

Als Christen in God geloven betekent ook dat je gelooft dat Jezus precies was en is wat hij in de Schrift zei dat hij was: God in het vlees. Kolossenzen 2:9-10 zegt: “Want in Christus woont al de volheid van de Godheid in lichamelijke vorm, en in Christus bent u tot volheid gebracht.” Dus geloven in God is ook geloven in Christus. Je hebt waarschijnlijk al Johannes 3:16 gehoord, waarin staat: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

We weten dus dat we in het bijzonder in Christus moeten geloven, maar we moeten verder gaan dan dat. Christen zijn is geloven in Christus en Hem zien als Heer en Messias. Romeinen 10:9-10 vat samen hoe je een christen kunt worden door te zeggen dat “als je met je mond belijdt dat Jezus de Heer is en in je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, je gered zult worden. U gelooft en wordt gerechtvaardigd, en met uw mond belijdt u en wordt u gered.”

Voor een christen betekent geloven in God niet alleen dat hij de aanwezigheid van een man boven erkent. In plaats daarvan betekent het echt geloven dat God is wie hij zegt dat hij is en zichzelf bewezen heeft te zijn. Het betekent Hem aanbidden en van Hem houden als Schepper, Koning en Redder. Wil jij een persoonlijke relatie met deze God?

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
29,90 

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

TOEGEVEN DAT JE EEN VERLOSSER NODIG HEBT

Geloven in God en geloven dat Christus God in het vlees is, is een essentieel uitgangspunt om christen te worden, maar het is op zichzelf niet genoeg. Je moet je geloof personaliseren. John Piper legt het zo uit: “Dus wat er ontbreekt is niet geloven in het feit dat Jezus de Zoon van God is, maar je verheugen in dat feit, dat feit omarmen en Christus de schat en Heer van je leven maken door je aan Hem over te geven. .”

Waarom zouden we op deze manier op God reageren? Waarom zouden we ons in Christus verheugen? We kunnen ons verwonderen over wie God is, maar de belangrijkste manier waarop de meesten van ons Christus koesteren is door in te zien dat we Hem nodig hebben. Om verlossing te bereiken, moeten we eerst zien dat we een verlosser nodig hebben. Weet jij dat je gered moet worden? De meesten van ons voelen zich graag onafhankelijk en competent, maar de waarheid is dat we allemaal een redder nodig hebben.

Dat komt omdat we zonder Christus vastzitten in een cyclus van zonde die allerlei problemen in ons leven veroorzaakt en ons uiteindelijk van God scheidt. Romeinen 8:7-8 zegt: “De door het vlees beheerste geest staat vijandig tegenover God; hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan dat ook niet. Wie in het domein van het vlees is, kan God niet behagen.” We bevinden ons allemaal in dezelfde situatie.

De apostel Paulus gebruikt de uitdrukking “dood in onze schuld en zonden”. Het is een rampzalige situatie waar we niet op eigen kracht uit kunnen komen. De manier waarop we van dood naar leven gaan, van vijandigheid naar liefde, van rebellie naar onderwerping, is dat God onze harten verandert en ons met zichzelf verzoent. Maar deze verzoening kan niet plaatsvinden als we de noodzaak ervan niet inzien. God zal ons niet redden als we denken dat we het zelf goed doen en dat we in de hemel komen omdat we goede mensen zijn.

Denk eens aan het verschil tussen de religieuze leiders die Jezus veroordeelde en de zondaars die hij ophemelde. Leiders zoals de Farizeeën waren vol zelfingenomenheid, terwijl mensen die wisten dat ze zondaars waren naar God keken voor vergeving, omdat ze wisten dat hun leven een puinhoop was zonder Hem. Daarom zei Jezus tegen de overpriesters en oudsten: “Ik zeg jullie: tollenaars en prostituees gaan het koninkrijk van God eerder binnen dan jullie.

Heb je het gevoel dat je in je eentje een goed mens bent, of weet je dat je God nodig hebt om je van je zonden te verlossen? Zondaar zijn lijkt misschien geen probleem als je om je heen kijkt en ziet dat iedereen dat is. Maar God is dat niet. God is volmaakt en we kunnen zien hoe ziek we zijn van zonde als we onszelf vergelijken met zijn heiligheid. Als je aan het einde van jezelf komt en erkent dat je een redder nodig hebt, dan is dat het moment waarop God verbazingwekkende werken in je kan doen.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
44,90 

BELIJDEN EN BEROUW TONEN

Als je in God gelooft en weet dat je Hem nodig hebt om je van je zonden te verlossen, is de volgende stap om je zonden te belijden en je te bekeren. Het is niet genoeg om je aan te passen aan de rest van de mensheid en te zeggen: “Ja, ik ben niet perfect.” Denk in plaats daarvan na over de specifieke manieren waarop je tegen God gezondigd hebt. Met andere woorden, maak het persoonlijk. Hoe heb je Gods gezag genegeerd of voor jezelf geleefd in plaats van voor Hem? Hoe heb je anderen in je leven pijn gedaan met je zonde?

Je zonde opbiechten vereist nederigheid, vooral omdat we vergeving vragen aan onze vrienden en familie, maar ook aan God. Wie wil de aandacht op zijn fouten vestigen? Maar de beloning is het waard. Spreuken 28:13 vertelt ons: “Wie zijn zonden verbergt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en er afstand van doet, verkrijgt barmhartigheid.”

Barmhartigheid hebben we allemaal nodig. De Bijbel vertelt ons ook in 1 Johannes: “Als we onze zonden belijden, is Hij trouw en rechtvaardig en zal Hij ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid.” Hoe geweldig is dit nieuws? Het zal je misschien verbazen, want het lijkt erop dat iedereen wel een lijst kan opnoemen van slechte dingen die hij of zij heeft gedaan. Is dat alles wat God nodig heeft om je te vergeven? Het korte antwoord is nee.

Het feit dat je je zonden kunt opnoemen betekent niet dat je de Bijbelse daad van belijdenis doet. Echte biecht houdt een verandering van hart in. Het is oprecht verdriet en gebrokenheid voelen over je zonden. Dat is iets anders dan je schamen of tijdelijk spijt hebben. Dat komt omdat het belijden van je zonden een andere daad van het hart moet inhouden: berouw.

Als je je realiseert dat je tegen God gezondigd hebt en die zonden belijdt, is de volgende stap om je van die zonden af te keren en een nieuwe richting in je leven in te slaan. Door de hele Bijbel heen roepen de profeten en Jezus mensen op om zich te bekeren. Het woord betekent je afkeren van de zonde en je tot God wenden. Zie het als 180 graden draaien in je leven. Het betekent niet dat je nooit meer zult zondigen. Vraag maar aan elke christen. Maar het betekent wel dat je ernaar zult verlangen om God te behagen, iets wat niet op je radar stond voordat je tot geloof kwam.

Voor het eerst begin je de dingen te waarderen die God waardeert en zie je zonde voor wat het werkelijk is: een slaaf en een bron van pijn en verderf in ons leven. Wanneer iemand zich echt bekeert, kan de verandering geleidelijk gaan, maar het zal niettemin een echte verandering zijn. Je zult zien dat ze een heel nieuw persoon worden. 2 Korintiërs 5:17 zegt: “Daarom, als iemand in Christus is, is de nieuwe schepping gekomen: het oude is weg, het nieuwe is er!”

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

GODS GESCHENK AANVAARDEN

Tot slot moet je Gods geschenk aanvaarden. Dit betekent dat je Gods belofte vertrouwt, dat door in Hem te geloven en Hem je leven te geven, Hij je een nieuw hart zal geven en je zal opnemen in zijn gezin. Laten we eens in meer detail kijken naar wat er is inbegrepen in het verbazingwekkende geschenk van verlossing. Een veelgebruikte manier om het geschenk van verlossing op te splitsen is in drie belangrijke categorieën: rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Je hoeft geen theologieboek erbij te pakken. We zullen uitleggen wat deze drie aspecten van onze verlossing inhouden.

RECHTVAARDIGING

De Bijbel vertelt ons dat God elke persoon op aarde zal beoordelen. Hij zal ze ofwel verwerpen ofwel toelaten tot zijn koninkrijk. Dit kan een beangstigende gedachte zijn als je niet weet waar je staat bij God. Het goede nieuws is dat God je rechtvaardigt als je christen wordt. Rechtvaardiging betekent dat we niet langer onder de straf staan die we verdienen voor de zonde. Die straf is de dood en afscheiding van God. De enige manier om het oordeel dat we voor onze zonde verdienen te vermijden is door de genade van God.

Romeinen 5:1-2 vertelt ons dat “omdat we gerechtvaardigd zijn door het geloof, we vrede hebben met God door onze Heer Jezus Christus, door wie we door het geloof toegang hebben gekregen tot deze genade waarin we nu staan”. Als God ons redt, belooft Hij dat Hij onze zonden niet langer tegen ons zal gebruiken. Dit betekent dat we ons nooit zorgen hoeven te maken dat we Gods toorn zullen voelen. In plaats daarvan ontvangen we Christus’ getuigenis van volmaakte gerechtigheid en de onverdiende goedkeuring van onze hemelse Vader.

HEILIGING

Rechtvaardiging alleen is al een ongelooflijk iets, maar God stopt daar niet. Hij belooft ook om in ons te blijven werken gedurende ons hele leven. Dit werk, dat heiliging wordt genoemd, is het proces waardoor we meer op Christus gaan lijken. Hij geeft ons de Heilige Geest die ons helpt om de macht van de zonde in ons leven te overwinnen en onze heiligheid met de tijd te vergroten. Dit betekent niet dat christenen op een snel spoor naar perfectie zitten, maar wel dat we meer en meer vrij worden van zonde naarmate we verder leven voor God.

De apostel Paulus legt uit hoe deze vrijheid eruitziet: “Want wij weten dat onze oude mens met hem [Jezus] gekruisigd is, zodat het lichaam dat door de zonde beheerst wordt, weggedaan zou worden, zodat wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn – want iedereen die gestorven is, is van de zonde bevrijd.” Terwijl we onmiddellijk bevrijd worden van de straf van de zonde wanneer we gered worden, gaat onze bevrijding van de macht van de zonde door.

GLORIFICATIE

Rechtvaardiging en heiliging zijn allebei fantastische geschenken, maar in de woorden van al onze favoriete infomercials: “Wacht, er is meer!”. Het geschenk van verlossing omvat ook verheerlijking. Verheerlijking verwijst naar de dag waarop we dit aardse leven verlaten en het eeuwige leven binnengaan. De Bijbel vertelt ons dat wanneer we de hemel binnengaan, we verheerlijkte lichamen zullen hebben, net als dat van Christus.

De Bijbel vertelt ons ook dat we dan eindelijk volmaakte gemeenschap met God zullen hebben, helemaal vrij van zonde. Dat moet opwindend zijn! Stel je voor dat je God van aangezicht tot aangezicht zou zien en geen schaamte zou voelen vanwege je zonde, alleen liefde en angst voor Hem. Het geschenk van verlossing wordt volledig gerealiseerd wanneer we de verheerlijking ervaren.

Ontdek onze christelijke armbanden

 

Christelijke Armband

Herenleren band met kruis

34,90 

Christelijke Armband

Fijne Christelijke Kruis Armband

(5 klantbeoordelingen)
42,90 
(7 klantbeoordelingen)
34,90 
(14 klantbeoordelingen)
24,90 

Christelijke Armband

Christian draad armband

(4 klantbeoordelingen)
29,90 

Christelijke Armband

Solitaire Christelijke armband

37,90 

Christelijke Armband

Christelijke dubbele enkelband

47,80 

Christelijke Armband

Zwarte Onyx Christelijke Armband

(1 klantbeoordeling)
39,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *