Moeten we in het lot geloven, niet alleen als mensen, maar ook als christenen? Moeten we het lot op dezelfde manier zien als de wereld?

Dat is wat we je vragen uit te zoeken in dit artikel. We gaan een aantal onderwerpen bekijken om erachter te komen of een christen in het lot gelooft.

Ontdek onze Crucifixen

 

Crucifix

Gouden Crucifix

(3 klantbeoordelingen)
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(7 klantbeoordelingen)
38,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(9 klantbeoordelingen)
34,90 

Crucifix

Crucifix Bruin

(4 klantbeoordelingen)
40,90 
40,90 

Crucifix

Rood crucifix

40,90 
(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(4 klantbeoordelingen)
26,90 

EEN LEVEN OPROEPEN

Een veel voorkomende uitdrukking die vaak rondgaat in de kerk is het idee dat je je geroepen voelt om iets te doen of dat je een roeping hebt naar een bepaald beroep, een bepaalde baan of een bepaald pad.

Deze roeping is vaak verwisselbaar met het woord bestemming in die zin dat alle gebeurtenissen en stadia in iemands leven die leiden tot de dag van de openbaring van die roeping, stapstenen zijn naar de bestemming van het nastreven van die roeping.

Er zijn veel voorbeelden in de Bijbel waar dit waar is, en het kan ons in de wereld van vandaag aanmoedigen om onze startpunten, hoe somber ook, te zien als opstapjes naar een hoge roeping.

Denk aan Jozef, de Dromer in het Boek Genesis. Hij werd al op jonge leeftijd geroepen door een droom. In de droom werd hem geopenbaard dat hij in macht boven zijn broers zou staan.

Je zou kunnen zeggen dat deze roeping tot leiderschap in feite zijn bestemming was. Zijn broers zagen deze roeping niet zo graag in vervulling gaan en verkochten hem uit woede als slaaf. Jozef vroeg zich waarschijnlijk af of de roeping die hij van God voelde nog steeds relevant was, of dat hij met zijn vrijheid was verkocht?

Na verloop van tijd kwam Jozef in andere moeilijke situaties terecht die de angst dat de roeping van zijn leven verloren zou gaan alleen maar groter maakten, maar het verhaal was nog niet voorbij. Na verloop van tijd plaatste God Jozef in bepaalde situaties waarin hij werd uitgerust met de talenten en vaardigheden die God hem gaf om zijn roeping te vervullen.

Hij werd zelfs de rechterhand van de Farao in Egypte en toen een hongersnood het land trof, bevonden zijn broers zich precies zoals ze de vorige nacht in het visioen hadden gezien.

Jozefs lot bleek waar te zijn, maar het werd versterkt door de reis die hij moest doorstaan om er te komen. Hij leerde wat het betekende om een goede en aardige leider te zijn, en hij leerde hoe en wanneer hij wat God hem als gave had gegeven met goed onderscheidingsvermogen moest gebruiken.

Een roeping tot een leven is een bestemming, maar bedenk dat het vaak kracht en wijsheid vereist om het pad te leven dat naar die bestemming leidt. Hou stevig vast aan de waarheid van wat Jozef zei in Genesis 50:20: “Wat jou betreft, jij hebt kwaad in je zin gehad tegen mij, maar God heeft het ten goede bedoeld, zodat veel mensen in leven zouden blijven, zoals nu het geval is.”

Het leven, de mens of onvoorziene gebeurtenissen zullen onvermijdelijk plaatsvinden in de loop van het leven van een roepende en zijn intrede in de bestemming, maar blijf hopen dat God het goede uit de situatie kan halen. Als het niet goed is, is het niet het einde van het verhaal.

Ontdek onze christelijke hangers

 

Kruis Hanger

Roze Kruis Hanger

44,90 
39,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Hanger

Hanger Kruis Medaille

29,90 

Kruis Hanger

Keltisch kruis hanger

39,90 
44,90 
40,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
44,90 

JE ROEPING BEANTWOORDEN

Het binnengaan van de bestemming is niet altijd duidelijk of gemarkeerd, vaak werpt het pad dat voor ons ligt slechts een sprankje licht, dus hoe weten we dat we in de juiste richting gaan?

Dit is waar een solide en rijke relatie met God noodzakelijk wordt. Een relatie met God zou niet moeten bestaan uit de hoop op het ontvangen van zegeningen, macht of iets anders, maar zou je echt in de armen moeten sluiten van de Schepper die jou heeft geschapen en Zijn hart beter moeten leren kennen.

Als je Zijn hart leert kennen, zal ook wie jij bent doorschijnen, want het is Zijn vreugde om te delen en contact te maken met Zijn kind. Daarom is het belangrijk om niet je eigen plannen te maken zonder eerst met Hem te overleggen.

Spreuken 16:9 zegt: “In hun hart plannen mensen hun koers, maar de Heer bepaalt hun stappen.” God heeft een goed plan voor jouw leven, maar als jij probeert het schip te besturen, de weg te wijzen of de leiding te nemen zonder Hem te raadplegen, dan zul je merken dat je verdwaald en onthecht bent.

Vaak is de bestemming er een waar God een routekaart of GPS voor je heeft om te volgen. De routebeschrijving lijkt soms eindeloos door te gaan zonder bestemming in zicht, maar als je van de weg afgaat of een kortere weg neemt, heeft Hij niet voorgesteld dat je verder achterop zult raken.

Gods weg is op dat moment misschien niet altijd te verkiezen, maar achteraf zal blijken dat het de juiste weg is. Als je voelt dat God een droom in je hart heeft gelegd, ga dan met die droom naar Hem toe.

Maak contact met Hem en wees je ervan bewust dat Hij niet altijd onmiddellijk reageert of op de manier die we zouden verwachten. Gods antwoorden brengen vrede, geen angst.

Vertrouw op zijn vermogen om je te helpen waar je moet zijn, wanneer je daar moet zijn. Onthoud ook dat elk goed verhaal ups en downs heeft, onverwachte wendingen en verrassingen, en dat God de grootste schrijver van allemaal is.

Om je bestemming binnen te gaan, moet je bereid zijn om op te geven wat je voor je leven gepland had en het avontuur aan te gaan dat Hij met je wil aangaan.

Ontdek onze christelijke kettingen

 

Kruis Ketting

Hart en kruis ketting

(1 klantbeoordeling)
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting Kruis Gekleurd

29,90 

Kruis Ketting

Boho Ketting

54,90 
34,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Ketting met roze kruis

42,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Sint Marie ketting

29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Kruis Ketting

Kruis en oog ketting

24,90 

HOE SPEELT DE VRIJE WIL EEN ROL IN DE BESTEMMING?

De typische tegenstroom voor het idee dat we allemaal een lotsbestemming hebben is het concept van de vrije wil, maar in feite gaan die twee hand in hand.

Ja, God heeft ieder mens het vermogen gegeven om beslissingen te nemen en zelfstandig te handelen, maar God laat de mens niet alleen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van Jona.

Jona was een profeet van de Heer die geroepen was om God te dienen door de mensen van Ninevé te waarschuwen dat ze zeker gestraft zouden worden als ze hun leven niet zouden beteren en de Ene Ware God niet zouden volgen. Jona verwierp deze roeping op zijn leven uit vrije wil en rende letterlijk de andere kant op.

God had iemand anders kunnen kiezen om naar Ninevé te gaan omdat Jona zijn bestemming had afgewezen. God is geen Vader die zijn kinderen zo gemakkelijk in de steek laat en in de dagen daarna bevond Jona zich letterlijk in een netelige situatie.

Gedurende deze dagen, gevangen in de buik van een waterbeest, was Jona in staat om weer helder en geconcentreerd te worden en koos hij er uit vrije wil voor om God te gehoorzamen en zijn bestemming om de waarheid met Ninevé te delen aan te gaan.

Voor velen zal de mens, zelfs wanneer deze momenten zich voordoen, altijd negeren wat God te bieden heeft, maar voor anderen zullen ze er acht op slaan en de kans om gezegend te worden niet missen.

Weet dat zelfs als je in het verleden kansen hebt afgewezen of afgeslagen, het nog niet te laat is. Toon berouw en kom naar God met een eerlijk hart en zie dat Zijn hart gastvrij en vol liefde is.

God heeft Jona niet in de steek gelaten en Hij wil ook jou naar je bestemming leiden. Het is nog niet te laat.

Ontdek onze christelijke ringen

 
39,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(1 klantbeoordeling)
36,90 
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Zegelring Christelijk Kruis

(7 klantbeoordelingen)
36,90 
29,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Heilig Hart Christelijke Ring

(8 klantbeoordelingen)
36,90 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina

Christelijke Ringen

Christelijke Ring Antiek Kruis

(2 klantbeoordelingen)
38,90 
48,90 

HOE BEÏNVLOEDT DE WIL VAN GOD DE BESTEMMING VAN EEN CHRISTEN?

In het Onze Vader herinnert Jezus ons eraan dat Gods wil op aarde moet gebeuren zoals in de hemel. Dit betekent dat ondanks de complotten en acties van de vijand, en zelfs ondanks onze mislukkingen en tekortkomingen, de wil van de Heer toch zal worden uitgevoerd.

Christenen moeten in het lot geloven, want Gods wil en plannen zijn in feite het lot zelf.

Psalm 139 herinnert ons hieraan: “Alle dagen die voor mij bestemd waren, stonden in uw boek geschreven voordat er ook maar één geschapen was.” God heeft plannen voor ons en voor Zijn Koninkrijk.

Het is de bestemming van het Koninkrijk om voor eeuwig te heersen, ver voorbij de eeuwen van hemel en aarde (Matteüs 24:35). Dit wetende komt de vreugde naar voren dat wanneer we samenwerken met God, Hij werkt om Zijn wil tot stand te brengen, en ook wij worden gezegend in het midden daarvan.

Denk aan Romeinen 8:28: “Hij werkt alle dingen samen ten goede en ten bate van de mens. Het lot is onvermijdelijk, maar het is aan ons om God ons jawoord te geven en niet achterop te raken. Hij is al eerder trouw geweest in het uitvoeren van Zijn plannen en Hij zal nu niet stoppen.

ER ZIJN GEEN GRENZEN

Onze levens zijn niet beperkt tot één groot avontuur of één groot verhaal over onze bestemming.

Het is duidelijk door de hele Bijbel heen dat God specifieke tijden heeft gepland voor specifieke doelen in het leven van zijn kinderen. Dit blijkt duidelijk uit het leven van Mozes.

Zijn verhaal begint ermee dat hij als baby in een mandje dat door de dochter van de Farao was gevonden, de rivier werd afgestuurd. Hij werd opgevoed als een geadopteerde koning, maar na verloop van tijd liep hij weg omdat hij een Egyptenaar doodde die een Hebreeër, een van Mozes’ mensen, mishandelde. Mozes vlucht naar Midjan en vroeg zich waarschijnlijk een tijdje af wat zijn leven zou brengen, of voelde zich gefrustreerd en vastzitten in wat zijn leven was geworden.

Zijn leven leek erop te wijzen dat hij in de adelstand zou leven, maar hij vond zichzelf werkend als herder. Als we ons op zo’n plek bevinden waar we het gevoel hebben vast te zitten of waar we niet hadden verwacht te zijn, dan is dat het moment waarop we zo goed mogelijk kunnen leven om te cultiveren wat er in het seizoen voor ons ligt.

Mozes wist niet dat God hem later zou roepen om zijn volk uit Egypte te leiden, maar hij raakte niet in wanorde in Midjan. Hij leefde zijn leven in Midian terwijl hij God eerde, mogelijkheden onderzocht en als persoon groeide, zonder te weten dat God alles wat hij had meegemaakt zou gebruiken voor vele avonturen in de toekomst.

Micha 6:8 herinnert ons eraan dat we op momenten dat we ons in het onbekende bevinden, moeten doen wat Hij van ons verlangt: nederig wandelen, rechtvaardig leven en de Heer volgen.

Misschien geeft God jou de vrijheid om samen met Hem op ontdekkingstocht te gaan naar een land dat je je nooit had kunnen voorstellen. Beperk je toekomst niet tot je huidige situatie.

Vraag Hem om je te helpen onthullen wat Hij in gedachten heeft en wees niet bang om Hem je eigen ideeën voor te leggen.

Wandelen met God en met Hem samenwerken om je eigen talenten en passies te ontwikkelen is misschien wel de sleutel tot veel verhalen die verteld moeten worden.

Mozes kwam aan in een land van herders en leefde dat leven goed, en na verloop van tijd zou God hem leiden om zijn volk te voeden. Je weet nooit welke deuren God voor je kan openen als je die kansen grijpt.

Merk op dat Mozes en Jozef niet één taak hadden om hun grote roeping uit te voeren: het waren een heleboel kansen en keuzes die hen daarheen leidden. En zelfs toen Jona klaar was met zijn werk als profeet, betekende dat niet dat zijn leven voor de rest van zijn dagen zinloos was.

Je roeping kan in de loop van je leven veel verschillende vormen aannemen. Je denkt misschien dat je roeping is om leraar te worden omdat je kinderen wilt opvoeden, maar dan merk je dat je dat in veel verschillende hoedanigheden kunt doen.

God heeft onze grote harten, diepe verlangens en wereldveranderende passies geschapen. Voel je niet beperkt tot “één ding” dat je hele leven bepaalt.

Voor Jozef, Jona en Mozes was het hun toewijding aan het doen van Gods wil die hun leven vorm gaf, in plaats van hun toewijding aan een baan of een standplaats.

God wil met jou samenwerken om iets ongelooflijks te creëren.

Het lot begint als een zaadje van hoop of een droom, en net als bij elke goede oogst moet er goed voor worden gezorgd. Het water van hoop en licht van de Heer zal deze zaailingen voeden terwijl ze groeien.

Stormen, droogte of onvoorspelbare gebeurtenissen zullen bijna altijd proberen de oogst te belemmeren of te verminderen, maar dat is niet het einde van het verhaal. Of het nu aan deze kant van de hemel is of niet, God zal een oogst van goedheid en bestemming oogsten als we ons vertrouwen op Hem stellen.

Geloof in de bestemming van je leven en weet dat het verder gaat dan de bestemming van jouw leven, want het maakt deel uit van het hele lichaam van Christus’ Koninkrijk en de bestemming van Gods eeuwige heerschappij.

Ontdek onze Rozenkrans

 
+
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
(10 klantbeoordelingen)
28,90 
(7 klantbeoordelingen)
29,90 
(6 klantbeoordelingen)
34,90 

Rozenkrans

Zwarte rozenkrans

39,90 
52,90 
34,90 
(4 klantbeoordelingen)
33,90 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *