Smaragden is een klassiek voorbeeld van de moeilijkheid om woorden uit de Bijbel nauwkeurig te vertalen van de ene taal (in dit geval Hebreeuws) naar de andere (Engels). Hetzelfde woord dat in de ene vertaling wordt vertaald als “miltvuur”, wordt in een andere vertaling gebruikt om het woord “smaragd” te rechtvaardigen.

Het Hebreeuwse woord bareqath (Strong’s Concordance #H1304) verwijst bijvoorbeeld naar een smaragdachtige edelsteen die flitst, schittert of glinstert. De Bijbel noemt het als een van de edelstenen in het borstschild van de hogepriester (Exodus 28:17, 39:10). In Exodus 28:17 is bareqath vertaald als “miltvuur” in de ASV, ESV, HBFV en KJV versies van de Schrift. De NKJV, HCSB, NASB en NLT vertalingen geven hetzelfde woord echter weer als “smaragden!”.

Als je meer wilt weten over onze prachtige religie, aarzel dan niet om onze volgende blogartikelen te raadplegen:

De veelgebruikte New International Version vertaling geeft dit Hebreeuwse woord de Engelse benaming “beryl”, terwijl de NCV de steen als “gele kwarts” weergeeft.

In Ezechiël 28:13, waar bareqath ook wordt gebruikt om de negende en laatste steen aan te duiden die Lucifer sierde, wordt het vertaald als “antrax” in de ASV, ESV en KJV, maar als “smaragd” in de HBFV, HCSB, NASB, NKJV en NLT. De NIV vertaalt het woord als “beryl”, terwijl de NCV het weergeeft als “chrysoliet”.

Bijbelse commentaren verschillen van mening over de moderne identiteit van de Hebreeuwse edelsteen die bareqath wordt genoemd. Sommigen neigen naar roodgekleurde edelstenen zoals rode granaat, terwijl anderen suggereren dat een meer accurate vertaling van het woord die van een groengekleurde smaragd zou zijn.

Ontdek onze collecties christelijke sieraden en vind het perfecte devotieobject om je te vergezellen in je dagelijkse gebeden: 

858-KARAAT SMARAGD EDELSTEEN BIJBEL BETEKENIS

In het Nieuwe Testament wordt de vierde steen van het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:19) aangeduid met het Griekse woord smaragdos (Strong’s #G4665). Strong’s concordantie en Thayer’s lexicon definiëren dit woord als een verwijzing naar een groene edelsteen.

Na al het bovenstaande te hebben aangegeven, kan nog steeds worden beargumenteerd dat de edelsteen die in de eerste rij van de hogepriester wordt genoemd een smaragd is en geen karbonkel.

“De Septuagint (Griekse vertaling van het Oude Testament van de Bijbel), Josephus (Joodse historicus die schreef in de eerste eeuw na Christus) en de Vulgaat-versies van de Schrift vertalen het Hebreeuwse woord allemaal als ‘smaragdos’, ‘smaragdus’, ‘smaragd’, en de nauwkeurigheid hiervan wordt niet betwist door moderne geleerden” (Gemstones in the Breastplate, pagina 16).

Het bewijs suggereert dat bareqath in Exodus 28:17, 39:10 en Ezechiël 28:13 het best wordt weergegeven als ‘smaragd’. Tegenwoordig komen edelstenen van hoge kwaliteit die van dit mineraal zijn gemaakt voornamelijk uit Colombia.

FOLKLORE

In de oudheid stond deze steen voor jeugd. Op de lichamen van jong gestorvenen werd soms een ring met deze steen aan de wijsvinger geplaatst als teken dat hun hoop op leven vroegtijdig was vervlogen. Men dacht dat dit juweel toekomstige gebeurtenissen kon voorspellen, hoewel het mechanisme waarmee deze informatie werd doorgegeven onbekend is.

Volgens het artikel over edelstenen in de Katholieke Encyclopedie van 1913 werd in de Middeleeuwen aan deze steen het vermogen toegeschreven om iemands gezichtsvermogen te genezen.

Men geloofde ook dat de steen het geheugen van de drager zou verbeteren, hem rijker zou maken, zijn denkvermogen zou vergroten en hem tot een betere redenaar zou maken. Volgens de rabbijnse legende gaf God koning Salomo vier edelstenen die hem de macht gaven om over de hele schepping te heersen. Een van deze stenen zou een smaragd zijn geweest (Curious Lore of Precious Stones, pagina’s 31, 76 – 79).

Als je het leuk vond om te lezen, is hier nog een interessant artikel. Je kunt ook de blog ontdekken met al onze artikelen die beschikbaar zijn op onze site, evenals de Christelijke bibliotheek door hieronder te klikken:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *